Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
Det "ORIGINALE PROGRAM"
MANUSKRIPT

af

H. P. Blavatsky


(Skrevet 1886. Offentliggjort posthumt i 1896 i orignaludgave.
Oversat og udgivet på dansk i kort udgave af Morten Nymann - 25 april 2011)


[Oversætterens indledende ord:
Den følgende tekst er oversat fra Blavatsky Collected Writings bind 7. Teksten er oversat til dansk for om muligt at præcisere det oprindelige grundlag som The Theosophical Society blev etableret på baggrund af. Den er også fremlagt for derved at kunne bruges som sammenlignings grundlag med de senere ikke altid etiske forsvarlige forandringer af The Theosophical Society og de ikke altid etiske forsvarlige forandringer i en række af de senere fremkomne grupper og organisationers grundlag, som drister sig til at påstå at de bygger på The Theosophical Society's ide og teosofiens lære. Teksten kan siges at være betydningsfuld, fordi den rummer en fremstilling som præciserer at det The Theosophical Society's organisatoriske struktur ikke tillader dogmatisme, et pavedømme eller en pavelige ledelse eller noget tilsvarende. Og også fordi den tager klart afstand til politisk involvering i dets virke. Hvad folk laver i fritiden er en anden sag. Hvorvidt teksten indhold i alle detaljer er velegnet i vores nutid over hundrede år senere må vel være en anden sag. -- Morten Nymann.]

[Det "ORIGINALE PROGRAM" MANUSKRIPT][For ikke at lade nogen plads tilbage for tvetydigheder, så bør medlemmerne af the Society mindes om oprindelsen til the Society i 1875. Sendt til U.S. of America i 1873 med formålet at organisere en gruppe af arbejdere på det psykiske plan, to år senere modtog forfatteren ordrer fra hendes Mester og Lærer om at danne kernen i et almindeligt Selskab hvis formål bredt fremlagt er som følger:

1. Universel Broderskab;

2. Ingen skelnen gøres af medlemmerne mellem] racer, trosretninger, eller sociale positioner, men ethvert medlem ville blive bedømt og behandlet ud fra hans egne personlige fortjenester;

3. At studere Østens filosofier--hovedsagelig de fra Indien, præsenterende dem gradvist til offentligheden i forskellige værker som ville fortolke eksoteriske religioner i lyset af esoterisk lære;

4. At modsætte sig materialisme og teologisk dogmatik på enhver mulig måde, ved at demonstrere eksistensen af okkulte kræfter i Naturen og tilstedeværelsen af psykiske og åndelige kræfter i Mennesket, ukendte af Videnskaben; prøvende på samme tid at udbygge Spiritualisternes opfattelser ved at vise dem, at der er andre, mange andre afdelinger arbejdende med produktionen af fænomener ud over de dødes "Ånder". Overtro bør afsløres og undgås; og okkulte kræfter, godgørende og skadelige- altid omgivende os og manifesterende deres tilstedeværelse på forskellige måder--demonstreret efter vores bedste evne.

Således var programmet i dets brede træk. De to hoved Grundlæggere blev ikke fortalt hvad de skulle gøre, hvordan de skulle frembringe og fremme the Society's vækst og de ønskede resultater; ej heller blev de givet nogen bestemte ideer angående den ydre organisation--alt dette blev fuldstændigt overladt til dem selv. Således, da undertegnede ikke havde nogen kapacitet for et sådant arbejde som den mekaniske dannelse og administration af the Society, blev varetagelsen af sidstnævnte overladt i hænderne på Col. H. S. Olcott, som den gang der blev valgt af de oprindelige grundlæggere og medlemmer--som Præsident på livstid. Men, hvis de to Grundlæggere ikke blev fortalt hvad de skulle gøre, så blev de udtrykkeligt undervist i hvad de aldrig skulle gøre, hvad de skulle undgå, og hvad the Society aldrig måtte blive til. Kirke organisationer, Kristne og Spiritualistiske sekter blev vist som fremtidige kontraster til vores Society.
.......
[Artklen er forkortet af Morten Nymann]
.......

"Meanwhile, peace and fraternal good-will to all.
H. P. BLAVATSKY,
Corres. Secty T.S.
Ostende, Oct. 3rd., 1886"

Morten Nymann siger:
Ovennævnte "ORIGINALE PROGRAM" MANUSKRIPT er blevet forkortet af mig, for størstedelen af resten af artiklen mere handler om en den gang kørende udveksling om den ledende med-grundlægger H. S. Olcott's rolle i Theosophical Society.

Ovennævnte artikel eller brev var ifølge med-grundlæggeren H. P. Blavatsky hendes oprindelige hensigt med dannelsen af Theosophical Society. H. P. Blavatsky's ven og med-grundlægger H. S. Olcott var uden tvivl klar over denne opfattelse. Og den ovenfornævnte fremstilling kan sammenlignes med The CONSTITUTION AND RULES OF THE THEOSOPHICAL SOCIETY (Publiseret i det officielle tidsskrift: The Theosophist - Januar 1891), som jeg har fremlagt på min hjemmeside. En omhyggelig læsning af Artikel XIII på denne side kan kun anbefales, da de fleste senere teosofiske grupper eller mere eller mindre påståede forgreninger synes at have slettet denne Artikel og disse afsnit i deres egne senere Vedtægter.


 
Copyright © 2001 | M. Nymann - global-theosophy@stofanet.dk