Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
Forsvar af Teosofien imod

Dialogcentret's og IKON's anklager.

Dialogcentrets hjemmeside varetages i dag år 2015 af IKON og Areopagos.
(udgivet på dansk i fuld udgave af Morten Nymann - marts 2015)


Jeg mener, at de af os som ærligt og oprigtigt er interesseret i meningen med livet, sandheden om religioner og deres virke, at vi må have lov til at forsvare os mod eventuelle ukorrekte og fejlagtige angreb fra organisationer som for eksempel det tidligere Dialogcentret, og dets nyere erstatnings-udgaver IKON og Areopagos. IKON og Areopagos varetager i dag officielt Dialogcentrets hjemmeside, hvor mange artikler med angreb på religiøse organisationer ligger frit tilgængelige. Og ofte mere eller mindre tydeligt med den hensigt at vise at forskellige religioner og især nyreligiøse organisationer er noget skidt i Kristen forstand. Det store problem ved en del af disse artikler, og også artikler fra IKON, er at disse artikler på ingen måde synes at være et udtryk for seriøse, sandfærdige eller korrekte videnskabelige fremstillinger. - Lad endelig nutidens Dialogcentre - IKON og Areopagos påvise det modsatte i den påstand fra min side hvis de kan. Jeg skriver dette venligt og høfligt, for at vi kan søge sandheden og ærligheden.

Jeg er selv en person som har studeret religioner, filosofi, og psykologi i over 35 år som min hobby.

Et eksempel. - Jeg vil give følgende gennemgang af en af Dialogcentret's artikler ( i dag varetaget af IKON og Areopagos), for at påvise, at min påstand ikke er grebet helt ud af den blå luft. Jeg vælger her en artikel om - Teosofien - som jeg er godt inde i, og, som jeg har tænkt mig fortjener en bedre og mere sandfærdig skæbne. Jeg synes at Teosofien fortjener en mere - ærlig, sandfærdig og moralsk retfærdig - portrættering end - Tom Thygesen og Dialogcentret- den gang gav om Teosofien i hans artikel. - Når der er så mange centrale - påviselige og dokumenterbare - fejl som der er i Tom Thygesens artikel, så synes det betænkeligt at undlade at gøre opmærksom på dem og den nedrighed som de synes at rumme set fra andres synsvinkler, og endda dokumenterbare synsvinkler.

Artiklen jeg omtaler fremkom i Dialogcentrets tidsskrift "Den Nye Dialog", oktober 2003. Tom Thygesen var tiltrådt som en af de ledende kræfter i Dialogcenret omkring maj 2003, da den tidligere leder Johannes Aagaard var fratrådt fra formandsposten, 75 år gammel, og kort efter en større kritik i pressen af hans uvidenskabelige virke. Den enkelte læser kan i ro og mag læse artiklen i linket nedenfor og sammenholde med min kritik som følger i den videre tekst, du her læser i.


Artiklen som her kritiseres og forsvares imod:
Teosofien og den alternative religiøsitet
(Tidsskriftet "Den Nye Dialog, nr. 093"
Af Tom Thygesen Frederiksen (nyansat ledende arbejdskraft af Dialogcentret på dette tidspunkt), Oktober 2003
http://www.dialogcentret.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=937&Itemid=34


Her følger et forsvar imod og en kritik af Dialogcentrets uvidenskabelige indstilling i den ovennævnte artikel.
("Teosofien og den alternative religiøsitet" af Tom Thygesen Frederiksen, oktober 2003. OBS: Senere tilføjelse. Hjemmesiden er i dag lukket ned.


Denne tekst er en kritik af det jeg oplever som Dialogcentrets uvidenskabelige opfattelse af hvad - Teosofi - var ifølge grundlæggerne af The Theosophical Society. Og også hvad The Theosophical Society var for en organisation.
I det følgende vil jeg søge at dokumentere at ovennævnte artikel fra Tom Thygesen (cand.theol og tidligere arbejder i Dialogcentret) er ukorrekt og indeholder centrale og vigtige usandheder og endda det jeg vil kalde slet skjulte forsøg på at bagvaske The Theosophical Society og dets grundlægger H. P. Blavatsky. Dette sker sikkert på grund af utilstrækkelig viden om emnet teosofi. I det jeg forudsætter at min dokumentation er korrekt, så vil jeg på den baggrund mene, at man må tilgive forfatteren og hans uvidenhed. Og dermed også tilgive organisationen Dialogcentret.

Denne her artikel fra mig søger at dokumentere, at de senere udbryder organisationer som senere brød ud fra The Theosophical Society i høj grad fremlagde en anden organisationsstruktur og definition af ordet teosofi; herunder organisationer som Atroposofien ved Rudolf Steiner, Lucis Trust ved Alice A. Bailey, og den i artiklen omtalte afskyelige Ariosofi.******* Kritikpunkt 1 *******


Tom Thygesen skrev:
[Citat:] "Store dele af Vestens alternative religiøsitet har rod i en gnostisk spiritualisme, som sidst i 1800-tallet blev konstrueret som en slags religion, Adyar-teosofien.
.......
Okkultisten Helena Petrovna Blavatsky - og hendes efterfølger (fra 1891) Annie Besant - ville skabe en 'teosofi' (dvs. en visdom om Gud baseret på intuition) som en fusion af alle religioner. Teosofien fik form af en spiritualisme, der blev blandet op med vestlig okkultisme og særligt med indisk religiøsitet - inden for især buddhisme og tantra - med karmalære, genfødsler, chakra’er osv. Blavatskys og Besants „Teosofiske Selskab" (1875) fik også snart centrum i den indiske by Adyar (1882), som nu er en forstad til den indiske storby Madras. "

