Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
Nutidens verden og åndelighed
(udgivet af Morten Nymann år 2001)


Den verden, de åndeligt indstillede mennesker søger at redde, er en verden fyldt med mærkelige og triste modsatrettetheder i forhold til det åndelige synspunkt. Man kan sige, at den almindelige menneskelighed ødelægger, hvor de åndeligt indstillede bygger op.

Mennesket bryder ikke sin hjerne med i hvor stor grad, det truer med at ædelægge hele verdens øko-system og miljø. Fiskerne er i færd med at plyndre havene for deres indhold af liv. Skovhugsten ødelægger store naturområder og dyrs levesteder og eksistens.

Vi hører endda rygter om, at den globale verdens-forurening forårsager visse arter af dyr eller endda planter til at mutere (forandres genetisk mærkbart) på måder, som udsætter hele arter af væsener og planter for at uddø - bl.a. via påvirkning af fødekædens led; - og dette i løbet af blot én generation.

Mens de fleste andre arter af levende væsener kun spiser andre, - så jager mennesket ikke kun dyr, men også sin egen art!

Nationer og grupper indenfor nationer, udrydder hinanden i altødelæggende krige. For kort tid siden skete det i Cambodia og Burma, og senere Rwanda, Burundi, Zaire, Bosnien og Tjetjenien, samt Indien ved Kashmir. Og nu på det seneste World Trade Center m.v. i USA. Uden støtte synes det, som om, at menneskeheden er i færd med at udrydde alt, som det kommer i kontakt med og i sidste instans dets egen art - mennesket.

En uvidende Menneskehed iscenesætter den slags Selviskhed, Grådighed og Rovdyrsagtige adfærd, - når den bilder sig selv ind, at kun det, som kan ses, høres, berøres osv. er virkeligt.

Ved at følge denne materialistiske logiske måde at tænke på, - konkluderer mennesket, at der er ingen Guddom eller noget åndeligt.

I stedet for at skabe og skaffe sig adgang til en ekspanderende kosmisk bevidsthed, - som ser Enheden og Menneskehedens Fællesskab i alle ting og alt liv, - så sammentrækker de enkelte mennesker deres Bevidsthed indtil, den er buret inde i det lille område, som udgøres af kroppen, - som alene anses for at være virkelig.

Disse mennesker kender kun til at skille ting ad og selviskt rettede interesser. Som et resultat heraf bliver menneskets Bevidsthed engageret i det formål at samle velstand sammen, - hvilket sker i form at det, som det køber, - det som øjet konsumerer, der behager det, - ligeledes med tungen, næsen og huden osv.

De lever for at nyde livets velbehageligheder og teknologiens teknikaliteter. Deres højeste ønske er at søge Nydelse og undgå Lidelse. Deres populære filosofi råder dem: "Hvis det føles godt, så GØR DET;" "Du lever kun ÉN gang"; "Og den som er i besiddelse af mest 'Legetøj', når han/hun dør - VINDER"!!

Ifølge de Åndelige, så fører denne meget ukloge livsstil til frygt, skuffelse og desperation. - Netto-resultatet af alle disse såkaldte 'fremskridt' er blot dette: Mennesket lever skødesløst og usikkert på randen af et altødelæggende Holocaust; det er skrækslagen og panikagtig paralyseret; - mennesket ryster ved lyden af sine egne skridt.

Fordi materialismen fornægter det Åndelige og Religiøse, så afskærer det menneskeheden fra hjælpemidlet ud af den nuværende triste situation. Uden Åndelig disciplin og udøvelse kan vi ikke finde den fred og åndelige tilfredsstillelse, - som alle i så fald må søge. Materialismen kan ikke bringe os den ro og menneskelige tilfredshed, - det kan kun det Åndelige, fordi mennesket er ikke kun sin Krop, men meget mere end dette, - nemlig et Åndeligt Menneske og Væsen. En høflig advarsel kan altså lyde, medmindre du opgiver materialismen, så kan det åndelige ikke komme til dig.

