Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
Esoteric Section
Uddrag fra H.P.Blavatsky's
E.S.T.S. Instruction No. I
(udgivet af Morten Nymann, 22. sept., 2007)


[Det følgende er en oversættelse af samme tekst fra Daniel Caldwell's engelske website. I Forordet til Bind XII i H. P. Blavatsky's Collected Writings, skriver Boris de Zirkoff at "...den studerende vil finde de komplette, uforandrede og ikke-redigerede sider af H.P.B.'s Esoteriske Instruktioner i dens [Bind XII's] sider." Uanset hvad Mr. de Zirkoff måtte have ment med dette, så er det uheldigvis sådan at teksten til H. P. Blavatsky's Esoteriske Instruktioner er ufuldstændige, ændret og redigeret når de sammenlignes med den originale udgave af disse Instruktioner.

Den første udgave af HPB's tre Esoteriske Instruktioner blev udgivet ved brug af mimeograph (dvs. en Duplikator som Thomas A. Edison gives æren af at have opfundet omkring år 1876). Den anden udgave var en printet udgave udgivet af Aryan press i New York i 1890. Jeg har nedenfor reproduceret nogle få sider fra 1890 udgaven af Instruction No. I. Jeg inviterer hermed læseren til at sammenligne denne tekst med den version som findes i H. P. Blavatsky's Collected Writings, Bind XII, s. 515-516. Jeg har med rød skrift indikeret den del af teksten fra originalen som totalt mangler i Bind XII versionen. Hvis den studerende også omhyggeligt sammenligner resten af teksten, så vil man også finde en antal andre betydningsfulde ændringer.

Hvilke grunde der måtte have været til disse ændringer i Bind XII versionen, så afspejler de ikke den originale tekst som den blev skrevet af H. P. Blavatsky i 1889. Jeg vil gøre opmærksom på, at den nedenstående tekst af H. P. Blavatsky er et udtryk for en anden tidsperiode og dette bør tages med i betragtning når tekstens indhold vurderes. I det nedenstående refererer T.S. til The Theosophical Society. Og E.S. refererer til Esoteric Section, en speciel indre og uofficiel gruppe skabt af Blavatsky i oktober 1888 for at vejlede fremskredne studerende af visdomslæren. --- Morten Nymann]

.......................


E.S.T.S. --- No. I.


En Advarsel Adresseret til Alle medlemmer af Esoteric Section.


Der er en mærkelig lov indenfor Okkultismen, som ikke er blevet bevist selv gennem tusinde af års erfaring; den har heller ikke fejlet i at påvise sig selv, i næsten ethvert tilfælde, igennem de tretten år hvor T. S. har eksisteret.

Lige så snart nogen forpligtiger sig selv til at være "På Prøve"," så forekommer der visse okkulte konsekvenser heraf. Den første er at der fremkastes i det ydre alting latent i menneskets natur: hans fejl, vaner, kvaliteter eller undertrykte begær, uanset om de er gode, dårlige eller betydningsløse.

Hvis en mand for eksempel er forfængelig eller sensuel, eller ambitiøs, så vil disse laster med sikkerhed bryde ud, uanset om de skyldes Atavisme eller Karmiske baggrunde, også selv om vedkommende hidtil har kunnet skjule eller undertrykke dem. De vil komme uimodståeligt i forgrunden, og han vil blive nødt til at bekæmpe dem hundrede gange mere end før, ind til han dræber sådanne tendenser i sig selv.

Hvis han på den anden side, er god, generøs, kysk, og afholdende, eller har en hvilken som helst hidtil latent og skjult evne i sig, så vil den udvirke sig selv lige så uimodståelig som resten af forholdene. En civiliseret mand, som således hader at blive anset for at være en Grandison (dvs. en adelig), og derfor antager en maske, vil ikke være i stand til at skjule sin sande natur, uanset den er primitiv eller nobel.

Dette er en uforanderlig lov indenfor det Okkulte.

Dens virkninger er mere synlige og markerede, jo mere alvorlig og oprigtig kandidatens ønske er og jo mere han har følt realiteten og vigtigheden af sin forpligtigelse.

Lad derfor alle medlemmer af denne Section blive advaret og på vagt; for selv i de tre sidste måneder før esoterisk undervisning begyndte, så har mange af de mest lovende kandidater fejlet skammeligt.
ESOTERIC SECTION


Nogle Få Ord som Forord.


Før jeg starter med det første indlæg af Instruktioner til the Esoteric Section, så er det nødvendigt at jeg specielt henleder medlemmernes opmærksomheden på en ny og hurtig groende fare som truer The Theosophical Society og spredningen af sand Esoterisk Filosofi og viden i U.S.A.

Jeg refererer til disse charlatan-agtige imitationer af Okkultismen og Teosofien hvor i blandt "Call to the Awakened," som nylig blev publiceret i Boston Esoteric, er det mest tydelige eksempel.

Faren i denne bestemte sag er større fordi nogle mennesker med virkelig videnskabelige kundskaber og viden synes at blive draget ind i den, og derved giver den et ydre udseende af virkelig viden, som let kan bedrage den letpåvirkelige.