Morten Nymann siger:
Jeg har i mange år studeret organisationen The Theosophical Society, som blev grundlagt af H. P. Blavatsky og 16-17 andre. Jeg har også tilsvarende studeret både H. P. Blavatsky's forfatterskab og Annie Besant's forfatterskab, og jeg er på denne baggrund - ikke enig - med Tom Thygesen i hans fremlæggelse. Fremlæggelsen fra Tom Thygesen og Dialogcentret må betegnes som ukorrekt, hvis ikke som et slet skjult forsøg på at bagvaske the Theosophical Society, og H. P. Blavatsky og Annie Besant, som han nævner ved navn. Eller så skyldes det uvidenhed på et til tider helt grundlæggende og basalt niveau mht. til historiske fakta. Jeg vil given en række citater nedenfor, som tydeligt skulle belyse det ukorrekte i det ovennævnte citat. (The Theosophical Society har eksisteret siden 1875 ind til og med i dag.)

De centrale med-grundlæggere af the Theosophical Society og H. P. Blavatsky's hensigt var ikke at - skabe en 'teosofi' eller en gnostisk spiritualisme, sådan som der påstås i citatet ovenfor af Tom Thygesen. H. P. Blavatsky og andre kendte administratorer og med-grundlæggere skrev selv følgende som dokumenterer min påstand. Læg forinden denne dokumentation mærke til at Annie Besant ikke var med-grundlægger, og at der var mange grundlæggere af the Theosophical Society og næsten alle veluddannede mennesker i deres samtid.

Her nedenfor følger en række dokumenterende citater, primært fra med-grundlæggerne af the Theosophical Society, som viser at Dialogcentret's artikel ved Tom Thygesen er usandfærdig.The Key to Theosophy (Nøglen til Teosofien) af H. P. Blavatsky:
"Medlemmerne af det The Theosophical Society har generelt betraget, frihed til at fremføre hvilken religion eller filosofi de måtte ønske, eller ingen hvis de ønsker dette, såfremt de er i sympati med og klare til at udføre en eller flere af de Foreningens tre formål. Selskabet er en filantropisk og videnskabelig organisation der søger at udbrede ideen om broderskab baseret på praktiske i stedet for teoretiske linier. Medlemmerne kan være Kristne eller Muslimer, Jøder eller Persere, Buddhister eller Brahminere, Spiritualister eller Materialister, det betyder ikke noget; men hvert medlem bør være enten en filantrop, eller en akademiker, en søgende i Aryansk eller anden gammel litteratur, eller en psykisk studerende. Kort fortalt, så skal han hjælpe, hvis han kan, med at udføre mindst et af hovedformålene. Ellers er der ingen grund til, at han bliver et "Medlem.""
.......
"Det der menes med at Selskabet ikke har nogen egne læresætninger eller lære, er, at ingen læresætninger eller trosopfattelser er obligatoriske overfor medlemmerne; men dette kan selvfølgelig kun tillægges organisationen som helhed. "
(Kilde: The Key to Theosophy, af H. P. Blavatsky, 2. udg. 1890, p. 19 og p. 60. Ordet "Aryansk" betød i år 1890, "nobel" eller "Rishi", dvs. en religions-filosofisk lærd. Tjek eventuelt ordbøgerne og videnskaben, og undgå fordomme.)Se også følgende artikel fra med-grundlæggeren H. P. Blavatsky.

PHILOSOPHERS AND PHILOSOPHICULES
[Tidsskriftet: Lucifer, Vol. V, No. 26, October, 1889, pp. 85-91]
(Vi kommer ind i artiklen hvor der tales om "det", dvs. the Theosophical Society, som et Selskab/Forening.)
"Der insisteres konstant på at det ikke har nogen trosopfattelse, ingen filosofi, ingen religion, ingen dogmer, og endda ingen særegne opfattelser hos sig selv at udbrede, og endnu mindre at pålægge dets medlemmer. Og alligevel - "Hvorfor, i Guds navn! er det så ikke en uafviselig sandhed at bestemte opfattelser af en filosofisk og, strengt taget religiøs karakter haves af Grundlæggerne og de mest kendte medlemmer af Selskabet?"
"Helt, rigtigt," svarer vi. "Men hvor den den angivne selvmodsigelse i dette? Hverken Grundlæggerne, ej heller de mest kendte medlemmer ej heller endda majoriteten deraf, udgør Selskabet, men kun en del af det, hvilket, ydermere mens det ikke har nogen trosopfattelse som organisation, tillader dets medlemmer at tro på den måde de ønsker og på hvad de ønsker." Som svar på dette fortælles vi: - "Meget sandt; alligevel kaldes disse læresætninger totalt set for "Teosofi." Hvad er din forklaring på dette?"
Vi svarer: - "At kalde dem for dette er 'totalt set' en fejl; en af disse løse betegnelser for udtryk om ting som burde defineres mere omhyggeligt; og medlemmers udeladelse af at gøre dette bærer nu frugt."
.......
"Fordomme imod Teosofi synes at være blevet en del af den nationale følelse. I næsten tre år har nærværende forfatter - hjulpet i det af en hærskare af Teosoffer - forgæves søgt at fjerne nogle af de mest fantasifulde spindelvæv i den offentlige hjerne, som den er udsmykket med; og nu er hun på nippet til at give op i fortvivlelse! Mens halvdelen af det Engelske folk vedholdende vil insistere på at forveksle Teosofi med "esoterisk buddh-ism," så vil de resterende forsætte med at udtale Buddha's verdens anerkendte titel lige som du udtaler - butter [Engelsk: smør].
Det er også dem som har påbegyndt angrebet som nu generelt er blevet adopteret af den flabede presse, at "Teosofi ikke er en filosofi, men en religion," og "en ny sekt."
(Kilde: Blavatsky's Collected Writings, Vol. XI, p. 431-434)Den kendte med-grundlægger H. S. Olcott skrev også tilsvarende ord i en af hans egne bøger:
"Du kan også udlede, at på trods af de falske påstande og uvidende fejlopfattelser hos mange af vores kritikere, så er det sådan, at vi ikke prædiker en ny religion, eller grundlægger ikke en ny sekt, eller en ny filosofi skole eller okkult videnskab." ….... "at teosofi er det videnskabelige og det eneste faste grundlag for religion. Vi nægter at der er den mindste konflikt mellem sand religion og sand videnskab. Vi benægter at nogen som helst religion kan være sand, hvis den ikke hviler på videnskabelige grundlag." ….... "Hvis Psykologi er en videnskab, - og Psykologi inkluderer lærdom om guddommelig visdom – så er denne søgen efter religiøs sandhed - religions videnskabelige grundlag. Teosofi er derfor religions videnskabelige grundlag, for denne efterforskning er Teosofi."
(Kilde: Se "Theosophy : religion and occult science", 1885, p. 145-148)

