Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
Esoterisk undervisning
(udgivet af Morten Nymann, 2001)


Følgende tekst har jeg overvejet om jeg skulle præsentere. Jeg valgte at gøre det, med det klare forbehold, at den ikke skal ses som nogen kritik af nogen hverken indenfor teosofien i almindelighed eller andre esoteriske eller religiøse organisationer. Det skrevne er alt sammen velment, og udtryk for et håb om at selve godheden eller kærligheden, som vi alle holder så meget af - må udbredes over hele kloden - og videre.

Esoterisk undervisning via de 7 nøgler:
Der er forskellige måder, at studere den esoteriske lære på, - den lære som nogen kalder den Hemmelige Lære. Indenfor Teosofien deles den f.eks. op i de såkaldte 7 grupper eller 7 typer af mennesker; eller efter det som kaldes de 7 stråler. Disse 7 grupper lader sig på forskellig vis relatere til de såkaldte "7 nøgler", som en af hovedgrundlæggerne af Teosofien H.P. Blavatsky beskrev i sit banebrydende værk Den Hemmelige Lære i 1888.

De 7 nøgler præsenteres her kort, for at øge forståelsen af det nedennævnte. De 7 nøgler vedrører både læsningen af skrifter og den undervisning som modtages.

Der er følgende viden tilgængelig:
 1. nøgle = "Den bogstavelige". (Den som ortodokse kirker ofte bruger - alene; og som H.P. Blavatsky og også jeg - ikke synes er ret meget værd at beskæftige sig med - i hvert fald alene.)
 2. nøgle = "Den moralske". (Den vedrører, at på et bestemt åndeligt niveau at vurdere det som på den ene eller anden måde bliver undervist eller som er skrevet. Her er niveauet af betydning.)
 3. nøgle = "Den allegoriske". (Den vedrører, den udbredte brug af esoteriske allegorier - som bl.a. digterne bruger; som kan findes i forskellige skrifter udgivet af virkelige esoteriske forfattere; - noget af det havende virkelig dybdegående værdi og indhold. De mellemøstlige og østlige esoterikere har en stor tradition for brugen her af. F.eks. 1001 nats eventyr. Men de kendte eventyr af f.eks. H. C. Andersen og Grimms eventyr m.fl. har også en stor værdi esoterisk set.)
 4. nøgle = "Den metafysiske". (Denne nøgle bruges f.eks. i H.P. Blavatsky's værk Den Hemmelige Lære. Den vedrører esoterisk set filosofiske forhold, som opfattes som både forståelige og sande af den indsigtsfulde åndelige bevidsthed.)
De resterende 3 siges at være i de indviedes hænder :
 5. nøgle = "Den geometriske". (Den nævnes at vedrøre bl.a. gemantrien, esoteriske cifferkoder, numerologien og symbollæren - og mere ikke-fysiske forhold. Den kan være svær at forstå i starten men senere, så er det lettere at se sammnenhængene.)
 6. nøgle (ikke angivet)
 7. nøgle (ikke angivet)


Esoteriske undervisningsmetoder:

Nu videre. Sandheden om de esoteriske studiemetoder med henblik på Åndelig Udvikling, er, at alle metoder gælder - blot de er brugbare. Det vil sige set i lyset af Karmaloven og dermed medfølelsesgraden. Derfor, da menneskers personlighedstyper og sjælstyper er så forskellige, som de er, så vil mange metoder eksistere, og ikke alle metoder vil kunne iagttages, umiddelbart hos de mange forskellige undervisere indenfor den esoteriske lære, eller det som nogle muligvis med en vis ret (?) påstår svarer her til.
Årsagen her til skyldes selvfølgelig, at nogle af dem ikke evner at undervise indenfor alle personlighedstyperne - og sjælstyperne, - eller endda af praktiske årsager lader helt være med at gøre det. Lyder det mærkeligt? Vent og se!

Og netop derfor bør man som studerende af den esoteriske lære træde forsigtigt med hensyn til at anse én metode for at være den rigtige for lige netop én selv, eller blot den eneste ene rigtige metode. For metoderne er utallige, og alle BØR med tiden mestres i løbet af den åndelige udviklingsvej.
Så enhver metode gælder med hensyn til esoteriske studier med henblik på Åndelig Udvikling. Selvfølgelig bør metoden tage hensyn til mennesker - menneskeheden, og alt levende. Et råd kan være : Find din egen metode - blandt de mange som udbydes, rundt omkring, og søg samtidig at forstå de andre metoder, du endnu ikke forstår.
Ligeledes bør det nævnes, at de metoder, man måske selv tror, at man forstår, i virkeligheden blot forstås på - et niveau, som ofte er lavere. Og at metoderne har flere lag og niveauer med hensyn til at blive forstået på. Det er ofte de metoder, som andre bruger, men som man afviser som tåbelige, der senere KAN vise at have noget dybdegående på sig. Dermed ikke være sagt, at andre ikke også misbruger disse metoder. Det bør man ikke gøre.

