Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
RUDOLF STEINER og BRUDDET MED
THE THEOSOPHICAL SOCIETY
- ELLER OMVENDT.

(udgivet på dansk i foreløbig udgave af Morten Nymann - Juni 2012)
Denne artikel er om bruddet eller hvorfor Rudolf Steiner blev smidt ud af The Theosophical Society. Og at dette skete fordi han reelt brød vedtægterne for Theosophical Society. Nogle vil påstå at det også skete fordi at han fremlagde en anden lære en den administrative leder af the Theosophical Society - Annie Besant. Det førstnævnte kan reelt påvises og dokumenteres siges det. Det sidstnævnte kan som jeg selv ser det til dels antages ud fra de handlinger som foregik på denne tid; men kun delvist og forholdet er på ingen måde klarlagt. Jeg vil i det følgende søge at vises sandheden i disse betragtninger, og gøre det ved at angive dokumentation. Jeg gør det blandt andet fordi der synes at herske en vis forvirring om disse forhold i visse kredse her i Danmark. Og for at sandheden må blive fremlagt.


INDLEDNING
The Theosophical Society blev som nogle sikkert ved reelt grundlagt i 1875 i månederne september til november. Den 17. november var den officielle dag for grundlæggelsen af The Theosophical Society. Organisationen var lille i starten og havde kun cirka 16-17 med-grundlæggere som medlemmer. Men den udvidede hurtigt sit medlemstal efter nogle få år.

Tre med-grundlæggere fortsatte som medlemmer ind til de afgik ved døden - resten meldte sig ud i løbet af de første få år, med et par undtagelser. De tre er dem som kendes som H. S. Olcott (formanden), H. P. Blavatsky (korresponderende sekretær - redaktør af tidsskriftet The Theosophist og senere af tidsskriftet Lucifer (fristeren, dvs. f.eks. fristeren for bedrevidende "farisæere"), og W. Q. Judge (formand for den nationale sektion i USA – og med- grundlægger af Blavatsky's – uafhængige og mere hemmelige Esoteriske Sektion, som reelt mere uofficielt spirende fandtes før år 1888, nemlig allerede i år 1880).

Da disse tre ovennævnte personer var døde kom andre ledende administrative kræfter til i the Theosophical Society. Forinden var W. Q. Judge blevet uenig med H. S. Olcott og andre som beskyldte ham for at være uærlig på ikke acceptabel måde for medlemskab (noget som senere er modbevist meget – hvilket også i dag i denne tid anerkendes i Indien i the Theosophical Society blandt flere officielt administrative ledere og andre) og havde etableret en udbryder gruppe i år 1895. En udbryder gruppe som i dag hedder the Theosophical Society Pasadena. - Og få år senere i år 1909 brød en anden gruppe frem fra den sidstnævnte --- en som i dag hedder United Lodge of Theosophists (ULT). - De nye ledende kræfter efter med-grundlægger H. S. Olcott's død i 1907, - var i selve the Theosophical Society Annie Besant (ny forkvinde- for nogle medlemmer en slags guru), samt til dels C. W. Leadbeater hendes nære ven og fortrolige, og andre. Forinden var Rudolf Steiner - der havde en rosenkreuzer og hermetisk baggrund - som vi i dag kender som grundlæggeren af Antroposofien - blevet medlem af the Theosophical Society i året 1904.

Rudolf Steiner var leder (reelt officielt administrativt efter vedtægterne og organisationens ikke-sekteriske grundlag, men i en del medlemmers øjne en åndelig lærer eller guru) af hele den nationale Tyske sektion for the Theosophical Society i perioden 1904-1912.

Det ovennævnte er reelle fakta som de færreste betvivler i dag.