W. Q. Judge med-grundlægger af Theosophical Society:
"Society, har som sådan ingen autoriteter. Det blev grundlagt med det formål at nedbryde tiltroen til 'autoriteter' som har været menneskets bøddel i mange tidsaldre; og det vil nu være mærkeligt hvis vi kunne godtage autoritet med hensyn til teosoffer...Vi er engageret i at prøve at udvikle en mere sand værdsættelse af Livets Lys som er skjult i ethvert menneske, og således er det sådan at den "endelige autoritet" er mennesket selv."
(Kilde: Se artiklen "AUTHORITY", af W. Q. Judge, i The Path, Nov. 1887)

W. Q. Judge med-grundlægger af Theosophical Society:
"I vores anstrengelser med hensyn til at opnå succes, der må vi undgå dogmatik indenfor teosofi lige så meget som indenfor alt andet, for det øjeblik vi dogmatiserer og insisterer på vores egen konstruktion af teosofi, det øjeblik taber vi ideen om Universelt Broderskab af syne og sår frøene til fremtidige problemer."
(Kilde Se artiklen "DOGMATISM IN THEOSOPHY", af W. Q. Judge, i the Path, January, 1892)

W. Q. Judge med-grundlægger af Theosophical Society om hans bog "The Ocean of Theosophy":
"På denne bogs sider sider gøres et forsøg på at skrive om teosofi på en sådan måde at det kan forstås af den almindelige læser. Dristige påstande fremlægges i den om forfatterens viden, men det skal på samme tid tydeligt forstås at han er alene ansvarlig for det som er skrevet deri: the Theosophical Society er ikke involveret deri eller bundet af noget som helst sagt i denne bog, ej heller er nogen af dets medlemmer på nogen måde mindre gode Teosoffer fordi de måske ikke vil godtage det som jeg har skrevet."
(Kilde: Se "The Ocean of Theosophy" by William Q. Judge, Forord, p. ix; 1893)

Teosoffen Grevinde Marie Caithness om ordet - teosofi:
Marie, Countess Caithness; Dutchesse de Pomar, 1887 Teosoffen Grevinde Caithness, den rige franske dame som etablerede Theosophical Society i Frankrig. Hun blev medlem af Theosophical Society allerede i 1876. Se bogen: "The Mystery of the Ages", af Countess Caithness, 1887, 1-3 udgave.

Countess Caithness siger i denne bog:
"Sand Teosofi studerer alle religioner, men underviser i ingen, og overlader det til den enkelte at have retten til selv at finde SANDHEDEN for sig selv."
(Kilde: Se bogen "The Mystery of the Ages", af Countess Caithness, 1887, 1-3 udgave, page xviii.) - Kan det siges mere kort og tydeligt?

Selv - centralt i vedtægterne i The Theosophical Society i 1890 kan det ses:
"Artikel 1 Formål
The Theosophical Society, er absolut ikke-sekterisk, og ingen tilslutning til nogen formuleret tro eller trosretning, skal forlanges som en kvalifikation for medlemskab; men enhver ansøger og ethvert medlem skal være i sympati med bestræbelserne på at skabe kernen i et Menneskehedens Universelt Fællesskab."
.......
"Artikel XIII Overtrædelser
1. Ethvert Medlem som på nogen måde forsøger at involvere Selskabet i politiske stridigheder skal øjeblikkelig smides ud.

2. Intet Medlem, Administrator, eller Rådsmedlem i the Theosophical Society, eller i nogen Sektion eller Center der i, skal udbrede eller fastholde nogen doktriner som værende de der fremlægges eller udbredes af Selskabet"
(Kilde: Vedtægterne i The Theosophical Society i 1890, dansk oversættelse. - Vedtægterne i The Theosophical Society i 1890 i original udgave fra tidsskriftet the Theosophist, Januar 1891. Se side 33 i PDF, eller side 65 på siderne. Se desuden her: formålene eller vedtægterne for the Theosophical Society som de kort blev udformet i Oktober 1875. Theosophical Society blev egentlig grundlagt i d., 7. september 1875 og ikke 17. November 1875, hvis vi skal stole på informationerne i H. P. Blavatsky's egne papirer og bøger. (Se Blavatsky's Collected Writings, Vol. I, p. 122-123) Men, d. 17. november 1875 er siden hen af andre af de tidlige med-grundlæggere blevet angivet som den korrekte dato.)Kommentar til ovennævnte citater:
Det synes tydeligt at the Theosophical Society var en ikke-sekterisk organisation (en organisation med tankefrihed), hvor alle medlemmer havde ret til at fremlægge deres egne religiøse og filosofiske opfattelser af meningen med livet. Og at der ikke var nogen bestemt lære om kunne kaldes teosofi eller gnostisk spiritualisme, sådan som Tom Thygesen, klart synes at påstå i artiklen ovenfor. En artikel som desværre stadig pryder Dialogcentrets hjemmeside, og, som i dag varetages af IKON og Areopagos.