Resultatet, som opnås, vil på den anden side altid afhænge af, HVOR KORREKT den pågældende metode blev anvendt. Husk på dette, hvis du vil.

Ligeledes vil FORSTÅELSEN AF DISSE RESULTATER afhænge af, om man er i besiddelse af tilstrækkelig viden eller mere præcist udtrykt - esoterisk visdom og medfølelse til at evaluere resultaterne. Husk evt. på dette eller tænk det eventuelt igennem.

Dette ovennævnte kan med nogen rimelig grund påvirke den esoteriske studerende til, at søge åndelige vejledning hos en, som det kan lære noget om åndelige udviklingsvejs esoteriske udviklingsmetoder af.
Det er også på grund af ovennævnte, at esoteriske studier med henblik på Åndelige Udvikling ofte kan siges at kræve en slags ekspertise udført af en esoterisk fremskreden underviser eller vejleder, som VED hvilken metode, den enkelte har behov for, medmindre den esoteriske vejledning sker i den esoteriske studerendes indre (dvs, via ekstra sanser eller transcenderet bevidsthed), - så kan ydre vejledning være påkrævet eller anbefales. Jeg skriver her vel og mærke 'kan', og ikke 'skal'.
Åndelig Udvikling kan også siges at ske i grupper, - for ellers åbnes hjertecentret/ medfølelsen ikke.

En sådan vejledning kan være og have, - og det er nok et springende punkt for mange, - et indhold, som ikke er kendt (det vil sige indebærer nytænkning) af den esoteriske studerende, - eller som ofte ikke forstås som RELEVANT esoterisk indlæringsmetode, i hvert fald til at begynde med. Det er her, at mange springer fra, - og i stedet søger det, som de kender - og OFTE finder behag i at bruge som esoterisk indlæringsmetode.
Men, en sådan vejledning, som nævnt ovenfor er ALDRIG tilfældig og uden systematik, når den udføres af en esoterisk fremskreden person, selv om det ofte kan synes at være sådan.
Og nogle gange er der falske folk, som udgiver sig - f.eks. enten med velment tåbelighed eller helt bevidst for at være fremskredne indenfor det åndelige. Men de er det ikke. Derfor bør man altid være opmærksom, som esoterisk studerende.

En sådan vejledning er rettet til både MÅDEN/METODEN, TIDEN, ANTALLET AF og KARAKTEREN AF DE TILSTEDEVÆRENDE - for på den måde at varetage den esoteriske studerendes åndelige udvikling og fremskridt på bedst mulig måde, - der hvor den enkelte er lige nu i sit liv - og sin inkarnation.Fejlagtige esoteriske undervisningsmetoder:

Som nævnt andet steds er der visse fejlagtige indstillinger med hensyn til den åndelige udviklingsvej eller den vej, som vedrører udviklingen af godhed, kærlighed og medfølelse overfor sine medmennesker. En vej, som de udvidende nogle gange hånligt (af forskellige årsager) afviser, som værende umulig, ikke-eksisterende og eventuelt dæmonisk m.m. - Hvilket i høj grad er det samme som at sige, at Kærligheden og godheden IKKE er et muligt grundlag for vores eksistens og liv.

Der kan nævnes mindst 3 fejlagtige indstillinger med hensyn til de åndelige udviklingsveje indenfor esoteriske studier.

DEN AKADEMISKE STUDIEMETODE. 
Det indebærer : Den akademiske studiemetode, som antager det bogstavelige er metaforisk eller figurativt - og omvendt. Og som arbejder selektivt, - ved kun at bruge nogle bestemte udvalgte metoder, kilder og åndelige referencer, og som prøver at organisere sig via et ikke- passende eller brugbart mønster esoterisk set.
Dermed ikke være sagt, at den akademiske metode, og intellektuelle skoling ikke kan være en brugbar vej for nogle, som studiemetode - i begyndelsen. Men, den studiemetode, som kan kalde sig esoterisk; - dvs. de sande esoteriske metoder - der er nemlig flere, - er langt at foretrække.
At den studerende oplever, at den akademiske bruges af en bestemt åndelig vejleder, (som den studerende evt. selv undervises og vejledes af, og som tilsyneladende i hvert fald underviser f.eks. akademisk/intellektuelt), er blot en del af den esoteriske læres måde at operere på.

BLIND TILBEDELSE.
Den kaldes også Guru-metoden, - her med en nedsættende betydning.
En underviser eller såkaldt åndelig vejleder ses at skabe og fremstille en lære, der personificerer og glorificerer vedkommende selv. Vedkommende fører sig f.eks. frem som selve svaret eller ét svar på flere af verdens religiøse problemer. De andre såkaldte svar, som eventuelt accepteres som havende betydning, tilhører andre grupper af Guru'er eller organisationer - evt. nogle af de sande esoteriske. 
Pågældende 'personlighed' associerer sig evt. med en af disse sande og virkeligt gode esoteriske organisationer, - for derved at føre sig frem på en emotionel (astral) bølge af  hengivenhedsenergi, som strømmer til vedkommende fra tåbelige eller uvidende blindt hengivne.
En sådan leder er mange gange ikke esoterisk eller indviet. Og har f.eks. ringe agt for de idealer, som er med til at profilere vedkommende: Og ved evt. kun lidt om de esoteriske sandheder.

