Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
Teosofien og dens Logo
(udgivet af Morten Nymann år 2001)


Teosofien startede som nogle sikkert ved for længe længe siden. Den kaldes også for visdomslæren - den hemmelige lære - eller den esoteriske lære og andet.

Den mere nutidige udgave af denne sande visdomslære ved navn teosofi, fandtes blandt nogle medlemmer hos den gruppe og organisation der blev grundlagt i 1875 evt. under navnet The Theosophical Society. Den blev grundlagt af bl.a. den kendte Synske personlighed Helena Petrovna Blavatsky også kaldet HPB.
Mange påberåber i dag at følge denne lære. De gør det under mange forskellige navne og også det samme originale navn, men selvfølgelig med en anden ledelse. Der er af forskellige årsager siden da kommet flere forgreninger til, udbryder-grupper om man vil. Om samtlige af disse grupper, så følger den teosofiske lære, som den blev udbredt af H. P. Blavatsky og andre af hendes samtidige forfattere og undervisere er en anden sag. Den teosofiske lære i det oprindelige The Theosophical Society fra 1875 blev tydeligt angivet som en videnskab for efterforskning efter lærdom om visdom, og er ikke nogen bestemt fastlagt lære. Se mere om definitionen af teosofi i en anden artikel på dette website. Denne nyere organisation The Theosophical Society fra 1875 havde et logo, som siden dets fremkomst har været meget omdiskuteret.


Om det teosofiske LOGO:
Teosofiens logo har næsten eksisteret lige siden Theosophical Society blev etableret. Dvs. omkring så tidligt som 1875.

Logo'et findes i flere versioner. Jeg har valgt at gengive en version af Logoet, som som er forholdsvis ret udbredt for tiden, selv om farven kan variere. Brugen af logoet i H. P. Blavatsky's tid varierede, og brugen af tegnet AUM ovenover logoet var ikke altid med på officielle dokumenter, bøger og andre skriftligt materiale. Den version jeg her bruger svarer til den som blev vedtaget til brug i 1879 med tegnet AUM inkluderet.


Tidlig teosofisk logo
Til logo'et knytter, der sig en tekst. Denne tekst er væsentlig, da den til dels forklarer Teosofiens grundlag og logoet's samlede symbol-indhold og de symboler det består af.

"DER ER INGEN RELIGION HØJERE END SANDHEDEN" eller også på engelsk
"THERE IS NO RELIGION HIGHER THAN TRUTH"

Dette er den oprindelige tekst, som den blev givet af Blavatsky og andre i starten af teosofiens virke.


Der findes forskellige teorier om logoet og andre udgaver af både det oprindelige Logo og andre nyere udgaver rundt omkring på Internettet. Læseren kan f.eks. med fordel besøge følgende links:

1. Tidlig artikel om det Teosofiske Logo. Se her på engelsk en artikel Theosophical Symbolism skrevet i det teosofiske tidsskrift The Path, maj 1886, af Nilakant (Måske pseudonym for W. Q. Judge) om det Teosofiske Logo inkluderet med AUM. Dette synes at fastlægge at det teosofiske logo fra H. P. Blavatsky's tid har AUM inkluderet i sig. Da AUM er umanifesteret, så har det til tider været udeladt af de teosofiske logo eller segl.

2. Sindbillede eller Logo Se her den indiske version hos det samme oprindelige Theosophical Society.

I Indien er symbolerne i Logo'et velkendte, og har alle været brugt helt tilbage i oldtidens oldtid. Og der er flere andre udgaver.


Beskrivelse af LOGO:
Der findes flere bøger om dette emne. Der findes også mange beskrivelser på Internettet af hvad logo'et er og hvad det står for. Jeg vedlægger her en yderst kort version. Logo'et består af forskellige dele, som beskrives i det følgende.

Det indiske AUM Tegnet ses øverst i Logo'et. Dette tegn betyder AUM og er et ædelgammelt udtryk - som væsentlig nok ikke kun stammer fra Indien. Tegnet siges at stamme helt tilbage fra før de både sidste og andensidste istid. Det har selvfølgelig været af en lidt anderledes udformning den gang. Men, betydningen var den samme.
AUM står for universets - lyd og svarer i mystisk og esoterisk betydning til de kristnes ORDET, som er omtalt indledende i Johannes evangeliet i Det Nye Testamente i første kapitel.


Et medfølende SwastikaSwastikaet er et symbol og intet andet. Alle symboler kan tillægges en positiv god betydning og en negativ og evt. ond betydning. Hensigten er her helt primært en godgørende betydning.
Et symbol er i selv selv ikke ondt eller endda nødvendigvis godt. Det er hvad vi tænker, som er vigtigt. Om vi tænker negativt og snæversynet f.eks. på grund af uvidenhed eller om vi tænker medmenneskeligt osv.
Dette symbol, swastikaet, er for nylig i vores historiske tid blevet misbrugt på det groveste til afskyelige og onde formål. Nogle bruger det i dag til formål som ikke har så meget med visdomslærens grundlag at gøre. Visdomslæren bryder sig ikke om dette.