Vedtægterne for the Theosophical Society må jo angives som centrale for organisationens virke. Den som gransker vedtægterne for the Theosophical Society i perioden 1875-1891 og lidt senere vil se, at det ovennævnte citat fra vedtægterne, helt fra starten var det oprindelige udgangspunkt for the Theosophical Society og at formuleringerne blot ændrer sig hen over tid. Dette bortset fra perioden 1876-1878, hvor foreningen var en noget mere lukket forening. Dette primært for at beskytte foreningens mulighed for vækst og imod pressens tilsvininger, som blandt andet skete via tidligere medlemmer som var imod dens virke. Jeg vil her ikke henvise til alle udgaver af og detaljer i vedtægterne for the Theosophical Society i denne korte artikel, da det synes uhensigtsmæssigt.

Fra år 1908, hvor den sidste med-grundlægger H. S. Olcott, der også var administrativ formand for foreningen, var død, da overtager Annie Besant, det rent administrative formandskab, for foreningen eller selskabet. Hun lykkedes, gradvist i flere omgange, sammen med andre at få the Theosophical Society ændret rent organisatorisk - og tydeligt på en måde, som er uforeneligt med dets oprindelige udgangspunkt - som ikke-sekterisk og åbent for alle religiøse og ikke-religiøse indenfor rammen et simpelt etisk formål; dvs. hensigten at søge at skabe et Universelt Menneskehdens Broderskab (etisk Fællesskab). Perioden 1908-1930 kan på en måde kaldes den mørke tid for the Theosophical Society etisk og organisatorisk ikke-sekterisk betragtet. Især perioden år 1925-1930, hvor the Theosophical Society blev sat ud af kraft og gjort til en del af en organisatorisk J. Krishnamurti guruisme, iværksat af blandt andet Annie Besant. Dette blev heldigvis stoppet pga. af protester fra mange ledende administrative medlemmer, især fra medlemmer i Canada.
(Kilde: Se "THE “WORLD RELIGION” THAT WASN’T "(PDF), af Ted G. Davy fra udbryder gruppen "Edmonton Theosophical Society". Læs artiklen nøje og undersøg kryds-referencer før du drager endelige konklusioner. Men, artiklen rummer en del sandheder. Dette er nok den bedste korte sammenfatning om dette emne som findes for tiden.)

Efter år 1930 og frem til i dag, da har vedtægterne for the Theosophical Society været meget præcise i sit ikke-sekteriske udtryk. Organisationen kan i høj grad betegnes som ikke-sekterisk (dvs. med tankefrihed, hvor alle medlemmer har ret til at fremlægge deres egne opfattelser om meningen med livet.) Man kan selv kontakte The Theosophical Society nærmere og undersøge om det ovennævnte ikke er meget nærmere sandheden og korrekt. På baggrund af ovennævnte citater kan følgende umiddelbart konkluderes ved nærlæsning og fordybelse i kilderne: Teosofi som begreb er et generisk begreb. Teosofi er derfor ikke en betegnelse for en bestemt religiøs lære, eller bestemt religion, eller filosofi. Teosofi er betegnelsen for en søgen efter meningen med livet, og dets sandheder, og samtidigt er den en videnskab og en oplevelses-orienteret videnskab om livet og dets indhold. (Egoisme (dvs. materialisme) og Dogmatisk religiøs tro (dvs. autoritær tyranni) afvises i udgangspunktet som indlysende ikke at være meningen med livet. Men teosofien som er videnskab, undersøger også disse forhold, hvis den søgende individuelt tilfældigvis skulle have taget fejl.) Sand religion er videnskabelig, sådan som det citeres ovenfor. Tros-baseret religion der er uvidenskabelig religion afvises, men undersøges også. Tro er ikke viden. Tro, formodninger, antagelser, fordomme, forhåbninger, drømmerier osv. og er ikke viden. Teosofi, er noget hvert menneske har sin egen opfattelse af. Og hvert menneske fremlægger sine egne opfattelser af hvad de mener om Teosofi, dvs. meningen med livet osv., osv. Sådan vil jeg selv formulere betegnelsen - Teosofi - baseret på det ovennævnte. Se eventuelt citaterne ovenfor igen. Jeg håber, at de lærde læsere kan forstå det hele bedre nu.

