Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
Gnostiske Kristne ord og tanker
(udgivet af Morten Nymann, Marts år 2017)


             1. Jesus angives at tale om "Kristi komme" et sted i fremtiden. Og nogle siger at "Kristi komme," betyder tilstedeværelsen af CHRISTOS i en regenereret verden, og det betyder slet ikke den konkrete ankomst af Jesus "Kristus" i hans fysiske krop. Der har igennem de seneste årtier været mange falske påstande om at den ene eller den anden person var en ny fysisk ankomst af det som kaldes Sandhedens Ånd eller af mennesket Jesus Kristus i ny udgave. Tro er ikke viden. Mennesket bør forandre sig selv og ophøre med emotionel hengiven tro uden viden. Tro er ikke viden. Viden er ikke tro. Søg reel viden og visdom og bliv selv som en sand Kristus.
(Mediter eventuelt over dette dagligt.)

2. Kristus bør ikke søges efter i hverken vildnisset ej heller "i de indre kamre," ej heller noget tempels helligdom eller kirke bygget af mennesket; for Kristus - den sande esoteriske FRELSER - er ikke noget menneske, men er det GUDDOMMELIGE PRINCIP i ethvert menneske. Han som stræber efter at genoprette selv Ånden som er korsfæstet indeni ham selv af hans egne jordiske lidenskaber, og er begravet dybt inde i hans syndige køds "helligdom"; han som har styrken til at rulle stenen af stof væk fra døren i hans egen indre helligdom, han har i sandhed fremmanet Kristus i sig selv.
(Mediter eventuelt over dette dagligt.)

3. Mange gange er advarslen om "falske Kristne" og profeter som vil lede folk på afveje blevet fortolket af velgørende Kristne, tilbederne af deres skrifters bogstaveligheder, til generelt at gælde for Mystikere og Gnostikere. På trods af dette så afviser og nægter de selv samme dogmatiske Kristne dem selv i at blive de samme Kristne i ånden som de navngiver sig selv at være, at blive lige som Kristus, og at etablere sand uselvisk visdom i bevidstheden. De afviser muligheden heraf. Dette på trods af Jesus lære.
(Mediter eventuelt over dette dagligt.)

4. En religion må være sand i proportion med den grad den opfylder de moralske og intellektuelle behov i nutiden, og den grad den hjælper udviklingen af menneskeheden i denne henseende. Den må være falsk i den grad af proportion som den forhindrer denne udvikling, og nedgører den åndelige, moralske og intellektuelle del i menneskets natur. Den Kristne Kirke bør opføre sig moralsk.
(Mediter eventuelt over dette dagligt.)

5. Det synes kun at være moralsk godgørende at man respekterer alle religioner som er fredselskende. Og at man afholder sig fra grådighedens vej med at producere det ene våben efter det andet med påstanden at man er fredselskende og kun forsvarer sig. Og at man afviser falskhedens adfærd som ikke forholder sig til at fjernelse af våben er vejen frem, og ikke det modsatte.
(Mediter eventuelt over dette dagligt.)

6. Enhver Kristen kan, hvis han vil sammenligne Jesus's Bjergprædiken med hans kirkes dogmer, og ånden som gennemsyrer den, med de principper som animerer denne nuværende Kristne civilisation og som i høj grad påvirker hans eget liv; og derefter vil han være i stand til selv at vurdere i hvor høj grad Jesus religionen passer sammen med hans egen Kristne retning, og i hvor høj grad han er i overensstemmelse med de Gnostiske Kristne Mystikeres lære.
(Mediter eventuelt over dette dagligt.)

7. De dogmatiske Kristne ledere afviser som hovedregel at sammenligne deres dogmatiske Kirke lære med Jesus's ord fra Bjergprædiken og ordene fra de Gnostiske Kristne Mystikere. De afviser at søge sandheden herom ærligt og respektfuldt og omhyggeligt, som når gode naboer taler med hinanden. Hvordan kan en god og påstået almægtig Gud sende en større procentdel af menneskeheden ned i et evigt Helvede til evig tortur, når den selv samme Gud påstås at stå bag skabelse af mennesket. Autoritært Tyranni er ikke en godgørende beskæftigelse. Hvordan mon det føles at være Kristen Præst og have det som sin livsbeskæftigelse at bilde små børn den slags nedrigheder ind.
(Mediter eventuelt over dette dagligt.)

8. Den gode dogmatiske Kristne Præst som vil være ærlig må se sandheden i øjnene og holde op med at lyve for sig selv. Den dogmatiske Kristne Kirkes adfærd med dens selvopfundne læresætninger er i direkte opposition til den oprindelige Jesus lære og moral. Jeg siger den oprindelige Jesus, for selv de oprindelige tekster om Jesus er nu efterhånden blev lavet så meget om, at man må tage denne formulering med i betragtning.
(Mediter eventuelt over dette dagligt.)

9. Kun en sand videnskabelig søgen efter at etablere uselvisk visdom i bevidstheden hos menneskeheden kan hjælpe Kristnedommen. For tro er ikke viden. Det ved selv små børn. Og hvis en dogmatisk tro, gør tro til viden og har et behov for at noget er sandt selv om det ikke vides; en sådan tro ender let i fanatisme eller blind tro. Tro er ikke viden. Det kan ikke gentages tit nok i denne tid. Der kan ikke være nogen sand religion, hvis den ikke hviler på rent videnskabelige grundlag. Og der kan ikke være nogen sand videnskab, med mindre den beskæftiger sig videnskabeligt med religiøse spørgsmål og forhold. Det må være tydeligt og klart for ethvert gennemsnits-menneske i denne tid. Det er den oplevelses-orienterede videnskabelige udforskning efter lærdom om den mulige eksistens af visdom, som er i overensstemmelse med Jesus oprindelige lære. Og ikke den fanatiske tro som ikke er viden.
(Mediter eventuelt over dette dagligt.)

10. Den dogmatiske Kristne Præst er ofte selv kun alt for meget klar over hans eller hendes egen store uvidenhed om hvad visdom er og kan indebære. Og ved at han eller hun ikke selv ved mere end de fleste mennesker. Men ikke desto mindre eleverer den dogmatiske Kristne Præst sig ikke sjældent til et niveau af gejstlig tåbelig, når denne som en anden spradebasse promenerer på Kirkens gulv som en person der er hævet over det almindelige menneske.
(Mediter eventuelt over dette dagligt.)
             Det vides at det er usundt for blodtrykket at afvise at være glad. Derfor vær ikke vred. De ovennævnte ord blev skrevet for at søge at finde bedre løsninger for menneskeheden og den Kristne lære eller skal vi sige tro som ikke er viden. Hvis noget af det ovennævnte påvises at være ukorrekt, så fjernes ordene, og vi har fundet en bedre etisk vej.

 
Copyright © 2001 | M. Nymann - global-theosophy@stofanet.dk