RUDFOLF STEINER BRYDER VEDTÆGTERNE I DET IKKE-SEKTERISKE THEOSOPHICAL SOCIETY
De næste sætninger deler ofte vandene en del og flere har forskelligartede opfattelser heraf. Vi taler om årsagerne til hvorfor Rudolf Steiner's brød væk fra the Theosophical Society eller om han reelt blev smidt ud af the Theosophical Society og derefter tog en større gruppe af venner og tilhængere med sig ud af the Theosophical Society, hvor de dannede det vi i dag kalder the Anthroposophical Society - eller blot på dansk Antroposofien eller Antroposofisk Samfund.

Her er min forholdsvist forkortede forklaring på de forholdsvise komplicerede forhold.

I marts 1912 var der efterhånden groet så stærke spændinger frem mellem Rudolf Steiner og visse medlemmer i the Theosophical Society i Tyskland på den ene side og den administrative ledelse i hovedkvarteret for the Theosophical Society i Adyar i Indien.

Årsagen til disse spændinger ligger i flere forhold. The Theosophical Society's vedtægter som var blevet modificeret siden 1890 og senere f.eks. i 1908, gav stadig mulighed for fri-tænkning – dvs. fri filosoferen over meningen med livet uden at et bestemt læresystem skulle følges - i de enkelte centre i de enkelte lande. I 1890 var the Theosophical Society's vedtægter klart ikke- sekteriske. Se nedenfor. I år 1908 var de tilsyneladende ikke længere klart ikke-sekteriske; i det mindste ikke på samme måde. Men, dette er min opfattelse.

Rudolf Steiner begyndte cirka i året 1910 sammen med andre at forbyde at medlemmer som var medlem af Annie Besant og hendes fløj af venner's organisation "The Order of the Star in the East" samtidig kunne være medlemmer i the Theosophical Society i Tyskland. Dette kan uden tøven siges at være helt bogstaveligt imod vedtægterne for the Theosophical Society sådan som de var på dette tidspunkt. Dokumentation findes på dette. Dette er ikke uvæsentligt for det videre forløb som førte til splittelsen hvor Rudolf Steiner brød væk og dannede hans Antroposofiske Selskab. Og Antroposofisk Selskab har i dag vedtægter som ikke rummer den samme grad af ikke-sekterisk indhold som nutidens Theosophical Society. Og dette bør også tages i betragtning. Jeg skriver dette selv om jeg har fremlagt en lidt anderledes opfattelse tidligere i nogle andre sammenhænge. Men, da dette kan verificeres ved at sammenholde begge organisationers nutidige vedtægter, så synes min opfattelse at være korrekt.

Men der foreligger tilsyneladende i dag officielt ikke klare let tilgængelige dokumentationer på om det var tilfældet at den slags forbud blev udøvet. Der findes nogle eksemplarer af brev-vekslinger mellem Annie Besant og Rudolf Steiner om dette forhold – i Indien i Adyar og eventuelt også i Tyskland hos Antroposofferne. Jeg har ikke set alle brevene selv, men set dem omtalt i forbindelse med disse begivenheder.


Rudolf Steiner skrev selv eller sagde selv følgende:
Selvfølgelig kunne jeg ikke være enig, fordi svarene var nødt til at blive fundet i hvad den uddybede bevidste i nutiden kan fremlægge. Ind til omkring 1907 var hvert skridt taget af antroposofien en kamp imod traditionerne i the Theosophical Society.” ….... ”Noget var nødt til at blive forandret. Det vil sige da samtalen mellem Fru Besant og mig selv fandt sted i München, [note 5] og det blev klarlagt at tingene som jeg var nødt til at præsentere som antroposofi ville virke helt uafhængigt af andre aktive ting indeni the Theosophical Society. Så blev det som jeg kan beskrive som en modus vivendi nået til enighed om.”
The Anthroposophic Movement, 1923