Afsluttende kommentar:
Jeg håber, at Tom Thygesen og Dialogcentret, som vel i dag må kaldes IKON og Areopagos kan se sandheden og berettigelsen i min protest og forstår den. Og jeg håber, at Tom Thygesen og folkene bag den nuværende Dialogcentret hjemmeside forstår protesten imod artiklens usandheder og bagvaskende påstande, og dermed også protesten imod IKON og Areopagos som varetager den i dag. Og at protesten vil være der lige så længe den omtalte artikel af Tom Thygesen befinder sig på Internettet og ikke trækkes tilbage i anerkendelsen af dens usandheder, (eller at mine påstande modbevises ved dokumentation). For denne artikel af Tom Thygesen er ikke et udtryk for seriøst og oprigtigt videnskabeligt og sandfærdigt arbejde. Den er baseret på utilstrækkelige data, og den anklagede part - nutidens Theosophical Society er tilsyneladende heller ikke blevet spurgt om hvad de selv mener, eller givet en mulighed for at udtale sig. Jeg er ikke selv medlem af nogen religiøs organisation i dag. Men, jeg skriver denne tekst for at sandheden må blive opretholdt og for at de bagvaskende kommentarer fra Dialogcentret (i dag IKON og Areopagos) og Tom Thygesen bliver anerkendt for det som de er.
(På www.dialogcentret.dk hjemmesiden står der følgende i skrivende stund marts 2015:
[Citat:] "Den 2. april 2011 lukkede Dialogcentret. Det er derfor ikke længere muligt at kontakte centret, men hjemmesiden bevares som et artikelarkiv og drives fremover af organisationerne IKON og Areopagos. Vi vil fremover ikke redigere eller opdatere i artiklerne." OBS: Senere tilføjelse. Dialogcentrets hjemmeside er i dag lukket ned.)******* Kritikpunkt 2 *******


Jeg vil plukke nogle få ekstra kritikpunkter og søge tydeligt at dokumentere at påstandene som Tom Thygesen kommer med er uholdbare.

Tom Thygesen skrev i omtalte artikel:
[Citat´:] "Vort solsystem har en lavere treenig logos, en sollogos, som teosofferne identificerer med den kristne Gud. "

Morten Nymann siger:
Først vil jeg henvise til Kritikpunkt 1 ovenfor og sige, at alle teosoffer i the Theosophical Society havde ret til deres egne opfattelser af hvad de mente om den Kristne Gud og begrebet Sollogos. Dette alene medfører at denne påstand er ukorrekt. De forskellige teosoffer havde forskellige opfattelser. Og dette gælder mange andre lignende påstande i denne artikel.
Vis mig bare en teosof fra perioden 1875-1891 som påstår det som Tom Thygesen her fremfører. Langt de fleste teosoffer påstod noget andet, så vidt jeg ved på baggrund af mange års læsning af bøger og artikler fra forskellige teosoffer. Jeg vil her nævne H. P. Blavatsky's og Annie Besant's opfattelser kort, fordi Tom Thygesen lægger vægt på dem i starten af sin artikel. - H. P. Blavatsky mente at den dogmatiske Kristne Gud var en logisk umulighed og skrev om det i hendes værk The Secret Doctrine. Se følgende citater.

H. P. Blavatsky skrev:
"Ideen om en Personlig Gud som uforanderlig og uendelig er således upsykologisk og, hvad der er endnu værre, ufilosofisk."
(Kilde: "The Secret Doctrine" af H. P. Blavatsky, 1888, Vol. I, p. 1, og 4.)

H. P. Blavatsky skrev i en anden bog med dialoger:
"SPG. - Tror du på Gud?
TEO. - Det afhænger af hvad du mener med udtrykket?

SPG. - Jeg mener de Kristnes Gud, Jesus Fader, og Skaberen: Kort sagt Moses Bibelske Gud.
TEO. - Sådan en Gud tror vi ikke på. Vi afviser ideen om en personlig, eller en ekstra-kosmisk og antropomorfisk Gud, som kun er en gigantisk menneskelig skygge, og heller ikke mennesket som sit bedste. Vi siger, at den teologiske Gud – og beviser det – er et bundt af selvmodsigelser og en logisk umulighed. Derfor vil vi ikke have noget med ham at gøre."
(Kilde: "The Key to Theosophy", p. 61-62. Læs gerne de efterfølgende ord, som uddyber påstanden. Se også "No Religion Higher Than Truth" af Maria Carlson, p. 141-142)

H. P. Blavatsky angav at "Ordet" var Guddommen, men kun i den esoterisk (okkulte) og gnostiske Kristne betydning. Ikke i nogen almindelig dogmatisk Kristen antropomorfisk eller dogmatisk betydning. Lad os holde os til fakta. Annie Besant som Tom Thygesen tilsyneladende også mener, havde den opfattelse, havde den heller ikke. Også selv om hun til tider kan synes noget uklar i hendes definitioner. Angiv et citat, hvis i kan som viser at Annie Bsant mente noget sådant. (Følgende henvisninger modbeviser det meget. Se "Aspects of the Christ" af Annie Besant, p. 17. Og se "Esoteric Christianity", af Annie Besant, p. 33-34, og p. 97 og 133) - En Gud som kun kan tænke og blive vred sådan som det Gamle Testamente angiver - er ikke det samme som Sollogos, sådan som mange teosoffer definerede det gennem tid. Så er det sagt så tydeligt som det kan. (Se også "The Key to Theosophy", 2. udg., 1890, p. 62-64)
Når Blavatsky omtaler en treenighed som ligner den Kristne, så er det altid dem hun selv kalder de helt tidlige Kristne hun omtaler, i betydningen Gnostiske Kristne eller mystiske Kristne, og ikke dogmatiske Kristne med en personlig Gud. Dette kan ses ved at gennemgå hendes værk The Secret Doctrine og andre skrifter. Annie Besant er måske mere uklar i hendes fremlæggelser her. Men, påstanden fra Tom Thygesen gælder ordret betragtet altså ikke uanset hvad, når vi tager Kritikpunkt 1 med i betragtning.

