Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
"LAM-RIM's" OG DZYAN's HEMMELIGE BØGER
af H. P. Blavatsky
posthumt udgivet i Blavatskys Collected Writings, vol. XIV
(oversat og udgivet på dansk af Morten Nymann - september 2010)


Dzyan's Bogen - fra Sanskrit ordet "Dhyâna" (mystisk meditation)-er det første bind fra Kommentarerne til de syv hemmelige folier i Kiu-te, og en Ordbog om de offentlige værker af det samme navn. Femogtredive bind af Kiu-te til eksoteriske formål og lægmands brug kan findes i de Tibetanske Gelugpa Lamaers besiddelse, i ethvert klosters bibliotek; og også fjorten bøger med Kommentarer og Annotationer om det samme af de indviede Lærere.
Strengt taget, burde disse femogtredive bøger blive betegnet "De Populariserede Versioner" af den Hemmelige Lære, fyldt med myter, blindgyder, og fejl; de fjorten bind med Kommentarer, indeholder på den anden side med-deres oversættelser, annotationer, og en fyldig ordbog med Okkulte udtryk, udarbejdet fra en lille arkaisk folio, the Book of the Secret Wisdom of the World*-en syntese af de Okkulte Videnskaber. Disse, ser det ud til, holdes hemmelige og adskilte, i Teshu-Lamaen's varetægt i Shigatse's. Kiu-te bøgerne er forholdsvis moderne, og er blevet redigeret indenfor det sidste årtusinde, hvorimod, de tidligste bind af Kommentarerne er af unævnelig ælde, nogle fragmenter af de oprindelige cylindere er blevet bevaret. Med den undtagelse at de forklarer og korrigerer nogle af de for fantastiske, og i enhver henseende, groft-overdrevne beretninger i Kiu-te Bøgerne† -passende

––––––––––
* Det er fra alle disse værkers tekster at den Hemmelige Lære er blevet fremlagt. Det oprindelige stof vil udgøre en ikke lille folder, men forklaringerne og noterne fra Kommentarerne og Ordbøgerne kan udarbejdes til ti bind så store som Isis Unveiled.
† Munken Horace Della Penna laver betydelig sjov i hans Erindringer (se Clements Markham’s Narratives . . . of Tibet) med nogle af udtalelserne i Kiu-te Bøgerne. Han bringer til den Kristne offentligheds opmærksomhed "det store bjerg 160.000 leagues høj" (en Tibetansk league er på fem mil [dvs. 5 engelske mil, Morten Nymann]) i Himâlaya Bjergkæden. "Ifølge deres lov," siger han, "i den vestlige verden, er den evige verden, . . . et paradis, og i den er en Helgen kaldet Hopahme, som betyder 'det Strålende og Uendelige Lys Helgen.' Denne Helgen har mange disciple som alle er Chang-Chub," hvilket betyder, tilføjer han i en fodnote, "Ånderne hos de som på grund af deres perfektion, ikke bekymrer sig om at blive helgener, og træner og instruerer de genfødte Lamaers kroppe, . . . så de kan hjælpe de levende." Det betyder at de
––––––––––

kaldt sådan-har Kommentarene kun lidt med dem at gøre. De står i relation til dem som den Kaldæisk-Jødiske Kabalah står til de Mosaiske Bøger. I værket kendt som Avatamsaka Sutraen, i sektionen:"Den Øverste Âtman [Sjæl] som den er manifesteret i Arhaternes og Pratyeka-Buddhaernes karakter," udtales det at:

Fordi alle sansende væsner fra begyndelsen har forvirret sandheden og omfavnet det falske, kom der derfor en skjult viden til syne kaldet Âlaya Vijñâna.