Rudolf Steiner skrev selv eller sagde selv følgende:
”Hvorfor fortæller jeg jer disse ting, mine kære venner? Så i ikke tager let på sagen. For i vores antroposofiske videnskab er det sandelig ikke et spørgsmål om den slags ting som, for eksempel, foregår i the Theosophical Society. At the Theosophical Society ikke tages seriøst ses klart ved den sandhed at majoriteten af dens medlemmer gik hen og accepterede hele Krishnamurti farcen om den genfødte Jesus Kristus fra Nazaret. Sådan en komedie er kun baseret på hykleri, selv om dette hykleri tages seriøst af mange. Men det som skal gro på Atroposofiens jord, på åndelig videnskab, skal være en søgen efter sandheden, oprigtig og helt igennem. Det er derfor noget, som den Katolske Kirke er udmærket klar over, trænger om bag scenen, til det som ikke må opdages hvis kirken skal fastholde sit herredømme i verdenen som hun kræver for sig selv.”
Roman Catholicism, 1920


De ovennævnte citater er jeg ordret enig i nær 100% hvis det ovennævnte ikke misforstås. Men jeg vil sige, at Rudolf Steiner skriver andre ting som jeg ikke er enig i, også ting om the Theosophical Society. Steiner skriver desuden også at the Theosophical Society var blevet til noget andet end det var i dens første år før Annie Besant's ide om forandringer. Det er jeg kun delvist enig i, men på mine helt egen måde.

Ovenfor ser vi at Rudolf Steiner udtrykke at han fra starten klart var imod det han kalder the Theosophical Society's – ”tradition”.

THEOPSOPHICAL SOCIETY og DETS VEDTÆGTER
Men the Theosophical Society havde reelt ikke nogen tradition fra dens begyndelse – dvs. ind til Annie Besant sammen med andre fik ændret lidt i vedtægterne sammen med andre i 1908 – og i et vist omfang var der sket ændringer i vedtægterne fra år 1890-1908 som heller ikke var frugtbare. Det vil sige efter mine opfattelser. Men, selv der i tiden efter 1907 søgte the Theosophical Society i høj grad tanke-frihed, sådan som Annie Besant nævner det nedenfor i citatet ved tiden for bruddet med Rudolf Steiner og hans venner. Og dette synes at være det væsentlige i denne sag. Men, spørgsmålet er jo så sådan som jeg har skrevet om, - at Annie Besant i for høj grad brugte the Theosophical Society til at fremme hendes Verdens-Lærer bevægelse "the Order of the Star in the East" indenfor the Theosophical Society's vægge, på hovedkvarterets grund, og derved etablerede et gruppe-pres blandt medlemmerne? Det må den enkelte læser selv svare på for sig selv. Men, Annie Besant brød ikke vedtægterne for the Theosophical Society sådan som Rudolf Steiner gjorde. Og det synes at være en meget væsentlig forskel.

I 1925 annoncerede Annie Besant på et møde med mange deltagere at Verdenslæreren var ankommet – og det var J. Krishnamurti. Og J. Krishnamurti vides selv at have ændret en brochure som blev uddelt til nye medlemmer til at fastlægge at nu var Verdenslæren ankommet. Og han fremlagde også opfattelsen på en af møderne selv, om ham selv og hans rolle siger flere kilder. Mere info her: Order of the Star in the East
Order of the Star in the East, Wikipedia

Og her om J. Krishnamurti's egen påstand:
AN APPRECIATION OF C. W. LEADBEATER, af Geoffrey Hodson; 1965, PDF

– Der findes så vidt vides stadig eksemplarer af disse omtalte brochurer som Geoffrey Hodson nævner i PDF aritklen ovenfor.