Så, jeg håber at Tom Thygesen (og de som varetager hjemmesiden med den omtalte artikel af Tom Thygesen, dvs. IKON og Areopagos) kan se, at det han har skrevet er langt fra virkeligheden, når vi taler om The Theosophical Society og den opfattelse som med-grundlæggeren H. P. Blavatsky havde som individuel person om den Kristne gud. Et Theosophical Society, som lod alle medlemmer have deres egne opfattelser om hvad teosofi kunne være.******* Kritikpunkt 3 *******


Tom Thygesen skrev i omtalte artikel:
[Citat:] "Omkring år 2000 har det hele forrykket sig yderligere, idet Dyrekredsen da indledes af et nyt tegn, Vandmandens (Aquarius’), som er et åndeligt tegn som tegn på en mere åndelig kultur. På det tidspunkt kommer en særlig spirituel mester, Verdenslæreren (Maitreya), igen som Kristus og bringer en åndeligt højtbegavet 6. rodrace til udfoldelse i et idealsamfund på et nyt kontinent, fortæller teosofien."

Morten Nymann siger:
For det første havde og endda har de enkelte teosoffer deres helt egne opfattelser af hvad de mener om Maitryea, hvis de overhovedet mener noget. Se mit Kritikpunkt 1 ovenfor om dette. Teosofien - var derfor som begreb en individuel videnskab og oplevelses-orienteret videnskab, og ikke en bestemt lære.

Yderligere, så synes Tom Thygesen her i citatet ovenfor tydeligt at forveksle andre ikke-teosofiske organisationers påstande, herunder Lucis Trust med Alice A. Bailey bøgerne og tilsvarende andre organisationer, med hvad H. P. Blavatsky og Annie Besant reelt skrev. (Det synes fagligt og videnskabeligt ukorrekt at kalde tilhængerne af Alice A. Bailey bøgerne for teosoffer, hvis det er det som påtænkes.)

H. P. Blavatsky og Annie Besant påstod ikke at Maitreya ville ankomme omkring år 2000. Jeg vil søge at dokumentere dette i det følgende.
* Annie Besant udtalte helt konkret i år 1912 at hun ventede Maitreya's ankomst cirka år 1925. (Kilde: Se. Annie Besant, "Freedom of Opinion in the T.S.," brev til tidsskriftet The Vâhan 21\8 (March 1912), p. 153. Og se Annie Besant, The Theosophist, November, 1925, pp. 150, 160. Her annonceres profetien som gået i opfyldelse, og det påstås at J. Krishnamurti er den ankomne Maitreya; (citat: Og nu er jeg nødt til at give jer, ved ordre fra Kongen, så er jeg nødt til at give jer Hans meddelelse, og nogle af meddelelserne fra Herren Maitreya og Hans store Brødre.". Se også: "The Immediate Future and Other Lectures" af Annie Besant, 911, p. 59-60. "The Work of the Ruler and the Teacher", 1930 af Annie Besant, p. 4-5). I 1929 siger J. Krishnamurti at det ikke er sandt og at Annie Besant tog fejl.)
* H. P. Blavatsky skrev at hun selv først ventede Maitreya (Kalki Avataren) et sted ved afslutningen af Kali Yuga tidsalderen.
(Kilde: The Secret Doctrine, Vol. II, p. 416 og 483. Han vil ankomme ved afslutningen af Kali Yuga tidsalderen i området mellem Mount Kailash og Schamo Ørken, dvs. en ørken ved Mongoliet, siger Blavatsky).

Dvs. Maitreya ville ifølge H. P. Blavatsky ankomme efter ca. 432.000 år (se her The Secret Doctrine, Vol. II, p. 69), eller først til sidst i 7'ende rod-race (dvs. i en karmisk betinget menneskegruppe, som inkarnerer via reinkarnation. Se The Secret Doctrine, Vol. I. p. 470).
(Kilde: Se The Secret Doctrine, Vol. I. p. 378, 385, og 470. Vol II, p. 69 og 483. Og J. Krishnamurti: "Truth is a pathless land" talen fra år 1929.)

Annie Besant skrev i 1912:
"De kan have medlemmernes interesse at huske på den sandhed at Fru Blavatsky, en af grundlæggerne af T.S., anså det for T.S.'s mission at for verden forberede ankomsten af den næste store Lærer, selv om hun måske angav begivenhed et halvt århundrede senere end jeg gør."
(Annie Besant, "Freedom of Opinion in the T.S.," brev til tidsskriftet The Vâhan 21\8 (March 1912), p. 153.)

Kort kommentar: H. P. Blavatsky påstod ikke at dette var T.S.'s mission sådan som Annie Besant påstod lige ovenfor. Det er en misforstået og ukorrekt antagelse af Annie Besant.
(Kilde: Se The Secret Doctrine, Vol. I, p. xxxviii). Blavatsky taler her kun om en discipel af "Visdommens Mestre", de mestre som Blavatsky påstod eksisterede. Blavatsky taler ikke på vegne af T.S., men på hendes egne vegne som forfatter, hvilket hun også gør opmærksom på i samme bog, (se Vol.I, p. vii). Der tager Annie Besant tilsyneladende også fejl. - Desuden tales der om en - discipel - af Blavatsky og ikke om en Maitreya Avatar, sådan som Annie Besant gjorde det flere gange.

