Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
Oversete Esoteriske og Teosofiske forhold!? (1. del)
(udgivet af Morten Nymann år 2001)


Det her skrevne kan ses som en nogle opfordringer - eller synspunkter man kan have - mht. visdomslæren.

Når man beskæftiger sig med teosofi og den esoteriske lære, så er visse forhold vigtige i forbindelse med åndelige studier. Nedenstående punkter skulle komme ind på visse oversete forhold, som på grund af at de ikke nævnes så tit, - ofte overses, især af det vi kalder åndeligt søgende nybegyndere.

1. Når den åndeligt søgende nybegynder studerer tekster af åndelig slags, så bør det huskes, at disse sande åndelige tekster, for de flestes vedkommende indeholder flere lag af betydning,; - altså hvis de er af tilpas høj kvalitet. Nogle ligner almindelige fremstillinger, - men er samtidig hermed kodede - og kan rumme budskaber på mere end to niveauer. Nogle er dybt esoterisk allegoriske. Nogle leger med ordenes betydning.
Dvs. at nogle tekster indeholder andre budskaber end de helt åbenlyse, som direkte fremgår af teksten. det gør grundlæggeren af Teosofien H.P. Blavatsky, da også opmærksom på i hendes gode værk 'Den Hemmelige Lære' (DHL). Her taler hun om de '7 nøgler'. Disse kan relateres til læsningen af åndelige bøger og skrifter - men også til foredrag holdt af esoterikere. Ud over H. P. Blavatsky gør andre forfattere også opmærksom på flere af disse specielle nøgler, på forskellige måder.
1. Første nøgle 'den bogstavelige', den lette; den som blandt andet de kristne kirker i gennem tiden flittigt har benyttet sig af; noget H. P. Blavatsky da også tager afstand fra - at gøre alene.
2. Anden nøgle 'den moralske', der vedrører den mere åndeligt set subjektivt moralske side af tekster - og kommunikation.
3. Tredje nøgle 'den allegoriske', den som nogle åndelige digtere og bl.a. ´H. P. Blavatsky og sande esoteriske sufierne bruger.
4. Fjerde nøgle 'den metafysiske', den som vedrører åndelig filosofi og andet.
5. Femte nøgle 'den geometriske', der tilhører de Indviede. Den vedrører til dels intuitiv abstrakt tænkning - og nogen transcendens af tankens opfattelse af tid og rum.
6. - 7. nøgle er i de Indviedes hænder.

De 3 sidste nøgler, - der er de indviedes, siges af H. P. Blavatsky at være i hinduernes besiddelse; altså dvs. på det tidspunkt hun skriver om emnet.

Kort udredning:
Derfor, når mindre erfarne og åndelige søgende læser og studerer åndelige tekster, så er det af betydning, at de såkaldte 7 nøgler tages med i betragtning.

De åndeligt søgende rådes i en god del tilfælde til, at studere de - grundlæggende af de - Teosofiske og Esoteriske åndelige bøger og tekster, så den grundlæggende esoteriske og teosofiske lære kan opfattes.
For uden en tilstrækkelig grundlæggende viden, så kan man ofte kun i minimal grad drage fordel af den sande teosofiske og esoteriske undervisers fremlægninger af visdomslæren.

2. Der findes jo som bekendt et utal af akademiske bøger og tekster, hvoraf en del direkte berører den Esoteriske Lære - visdomslæren. Men, der findes også et vist antal bøger og skrifter med kvalitet, som både omhandler den esoteriske lære eller mere INDIREKTE omhandler den esoteriske lære, - OG som både er akademiske - (og derfor hovedsagelig rummer lineær tænkning), OG som er IKKE-AKADEMISKE i deres indhold, (og som derfor ikke rummer lineær tænkning alene). Det er disse skrifter, som gør brug af de 7 nøgler eller blot nogle af dem.

Et eksempel:
I forbindelse med åndelige foredrag og anden tilsvarende undervisning i form af kurser, så forventer den Åndeligt søgende nybegynder ofte, at finde den velkendte undervisningsform, - den akademiske !
Og netop fordi den Åndeligt søgende nybegynder kun ser efter denne undervisningsform, så går vedkommende glip af en god del.
Den sande esoteriske undervisningsform er nemlig i høj grad - oplevelsesorienteret, og rummer i sig de ovennævnte 7 nøgler (eller blot nogle af dem; alt afhængig af synsvinklen) i sit virke, - rettet til publikum.

Kort udredning:
Den Åndeligt søgende nybegynder kan rådes til, at beskæftige sig med, hvad der er akademisk og lineær tænkning - og hvad som ikke er det. F.eks. er åndelige esoteriske og teosofiske allegorier glimrende til at afhjælpe - en overudviklet akademisk tankegang. Andre muligheder ligger i på anden vis at bryde den akademiske vanetænkning ved at tænke andre tanker, og ved at søge livet og naturens naturlighed og dens liv.

3. Menneskets sans for det dramatiske og ønsket om at opleve noget ekstraordinært - er ikke noget nyt. De Åndeligt søgende nybegyndere har også sådanne ønsker. Deres ønsker optræder til tider i form af forventninger til åndelige undervisere - herunder også de teosofiske og esoteriske.

Et eksempel:
Den Åndeligt søgende nybegynder kommer ofte til et foredrag med følgende åndeligt sete misforståede indstilling, holdning eller opfattelse til undervisningen:

Den Åndeligt søgende nybegynder forventer ofte at underviseren skal fremvise sine formodede åndelige evner og ekstra sanser og kunnen m.v. Og, hvis dette ikke sker i det ønskede omfang - eller på den ønskede måde, - så afskrives underviseren efter ét eller flere besøg. - Det havde ikke interesse.