Annie Besant skrev i tidsskriftet the Theosophist i marts 1912, side 7-8:
”Præsidentielt Foredrag – fra det seks-og-tredivte konvent i The Theosophical Society”
…....
”I Tyskland går bevægelsen energisk fremad efter de linier som er nedfældet af Dr. Steiner. Disse adskiller sig betydeligt fra de generelt accepterede teosofiske læresætninger, ved at give Kristendommen en forrang som ingen ikke-Kristne nationer vil kunne godtage, men som passer Tyske ideer; den fuldkomne tanke-frihed indenfor T.S. sikrer den fulde mulighed for udtrykkelse af tanker uanset hvor divergerende, men det skal huskes at ikke-Tyske tanke-skoler har ligelig ret til fri udtryksmåde, og at en militant propaganda i andre Nationale Centre imod andre Teosofiske eksponenters synspunkter ikke er befordrende på tankefriheden eller harmonisk handling. Selv i Tyskland foretrækker et stigende antal en ældre og bredere lære i forhold til den nye, og mens jeg som President, forsvarer enhvers ret til at udtrykke hans egne synspunkter, så er det også min pligt, så vidt muligt, at beskytte de som har andre synspunkter fra uretmæssig indblanding. General Sekretæren fra Tyskland vil uden tvivl hjælpe mig med at blødgøre den friktion som opstår i andre Nationale Centre ved hans mere aggressive tilhængeres handlinger, så alle i fred kan forfølge de studier de ønsker.”
…....

[senere i samme tale, så markedsføres Annie Besant's egen bevægelse på trods af at andre bevægelser også fandtes. - Jeg kalder det en slags delvis misbrug af egen administrativ indflydelse, andre kalder det måske noget helt naturligt; Morten Nymann]

…....
”ORDER OF THE STAR IN THE EAST
Fødslen af denne Orden fandt sted i Benares i januar 11, 1911, men som det var tilfældet med dens prototype for 2.000 år siden, så var den omgivet med farer i dens fødested, og flygtede for en tid til et symbolsk Egypten, for det unge barn er blomstret overordenligt meget: Ordnen er ligeligt åben for Teosoffer og ikke-Teosoffer, for alle som tror på den nært forekommende ankomst af en Verdens-Lærer, talrige folk som har dette håb til fælles, forbinder sig med hinanden verden over, for at berede vejen for hans fødder.”
.....og mere på andre sider fra samme år....
(Theosophist Magazine February 1912-March 1912 Af Annie Wood Besant --- Se f.eks. googlebooks.com - hvor teksten også findes.)


Alt det ovennævnte fortæller med al tydelighed hvor stærke spændingerne var på denne tid mellem to modstridende opfattelser, ikke mindst fordi Annie Besant tilsyneladende bruger tidsskriftet The Theosophist til at fremme en "sekterisk" organisation med,(én leder, én lære, og emotionelt rettet, da intet medmenneske reelt ved om J. Krishnamurti virkelig var en Messias), som hun selv står bag etableringen af, og andre tilsvarende "sekteriske" organisationer gives der ikke den samme plads til. Men dette kan nu nok ikke direkte kaldes en overtrædelse af vedtægterne, men snarere en partisk brug af tidsskriftet. Det påstår jeg. Den enkelte må selv vurdere dette forhold. At denne splittelse fandt sted historisk før visse større verdens-begivenheder ville finde sted er vel også værd at have i tankerne, og ikke mindst Tysklands rolle i alt dette. De vides desuden også at Rudolf Steiner havde fremlagt den opfattelse at den næste Messias eller verdens Avatar eller Verdens-Lærer ville kun ankomme i dette æteriske (ikke fysisk) – hvilket jo var i modstrid med Annie Besant's opfattelse om J. Krishnamurti's rolle i det fysiske. Det fortæller også noget.

(Se Steiners opfattelse her om Kristus genkomst i det Æteriske: The Reappearance of Christ in the Etheric; 1910 - Kapitel 1
eller
The Reappearance of Christ in the Etheric; 1910, Indhold )

Annie Besant's opfattelse er velkendt. Og J. Krishnamurti har mange åndelige søgende hørt i det mindste lidt om i denne tid.

En af problematikkerne som kan siges at være involveret ved at gennemgå ovennævnte forhold er at the Theosophical Society i dens tidlige år var helt ikke-sekterisk og gav fuld tanke-frihed, og der var ingen ortodoks teosofisk lære som nogen medlemmer eller ledere fremlagde på andres vegne.

Det ses af følgende vedtægter fra 1890, da H. P. Blavatsky levede og hvor H. S. Olcott var formand for the Theosophical Society.