Så, jeg håber at Tom Thygesen (og de som varetager hjemmesiden med den omtalte artikel af Tom Thygesen, dvs. IKON og Areopagos) kan se, at det han har skrevet er langt fra virkeligheden, når vi taler om The Theosophical Society, som lod alle medlemmer have deres egne opfattelser om hvad teosofi kunne være. Se Kritikpunkt 1 ovenfor. Og, at det er langt fra H. P. Blavatsky's ideer om emnet. Annie Besant, er måske den som kommer nærmest, men hendes årstal hedder år 1925 og ikke år 2000. - Jeg synes, at en officiel undskyldning ville være på sin plads fra Tom Thygesens side. Man må ikke lyve, siges det.******* Kritikpunkt 4 *******


Tom Thygesen skrev i omtalte artikel:
[Citat:] "Sidst i 1800-tallet dannedes der en del teosofiske selskaber i Tyskland og Østrig-Ungarn. Ligesom Steiner stræbte disse foreninger mod okkultisme, kunst og menneskets åndeliggørelse og kultivering i lede vendt væk mod tidens nye materialistiske massekultur. I det tysktalende esoteriske miljø hæftede man sig især ved Mme Blavatskys lære om den ariske rodrace, så tyskerne altså dels så sig selv forbundne med den oldindiske religiøsitet, dels havde en særlig åndelig skatkiste af en arv at sværme for - en åndelig forrang frem for andre folk. "

Morten Nymann siger:
I betragtning af mit første kritikpunkt ovenfor, så synes det fuldkommen umoralsk - på klar og tydelig eufemistisk vis - at beskylde grundlæggerne af The Theosophical Society for at have haft hensigt til og at have tanker i retningen af at danne Ariosofiske og nazi-lignende forgreninger eller fremprovokere dem til eksistens i fuldkommen modstrid med deres organisation Theosophical Society's ikke-sekteriske koncept (koncept for tankefrihed). Et koncept som søgte at udbrede et universelt Menneskehedens Broderskab (hvor altruisme og uselviske handlinger var centrale koncepter). Se der ud over også Kritikpunkt 1 ovenfor og citaterne der.
(Kilde: Se også "The Key to Theosophy", 2. udg. 1890, p. 52-53)

Hvorfor så ellers nævne Ariosofien og nazismen i en artikel om teosofien, hvis det slet ikke var og er Tom Thygesen og Dialogcentret's hensigt? Svaret synes ikke svært.

Nogle af de omtalte nye Ariosofiske organisationer kaldte sig måske - teosofiske - af navn. Men bestemt ikke alle. Og ikke flere af dem som Tom Thygesen her refererer til. Desuden bør vi huske på hvad definitionen af ordet - teosofi - var defineret som i The Theosophical Society ovenfor i mit Kritikpunkt 1 ovenfor i denne artikel du her læser. - Tom Thygesen bør efter min opfattelse være et sandt og ærligt menneske og trække sin artikel tilbage eller få vedhæftet en note om at han fortryder artiklens indhold på de her nævnte punkter. Det er det mindste man kan gøre, hvis man er et ærligt menneske, og hvis man ikke - på en tydeligt eufemistisk vis - ønsker at tilsvine The Theosophical Society og H. P. Blavatsky med noget så afskyeligt som Ariosofiske tankegange. Selv seriøse historikere afviser en sådan påstand i dag i vores nutid og afholder sig fra at begå sådanne åbenlyse fejltagelser og endda umoralske handlinger overfor the The Theosophical Society og dens grundlæggere.

I den lære som H. P. Blavatsky fremlagde på hendes egne vegne, er der hos nogle, som læser hendes tekster en overfladisk opfattelse af at udtrykket - rod-race - skulle dække over en racistisk lære. Men, denne lære om rod-racer fra H. P. Blavatsky dækker over forskellige grupper af karmisk betingede mennesker. Disse grupper var især i fortiden afgrænset af den kultur de levede i og også af det geografiske område m.m. At mene, at den påståede mest udviklede 5. rod-race, nævnt af Blavatsky, ikke gjaldt folk med alle mulige hudfarver eller at den ikke gjaldt Jøderne er ønsketænkning. (Se f.eks. nedenstående citater fra Blavatsky's hovedværk: The Secret Doctrine, Vol. II, p. 248-250. Og på disse sider, om den bevidste entitet som er pålagt "at reinkarnere i denne manvantara på grund af den ufravigelige Karmiske evolution". Og på side 249, fodnoten: "Nogle superiøre, andre inferiøre, for at indpasse de forskellige reinkarnerende Monaders Karma som ikke alle kunne være af den samme grad af renhed i deres sidste fødsler i andre verdener.").

H. P. Blavatsky skrev:
"De Aryanske racer, der for eksempel, nu varierer fra mørkebrun, næsten sort, rød-brun-gul, ned til den hvideste creme farve, er alligevel fra en og samme stamme — den Femte Rod-Race — og udspringer fra en enkelt forfader, i Hindu eksoterisme kaldt ved det generiske navn Vaivasvata Manu"
(The Secret Doctrine, Vol. II, p. 249-250)

H. P. Blavatsky skrev:
"Strengt taget, er Jøderne en kunstig Aryansk race, født i Indien, og tilhører den Kaukasiske inddeling. Ingen som er familiær med Armenierne og Perserne kan fejle i at genkende den samme Aryanske, Kaukasiske type i de tre. Fra de syv oprindelige typer i den Femte Race er der nu kun tre tilbage på Jorden."
(The Secret Doctrine, Vol. II, p. 471)

H. P. Blavatsky skrev:
"Den okkulte doktrin der ikke godtager sådan nogle inddelinger som det Aryanske og det Semitiske, accepterer endda det Turaniske med store reservationer. Semitterne, især Araberne, er senere Aryanere — degenererede i åndelighed og fuldkommen-gjorte i materialitet. Til disse tilhører alle Jøderne og Araberne. De førstnævnte er en stamme der nedstammer fra Tchandalerne i Indien, de udstødte, mange af dem eks-Brahminere, som søgte tilflugt i Kaldæa, i Scinde, og Aria (Iran), og blev i sandhed født fra deres fader A-bram (Ikke Brahmin) for nogle 8.000 år F.Kr."
(The Secret Doctrine, Vol. II, p. 130 og p. 200)

Jeg håber, at disse citater rækker til at vise, at Blavatsky ikke på nogen måde gik ind for at betegne Jøderne som ikke-Ariske, da de tilhører den Aryanske race eller Ariske race (dvs. karmiske gruppe) ifølge citaterne ovenfor. At de kan betegnes som - materialistiske karmiske set - og andre betegnes som ikke-materialistiske, er her også betegnelser for om man udviser medmenneskelighed eller ikke. Og, da vi taler om karmisk-betingede grupper. Hvis man smider Karmaloven på porten og kalder den racistisk, så kan man lige så godt kalde alle østens religioner for racistiske. Og det synes man jo ikke at gøre, vel?