Kort udredning:
Sandheden er, at den mere erfarne Esoteriker Ved bedre, og Ved at den undervisning, som den åndeligt søgende virkelig reelt har behov for, ikke altid dækker ovennævnte ønske og interesse. At den Åndeligt søgende nybegynder ikke altid forstår dette, har som oftest sin baggrund i uvidenhed.

4. Indenfor nutidens sensitive åndelige marked faldbydes mange kurser og workshops m.m., og nogle af dem til ekstreme overpriser.
En god del af dem beskæftiger sig med ESP - dvs. ekstra sanser og høje bevidsthedstilstande - samt læren om og udviklingen af disse. Nogle gange desværre uden noget som helst hensyn til vigtigheden af - FØRST - at udvikle - et vist niveau af medfølelse og gode karakteregenskaber - ved bl.a. at aflægge dårlige vaner osv.

Et eksempel:
Det sker også, at den Åndeligt søgende nybegynder, som kommer til en åndelig organisation eller gruppe ligefrem FORVENTER at blive indviet eller udvikle åndelige evner i løbet af - rekordagtig kort tid.
Og, hvis dette ikke sker eller kan ske, så forlades stedet som regel, og der 'smækkes' evt. med døren på vej ud.

Kort udredning:
Men bør ikke forvente noget, og slet ikke ovennævnte. Tålmodighed og at gøre en åndelig indsats er en åndelig dyd her - og bør fremmes.

5. Det åndelige verdensbillede er ikke det samme hos de forskellige enkelte mennesker. Derfor har vi som åndeligt interesserede også forskellige opfattelser af og holdninger til, hvordan et åndeligt eller teosofisk organisation bør eller - endog ligefrem - skal - se ud.
Nogle går endda rundt med en hel arkitekttegning eller skræddersyet plan i hovedet med hensyn til dette, hvor alt er planlagt fra A-Z inklusiv undervisere, interiør, økonomi osv.
Den - eneste rigtige plan.

Et eksempel:
En Åndeligt søgende nybegynder kommer til tider til en gruppe eller en organisation med en mængde forhånds-KRAV - til bl.a. hvordan en esoterisk organisation absolut skal se ud.
Hvis kravene ikke opfyldes, så gøres der muligvis i et vist omfang protester eller vedkommende forlader stedet. Det samme kan gælde mht. underviserens personlighed, udseende, væremåde o.lign. - eller undervisningens indhold. Eller det anses for yderst vigtigt at entréprisen er korrekt, eller at stedets geografiske placering er korrekt eller præcis.

Kort udredning:
Man kan klogeligt nok ikke komme brasende ind i en organisation med den slags krav. Man tilpasser sig, arbejder åndeligt, og/eller ender med at forlade stedet osv.

6. Historien om det skræddersyede foredrag eller kursus - er nærliggende at berøre i forbindelse med ovennævnte.

Et eksempel:
Det sker også fra tid til anden, at den Åndeligt søgende nybegynder ved ankomsten til et foredrag kan have en forudfattet mening om, hvad det pågældende foredrag skal indeholde evt. endda fra start til slut, og hvad det skal resultere i eller vise.
Hvis ønsket så ikke opfyldes, så følger skuffelse -- en skuffelse, der i visse tilfælde resulterer i yderligere handlinger af mere eller mindre beklagelig art.

Kort udredning:
Man bør klogeligt ikke stille forventninger. Man bør i stedet arbejde åndeligt, og søge en indre neutral afventende holdning af medmenneskelighed. Det er klogt.
Hvis andre begår fejl, så begå dem ikke selv. Påpeg på rette tid og sted - evt. efter et foredrag, hvilke fejl du selv belært smerteligt af erfaringen ønsker andre skal undgå. Det er her også vigtigt, at det ikke er den berømte bedrevidenheden, der stiller sig frem til skue.

7.De metafysiske turister. Det kalder jeg de folk, som vandrer fra den ene teosofiske, esoteriske gruppe til den anden, - og f.eks. måske også tager et par religioner af mere eller mindre lusket karakter med i sin turné undervejs.

Et eksempel:
Nogle Åndeligt søgende nybegyndere kommer til et foredrag efter endt arbejdsdag, uden noget specielt ønske om andet end at slappe af, og/eller at møde nogle åndelige (læs: venlige) mennesker, som derved kan opfylde pågældendes bestemte følelsesmæssige behov.
Disse mennesker er ikke specielt interesserede i den Esoteriske Lære eller Teosofien. Man kalder dem af og til for de 'metafysiske turister'.
En sådan Åndeligt søgende nybegynder kommer måske mere for at få lidt socialt samvær eller at finde sig en såkaldt lækker esoterisk 'steg' (en partner). For her tænkes folk at opføre mere fredeligt og venligt. Og det vil ikke gøre noget, at man kunne lære noget om åndelige evner af et sådant venligt menneske.
Motivet med dette kan være udmærket og godt, - men det kan i tilsvarende grad være et udtryk for rendyrket egoisme.

Kort udredning:
Disse folk bør søge at forstå, hvad den åndelige lære rent grundlæggende går ud på. De bør derfor ofte - men ikke altid motiveres til studier af det åndelige - enten via bøger, eller via deres sanser - både de almindelige og eventuelle andre, - og ved at opsøge relationer med andre mennesker, som med god grund kunne være gavnlige.

 
Copyright © 2001 | M. Nymann - wisdomtheosophy@outlook.dk