Ved at lefle for menneskets fordomme, og specielt ved at adoptere de falske idéer om en personlig Gud og en personlig kødelig Frelser, som grundlaget for deres lære, så søger lederne af denne "svindel" (for sådan er det) at drage mennesker til sig og især at vende Teosoffer fra den sande vej. Ordenen H. B. af L., med skammelig baggrund i England, har nu fundet en erstatning i det Esoteriske Seminarium i Boston, der er grundlagt af en "tusinde af år gammel Brahmin af Irsk afstamning," (Vide "a Call from the Unseen," etc.)

Ved at stjæle vores esoteriske Sanskrit terminologi, vores fakta --- som han forvrænger --- og selv vores motto, "Der er Ingen Religion Højere end Sandheden," så er denne selv-fremstillede illuminator sikker på at forberede tusinder af fjender af Teosofien, når de som "opvækkes" af ham vil vågne til den sørgelige sandhed af at være bleve svindlet af denne "Brahmin" & Co. Lad alle Teosoffer være advaret i tide imod Esoterikerne.

Den sande viden kommer langsomt og erhverves ikke let. I dette forsøg vil de studerende som det første blive konfronteret med de store vanskeligheder ved disciplenes første skridt på Okkultismens sande vej. Selv medlemmer af E. S. og især de som er grådige efter magiske kræfter, bliver ofte utålmodige og gør oprør mod de tilsyneladende langsomme fremskridt som gøres i starten og mængden af de metafysiske og teoretiske studier der kræves af dem. Til sådanne vil de bedrageriske løfter om hurtige resultater og store erhvervelser af vækst og fremskridt, som loves af det "Esoteriske Seminarium" fra dag til dag (??) virke meget attraktive. Men lad alle disse blive advaret i tide og undgå den fælde som i det mindste indholdet af deres punge vil falde i, selv om de skulle være i stand til at redde deres omdømme.

En grundig eksamination af hele komplottet vil i sandhed afsløre at det blot er et instrument til at erhverve sig penge og selvisk nydelse, hvor materialer, som sagt, hovedsagelig er stjålet fra Teosofiske skrifter og forvrænget og forfalsket så de kan håndfodres til de enfoldige som åbenbaringer af nye og ikke påtænkte sandheder. Men mange vil ikke have tiden og muligheden for en sådan grundig undersøgelse; og før de bliver klar over dette fupnummer så vil de være vildledt langt væk fra Sandheden, så vel som franarret deres ejendom og, værre end det, deres helbred.

Under disse omstændigheder, så er det alle medlemmer af E.S.'s pligt i Amerika at gøre deres yderste for at afsløre sådanne organisationer, for intet er mere farligt for de Esoteriske Sandheder end de uklare og forvrængede versioner, som er omformet for at tilpasse dem til fordommene og smagsløgene hos mennesker i almindelighed.

Endelig, så henledes udtrykkeligt alle medlemmer af E.S.'s opmærksomhed på Regel 18 i det Indledende Memorandum, hvor der ikke på nogen måde tillades nogen afvigelse fra.


ESOTERIC SECTION.


Instruktioner for Januar og Februar, 1889.


Det gamle okkulte aksiom, "Kend dig Selv," må være velkendt at ethvert medlem af denne Section; men få hvis nogen har forstået den virkelige betydning givet af Oraklet i Delphi. I kender alle jeres jordiske stamtavle, men hvem af jer har nogen sinde sporet alle arvelige, konstellations, psykiske og åndelige sammenhænge, som gør jer til det i er? Mange har skrevet og udtrykt deres ønske om at forene dem selv med deres Højere Selv, men ingen synes at kende den uopløslige sammenhæng der forbinder deres "højere Selv" med det Ene Universelle SELV.

Til alle formål indenfor det Okkulte, om det er praktiske eller rene metafysiske, så er en sådan viden absolut nødvendig. Det foreslås derfor, at man begynder de esoteriske instruktioner ved at vise denne sammenhæng i alle forhold i verden: Absolut, Arketypisk, Spirituel, Psykisk, Siderisk, Astralt og Elementalt. Før, vi kan berøre de tre højere verdener --- de Arketypiske, Spirituelle, og Psykiske --- så må vi imidlertid mestre relationerne for den syvende, den jordiske verden, den lavere Prakriti, eller Malkuth som nævnt i Kabalaen, til de fire verdener eller som umiddelbart følger dette plan. (Se Den Hemmelige Lære, Vol. I, p. 200 et seq. [i engelsk udgave - eller s.235 dansk udgave.])

Det er klart at når et menneskes krop gives direkte adgang til relationer med sådanne højere verdener, så vil specialiseringen af organerne og delene i kroppen nødvendiggøre benævnelsen af alle dele af kroppen uden undtagelse. I sandheden og naturens øjne, så er intet organ mere nobelt eller mindre nobelt end noget andet organ. De gamle anså de organer, som vi associerer med følelser af skam og hemmeligheder for at være mest hellige: for de er de kreative organer som korresponderer til de Kreative Kræfter i Kosmos.

Esoterikerne advares derfor om, at uden de er forberedt på at tage alt med åndens sandhed og natur, og glemmer den falske doktrin om ejendom der gror ved hypokondri og skamfuld misbrug af primitive funktioner, førhen anset for guddommelige --- så bør de hellere lade være med at studere Esoterisk Lære.


 
Copyright © 2001 | M. Nymann - wisdomtheosophy@outlook.dk