Ordene "race" og "rod-race" kan såldes i vores nutid på grund af ords etymologi betegnes som en uheldig formulering, fordi ordet betyder noget andet i dag, end det gjorde da Blavatsky brugte det, og den måde hun brugte det på.

Se The Secret Doctrine Vol. II, p. 249 - hvor de karmiske-betingede forhold for racerne kort forklares. Det er jo et faktum, at nogle mennesker er mere gode end andre, og nogle er mere intelligente på vores planet; også igennem århundrederne. Men, de karmisk betingede race-grupper skal ikke inddeles strengt efter religiøst tilhørsforhold eller området de lever i, eller efter en bestemt hudfarve, eller som nazisterne efter frenologi, - men i stedet etisk efter karmiske forhold. Denne misforståelse er desværre blevet udpræget fordi folk ikke har nærlæst de teosofiske skrifter af H. P. Blavatsky. Og fordi de ikke har forstået den ikke-sekterisk organisationsstruktur i the Theosophical Society. Se Kritikpunkt 1 ovenfor.

Jeg håber, at denne bagvaskende og uretfærdige påstand om at Blavatsky's lære havde noget som helst med umoralsk racisme at gøre er afvist. Og at der afvist at hun ønskede at omgå karmaloven ved at indføre racisme. Og at denne påstand her er afvist tydeligt og klart. Og det gælder endnu mere for the Theosophical Society som aldrig selv havde en lære den fremlagde for andre som organisation, og ikke-sekterisk organisation med tankefrihed for medlemmerne. (Se også Kritikpunkt 1 ovenfor.)

Og da Annie Besant ikke synes at have modsat sig H. P. Blavatsky's lære på dette punkt, så synes påstanden om at tilknytte den modbydelige Ariosofi med teosofien (Se også Kritikpunkt 1 ovenfor) givet af The Theosophical Society's grundlæggere helt forkert. Selv seriøse historikere afviser i dag i vores nutid en sådan påstand om at knytte Ariosofi sammen med den oprindelige Teosofi i The Theosohical Society hos dets grundlæggerne.

Jeg nævner Annie Besant og H. P. Blavatsky her, da de blev fremhævet og omtalt i starten af artiklen af Tom Thygesen.Afsluttende konklusion:
Der er flere punkter, jeg kunne berøre, end jeg har gjort i artiklen. Men jeg vil søge at begrænse mig. Alt i alt, så må artiklen af Dialogcentrets daværende medarbejder og præste-uddannede Tom Thygesen efterlade ethvert ærligt sandhedsøgende menneske med det indtryk, at denne artikel af Tom Thygesen ikke havde et sandfærdigt, og ærligt og seriøst videnskabeligt formål for øje. Og hvis den havde, så er den udtryk for et meget højt niveau af uvidenhed om selv helt basale forhold ved the Theosophical Society og dets grundlæggere. Det skulle fremgå af min gennemgang og dokumentation ovenfor. Og det siges at Kristne ikke må lyve.

Jeg kan kun håbe at de som varetog hjemmesiden, (senere tilføjelse: den er nu lukket ned), hvor artiklen af Tom Thygesen befinder sig, dvs. IKON og Areopagos, at de trækker artiklen tilbage eller vedhæfter en behørig undskyldning. Eller at Tom Thygesen besinder sig og selv trækker artiklen tilbage, med en officiel udtalelse og undskyldning. Eller lignende. Selv så sent som i år 2013 har der været en artikel i Politiken avis på Internettet, hvor man gentager og angiver nogle af de samme fejl om the Theosophical Society, som jeg her har berørt ovenfor. (Se artiklen: "Teosofisk Selskab har været banebrydende i Vesten", af cand.mag. i religionshistorie og semitiske sprog, Jens-André Herbener, 29. MAR. 2013). Jeg kan kun håbe, at vi alle vil søge sandheden. Lad os søge at følge den kendte Gyldne Regel: Søg efter bedste evne, at være mod andre som du ønsker, at de bør være mod dig. Nogle skrev en gang noget der ligner følgende ord: Vær god mod dem som hader dig, og gør dig ondt. Hvis du kun er god mod dine venner, hvad godt gør du så? - Og derfor skrev jeg også denne artikel, for at hjælpe mine medmennesker og de som holder af sandheden, og som er imod bagvaskelse. Jeg fordømmer ikke sådan som nogle Kristne gør. Jeg søger at hjælpe mine medmennesker og gøre folk mere vise og kloge og glade.

Denne artikel er skrevet af et menneske, som ønsker alle sine mennesker det godt, og selvfølgelig også ovennævnte forfatter Tom, Thygesen og IKON og Areopagos. Jeg skrev artiklen for at de som læser den måske kunne bruge den til noget konstruktivt og til gavn for sandheden og medmenneskeligheden i universet.


(Sidst rettet August. 2023)


 
Copyright © 2001 | M. Nymann - wisdomtheosophy@outlook.dk