Igen skal det dermed ikke være sagt, at nogle mennesker ikke har et følelsesmæssigt, behov for at leve i hengivenhed, endda blind hengivenhed eller tilsvarende, overfor et andet menneske eller en ideologi i en vis periode af deres liv. Vi mennesker gør jo, hvad vi føler for.
Men, esoterisk skoling er langt at foretrække. Da, den hverken er blind hengivenhed eller tåbelig fanatisme.

DEN MORBIDE RELIGIØSE METODE.
Denne tredje og sidste metode er karakteriseret ved en TRIST og DEPRIMERENDE tilgang til den religiøse eller 'såkaldt esoteriske lære'. Der bruges f.eks. ofte lyde, sange eller udtryk som evt. udtales rytmisk, - samt eventuelt og ekstatiske bevægelser og bevægelsesmønstre - for at piske en stemning op, - som blot er astral eller emotionel og slet ikke esoterisk.
Der kan være tale om genoplivelse af en nærmest tabt sag eller lære osv. ud af samme linie.
Visse af de mere kendte religiøse retninger har igennem historien praktiseret denne fejlagtige metode.
At nogle mennesker foretrækker og føler et behov her for er vel stadig i denne tid uden tvivl sandt, - men som sagt esoterisk belæring er at foretrække.


Når sand esoterisk undervisning ikke er en af de ovennævnte 3 metoder, hvad er det så ?

Et kort svar : Rigtige esoteriske studier er baseret på DESIGN og UDMÅLING mv. "Designet" opfattes kun af de, som er i stand til og evner at modtage belæringen, som "designet" rummer.
"Udmålingen" er konsekvensen af denne oplevelse, som den enkelte har som følge af belæringen.

Uvidenhed er en yderst udbredt foreteelse. Og det er sådan, at mange ofte 'glemmer' hvor uvidende de i virkeligheden er, - ofte fordi det føles behageligt. Det vil sige behageligt at være 'ovenpå'.
Det er UVIDENHED om realiteten af DESIGN og UDMÅLING, som er skyld i og har et stort ansvar for, at utallige fremlægninger af den sande esoteriske lære er faldet i hænderne på ( i hvert fald delvist) personlighedstyper, som FORVRÆNGER LÆRENS' - YDRE FORM - IND I en af de ovennævnte 3 kategorier - eller en kombination her af. Derfor kan de ovennævnte metoder kun have en begrænset effekt med hensyn til esoterisk belæring og undervisning.

Det skal så, som noget forholdsvist vigtigt tilføjes, at visse sande esoteriske organisationer profilerer sig mere eller mindre udtalt med den ene, anden eller tredje af de førnævnte 3 egentlige fejlagtige indstillinger med hensyn til esoterisk lære og undervisning - eller med en kombination her af.
Dette gør de blot i visse tilfælde for at tiltrække visse åndelige aspiranter, som hvor mærkeligt, det end lyder, IKKE (uanset om de ved det selv eller ej) er interesseret i den sande esoteriske undervisningsmetode, som baserer sig på Design og Udmåling. Hvilke organisationer, som gør dette, er ikke altid let for nybegyndere at vide.

Derfor vil jeg, et menneske af mange, i beskedenhed råde nybegynderne til enten eller - både og, at :
a) Læse den enkelte organisations - evt. bogligt fremstillede lære eller søge at blive undervist i den. Og så søge at gøre dette grundigt. De valgte samme esoteriske bøger kan til tider med fordel snildt tåle at blive læst mange gange. Jeg ved godt at det kan tage megen tid og kræve tilsyneladende hårdt arbejde af den åndelige søgende, - men alligevel. Søg meget vigtigt gerne et sammenlignende studie med en anden lære, der angiver saglig kritik af den omtalte lære. - Og derefter kan der så tages stilling til organisationen og den lære, som der fremlægges i bøger og ved foredrag og andre møder.

b) At lytte til sit hjertes medfølende natur eller åndelige intuition, eller for den søgende måske meget vigtigt - at lytte til sin sunde fornuft (!), og der ud fra søge at tage stilling.

c) Blot gøre hvad man har lyst til, da ovennævnte ideer og punkter a) og b) alligevel ikke forstås eller anses for at være brugbare.


Til slut kan jeg sige : At afhængig af hvilken virkning det ovennævnte, som jo også er et såkaldt 'Design', har haft på dig, så kan der på denne baggrund esoterisk fortages en 'Udmåling', - hvorefter livet går videre i sin åndelige leg.


Læseren er velkommen til at kommentere ovennævnte tekst - via e-mailadressen helt nederst på denne side. 
Copyright © 2001 | M. Nymann - global-theosophy@stofanet.dk