Hvordan kan den almindelige videnskab, som er bundet til et fysisk og materialistisk verdensbillede undersøge transcendentale fænomener, som ligger udenfor dets arbejdsområde, opnåelighed og forståelse? Det er umuligt. Sandheden er mere fundamental end et Atom og den slags partikler de består af.

Videnskaben kan siges at være en Selvlysende Orm i sammenligning med Solens lys og storslåethed...Åndelighed regerer over kosmisk set umådelige områder, hvor videnskaben ikke kan komme, - den almindelige materialistiske videnskab.
Den materialistiske videnskab har erklæret sig i stand til at have evnen til at løse problemerne. Men, i disse dage er det materialistiske Paradigme indenfor videnskab, - i sig selv ved at blive et problem. Den har Ukritisk tjent regeringer og militær med at producere frygtelige våben. Den har skabt en teknologisk og økonomisk maskine, som forurener kloden, - udtynder ozonlaget, og plyndrer kloden for dens ressourcer, - som behøves overalt. Den mekanisme, som den har igangsat har fejlplaceret millioner af arbejdere og gjort deres liv til et mareridt.

Materialismen er det accepterede globale perspektiv, og alligevel betragter det ikke livet dybdegående nok, til, at tilføre den VISDOM, som vi behøver for at løse vores sociale og økonomiske problemer. Den har fejlet i at skabe et bedre liv for mennesker eller i at guide os hen imod værdier, som vil resultere i tilfredshed eller ro.
Konsekvensen heraf er, at resten af verden, (mange gør), retter blikket mod Nordamerika, for at de skal sætte trenden for udviklingen på kloden, - og accepterer gladelig disse nærmest bankerotagtige (eller måske mere præcist farlige og tåbelige) adfærdsmønstre, som vestens folk faldbyder.

Menneskehedens håb ligger i de mange åndeligt indstillede mennesker og deres arbejdsindsats - for at skabe en bedre og mere åndelig verden. Man bække små gør en stor å. Derfor, må og bør de åndeligt indstillede mennesker tro på, at det nytter at gøre en indsats uanset, hvor lille, den så måtte være.

Uden denne tillid og tro på, at det hele nytter, kan vi ikke skabe den gode verden, som vi sådan behøver at fremme skabelsen af i denne tid.

Mange ser mod himlen efter en Avatar, en Kristus genkomst, en Talsmand, en Sandhedens Ånd, en Imam Madhi, en Maitreya osv. Det kan være godt, - men uden at koble sit eget liv ind i menneskehedens på en måde, der skaber bedre åndelige tilstande, så vil menneskeheden være i fare for ikke at overleve på denne planet, - risikoen foreligger.
At sætte sin lid til en Avatar eller Kristus o.lign., - for så at bede den om at gøre arbejdet med at skabe bedre jordiske og åndelige tilstande er ikke kun tåbeligt åndeligt set, men også på en måde meget farligt, for menneskehedens færd og fremtidige velstand - åndelig set. - Dvs. udviklingen af moralske egenskaber, som f.eks. Kærlighed af uselvisk karakter og Visdom af den mest gennemgribende åndelige natur.
Uden de rette åndelige handlinger i denne vores trængslernes tid - må vi se en mere grum skæbne i møde.

Handlinger er vigtige, da de vedrører Karma og Karmalovens moralske aspekt. Som du sår skal du høste. Hvis et menneske i én gruppe gør noget godt med det gode som hensigt - af godhed, så løftes gruppen åndeligt. Hvis, der ingen indsats gøres, så løftes gruppen IKKE (jf. Loven om "Distributiv Karma").
Gruppen kan være familien, arbejdskollegaerne, den åndelige gruppe, Nationen, eller Kloden - stor eller lille. Risikoen er at alle tænker det samme, og at materialismen råder. Derfor lev et liv baseret på sande åndelige værdier.


Et råd er: Tænk evt. hele den ovennævnte tekst igennem igen.
Jeg mener, at denne tekst bør være til gavn for menneskeheden, godheden og Kærlighedens udbredelse overalt. Læsere af teksten er velkomne til at kommentere den - via email eller på anden vis.

 
Copyright © 2001 | M. Nymann - global-theosophy@stofanet.dk