Vedtægter Theosophical Society; 1890:

"The Theosophical Society er absolut ikke-sekterisk"
…....
"1. Ethvert Medlem som på nogen måde forsøger at involvere Selskabet i politiske stridigheder skal øjeblikkelig smides ud.

2. Intet Medlem, Administrator, eller Rådsmedlem i the Theosophical Society, eller i nogen Sektion eller Center der i, skal udbrede eller fastholde nogen doktrina'er som værende de der fremlægges eller udbredes af Selskabet, "
' Vedtægter Theosophical Society; 1890
Vedtægter Theosophical Society; 1890 - PDF, Faksimile - Se side 33/55


Omkring årene 1911-1912 var man nået til et punkt hvor to modstridende tanke-systemer og – opfattelser var blevet toneangivne blandt medlemmerne i the Theosophical Society. (Der var dog andre tankesystemer i forskellige lande i afdelinger af Theosophical Society. Men, dem hører man ikke om i dag.) Annie Besant's – Messias tro, og Rudolf Steiner's æteriske Messias tro. Jeg kalder det bevidst en tro hos begges tilhængere og hos begge udbredere, for ingen uanset hvor klog kan med sikkerhed vide, om den ene eller den anden lære er korrekt, - dvs. med mindre de selv er den samme Messias. Der vil jo altid være lidt tvivl tilbage, pga. af uvidenhed. Det er i det mindste den logiske konklusion jeg selv bliver ledt til. Andre vil sikkert – endda måske fanatisk - hævde noget andet. Andre New Age organisationer opererer sekterisk – og ikke ikke-sekterisk som beskrevet ovenfor i de angivne Vedtægter for the Theosophical Society i 1890 og videre frem. Og the Theosophical Society opererer endda i dag ikke-sekterisk med sit Koncept for Tankefrihed. I dag i vores nutid er det ofte et overset kapitel at tale om organisationer med et koncept for Tankefrihed versus organisationer uden, dvs. sekteriske organisationer. (Her følger jeg en lidt speciel definition af ordet sekterisk.) New Age nyreligiøse og især nybegyndere synes ofte at favorisere sekterisk tænkning (en forfatter eller få forfatter er kun tilladt, uden et Koncept for Tankfefrihed), – og kender slet ikke til et begreb som ikke-sekterisme og hvad det overhovedet indebærer – eller – at noget sådan findes. Og det er vel bemærkelsesværdigt at så få kender til dette. Jeg er derfor i modsætning til hvad jeg tidligere har nævnt i helt andre sammenhænge for nogle af mine medmennesker efter nøjere undersøgelser nået frem til at the Theosophical Society i dag er meget meget tæt på at følge den oprindelige ide og hensigt med Theosophical Society set i forhold til Antroposofferne.

Se vedtægterne her for begge her:

Anthrophosophical Society
(Rudolf Steiner – sekterisme synes tydelig at være formålet. Rudolf Steiner gøres til Guru med forrang frem for andre.)
The Statutes of the Anthoposophical Society

Principles of the Anthroposophical Society


The Theosophical Society
The Theosophical Society - International
Konceptet for Tankefrihed er selv i dag at bibeholdt på ovennævnte hjemmeside for The Theosophical Society, samt respekt for andre ideologier.


Vedtægterne for The Theosophical Society, for året 2007.
(De senere udgaver er kun ændret meget lidt og er ikke umiddelbart tilgængelig på Internettet.)
Vedtægterne for The Theosophical Society, for året 2007

Vedtægterne for The Theosophical Society for året 1905:
Vedtægterne for The Theosophical Society for året 1905Alt det ovennævnte er selvfølgelig kun mine opfattelser. Jeg fremlægger dem fra hjertet søgende at fremme uselvisk adfærd. Jeg vil med glæde forandre indholdet hvis nogle er i stand til at vise at det er ukorrekt eller irrelevant.(Rettet maj 2016.)

 
Copyright © 2001 | M. Nymann - wisdomtheosophy@outlook.dk