"Hvem er i besiddelse af den sande viden?" spørges der. "De store Lærere fra det Sneklædte Bjerg," er svaret.
Disse "store Lærere" har været kendt for at leve i den "Sneklædte Bjergkæde" i Himâlaya i utallige tidsaldre. At benægte i millioner af Hinduers åbne ansigt eksistensen af deres store Guruer, levende i Âsramer spredt over alle de Trans-eller Cis-Himâlaiske skråninger, er at gøre sig selv tåbelig i deres øjne. Da den Buddhistiske Frelser fremstod i Indien, var deres Âsramer-for det er sjældent at disse store Mennesker findes i Lama Klostrene, med mindre på et kort besøg-på de steder de nu udfylder, og det endda før Brâhmanerne selv kom fra det Centrale Âsien for at slå sig ned i Indus. Og før dette havde mere end én berømt og historisk navnkundig Âryan Dvija siddet ved deres fødder, lærende det som senere kulminerede i en eller anden af de store filosofiske skoler. De fleste af disse Himâlayiske Bhante var Âryanske Brâhmanere og asketer.
Ingen studerende, med mindre de var meget højtudviklede, kunne drage fordel af

––––––––––
formodentlig "døde" Jang-Chhub (ikke "Chang-chub") ganske enkelt er levende Bodhisattvaer, nogle dem som kendes som Bhante ("Brødrene"). Med hensyn til "bjerget 160.000 leagues høj," forklarer Kommentaren som giver nøglen til sådanne udtalelser ifølge ifølge forfatternes regelsæt, at "vest for de 'Sneklædte Bjerge' 160 leagues [cifrene er en blindgyde] fra et bestemt punkt og via en direkte vej, er Bhante Yul [landet eller 'Brødrenes Sæde'], Mahâ-Chohans residens, . . ." osv. Dette er den sande mening. Della Penna's "Hopahme" er-Mahâ-Chohan'en, Chefen. [Se Lucifer, Vol. XV, p. 14 & B.C.W. Vol. VI, pp. 100-01 for “Tibetan Teachings” artiklen.]
––––––––––

gennemlæsning af disse eksoteriske bind.* De skal læses med en nøgle til deres mening, og den nøgle kan kun findes i Kommentarerne. Yderligere er der nogle forholdsvist moderne værker som klart er skadelige så vidt som det vedrører en rimelig forståelse af selv eksoterisk Buddhisme. Sådanne er det Buddhistiske Cosmos, af Bonze Jin-chan of Peking; the Shing-Tao-ki (eller The Records of the Enlightenment af Tathâgata), af Wang-Puh—syvende århundrede; Hi-shai Sûtra (eller Sefer Yetzirah), og nogle andre.

––––––––––
* I nogle MSS. noter frem for os, skrevet af Gelong (præst) Thango-pa Chhe-go-mo, siges det: "De få Romersk Katolske missionærere som har besøgt vores land (under protest) i det sidste århundrede og som har gengældt vore gæstfrihed ved at latterliggøre vores hellige litteratur, har vist liden diskretion og endnu mindre viden. Det er sandt at Tibetanernes Hellige Kanon, Bkah-hgyur og Bstan-hgyur, består af 1707 adskilte værker-1083 offentlige og 624 hemmelige bind, den førstnævnte er sammensat af 350 og den sidstnævnte af 77 bind i folio. Kan vi, imidlertid, ydmygt invitere de gode missionærere, til at fortælle os hvornår de nogensinde har haft succes med at få et glimt at de sidstnævnte folioer? Har de selv ved et tilfælde set dem så kan jeg forsikre de Vestlige Panditer om at disse manuskripter og folioer aldrig vil kunne blive forstået selv af en født Tibetaner uden en nøgle (a) til deres ejendommelige tegn, og (b) til deres skjulte mening. I vores system er enhver beskrivelse af lokaliteter figurativ, ethvert navn og ord med vilje sløret; og man er først nødt til at studere dechifrerings metoden og derefter at lære de ækvivalente hemmelige udtryk og symboler for næsten hvert ord i det religiøse sprog. Det Egyptiske enchorialske eller hieratiske system er barneleg sammenlignet med vores hellige gåder."

––––––––––


 
Copyright © 2001 | M. Nymann - global-theosophy@stofanet.dk