I gammel tid havde det en meget positiv betydning og var et symbol på selve skabelsen.
Buddhister og Hinduister anser det for at være et lykkebringende symbol. Det har i øvrigt, hvad historikere anerkender, i gennem tiden været udbredt til omtrent alle egne af verden.
Swastikaet eller svastikaet symboliserer utallige ting og forhold. Det symboliserer evolutionen i kosmos og kaldes det Gnostiske Kors (Se i dette link W. Q. Judge/ H. P. Blavatsky's beskrivelse af logoet på engelsk). Dets form er f.eks. et udtryk for en spiralgalakse, der langsomt drejer rundt. Og det er swastikaets arme, som svarer til galaksens arme, og deres bøjning er et udtryk for bevægelse. I den naturlige verden forekommer Swastikaet både som DNA-molekyle, krystaller, fraktaler, eller i større skala som tropisk cyklon eller orkan, og så også som spiral-galakser.
Swastikaet var hos gamle kulturer og er også i dag et symbol for solen, ildsolen, der drejer rundt. Så på grund af at dette symbol kan siges at findes i vores natur og i universet, så er det et vigtigt symbol for skabelsen.

Cirklen, omkring Swastikaet er et udtryk for Logos kraft - og gør Swastikaet ikke-fallisk eller ikke-chauvinistisk. Symbolet bruges stadig meget i Indien, Kina og flere andre asiatiske lande, sådan som det har været brugt i årtusinder, som et godgørende symbol. Her bruger man ikke tid på hysteri over hvad nogle mærkelige mennesker i en lille tidsperiode fandt på i tiden op til år 1945.

Den lægende slange af visdomCirklen i form af en slange er også et ædelgammelt symbol. Cirklen illustrerer selve universet. Det er også den esoteriske cirkel, dvs. cirklen med uendelig radius, reelt uden den uendelige ubeskrivelige omkreds og med et centrum, der er overalt. Enhedscirklen i esoterisk forstand.
Slangen symboliserer cirklens esoteriske og teosofiske natur, da slangen i gammel tid, stod for visdommen, ligesom lægernes brug af et slangagtigt logo i dag stammer fra denne tankegang mht. symboler. Slangen symboliserer også åndelig ildkraft og i en anden forstand - kærlighed eller godhed, når den er fuldstændig åndeliggjort.

Davidsstjernen - med de dobbelte trianglerDavidstjernen indeni slangen - er også et ædelgammelt symbol. Den består af to modsatrettede trekanter, der er et udtryk for kraft, dualitet, f.eks. kønnene, det gode og det onde.
Den symboliserer også Salomon's segl, Salomon fra den kristne Bibel. Den består af en sort og en hvid trekant i den oprindelige version. Den hvide har tallet 7. Den sorte tallet 6. og i stjernens centrum er tallet 8. Dvs. 6 = det dyriske. 7 = det menneskelige og 8 = det esoteriske.
Man har således tallet 786. Dette tal kan via arabisk esoterisk cifferkode omskrives direkte til - det indledende vers i mange sufi-bøger og islamiske bøger :  Der er ingen Gud anden en Gud og Mohammad er hans sendebud... osv.
Tallet rummer flere forhold. F.eks. 132 er QLB på arabisk - og betyder - bl.a. HJERTE. 786-132 = 555. Og 5 er betegnet ved en - CIRKEL, der bl.a. svarer til kæderne i den esoteriske kosmologi - og kæderne i vores solsystem. 786 er altså udtrykket for det - fuldkomne (HJERTE) solsystem!
Dette er hvad man kan udlede af den arabiske lære.
At slangen cirkler davidsstjernen - betyder, at den er med til at fjerne eller nedtone davidsstjernens eventuelle falliske side - i forbindelse med læsningen af symbolet.

Ankh eller Tau-korset - som er ældgammeltTau-korset eller blot korset er velkendt af alle. Her er en lille beskeden flig af sagen.
Det rummer store dybder. Det står for tallet 7. 7 er indvielsens tal på Indvielsesvejen - på vejen for åndelig udvikling. Korset er ifølge Blavatsky den udfoldede, KUBE eller terning; ligesom en blomst udfolder sig.

Det er denne terning, som Jesus Kristus omtaler som Hovedhjørnestenen, den som kaldes en anstødssten, og som farisæerne risikerede at blive ramt af. Det er også den filosofiske sten. Og det er også gralen. Gralen, den åndelige oplevelse, som den søgende finder på sine veje eller sin vej.
Korset er jo som bekendt ofte af træ. I det gamle mellemøsten både på Kristus tid og før og efter, var TRÆET kendt som et åndeligt symbol. Jesus Kristus bruger det selv - da han omtaler sig selv som et vingårdstræ. Og hvis disciple er grene på dette samme træ. Eller som Teosoffen vil sige - Avataren den inkarnerede Logos, der bærer verden via sin åndelige udstråling og kraft - samt via sine disciple.
Træet symboliserer den indviede. Træet er også sufiernes 'søjle', som symboliserer den der har visdom.
I et højere aspekt er det direkte, den samme splint som din broder har i øjet eller den samme bjælke - som man selv bør tage ud først for at hjælpe sin broder, eller selvfølgelig også søsterens, hvis det er hende der har fået en splint. Deraf kommer udtrykket at være på den grønne gren !


Jeg håber, at det rækker. Ellers er man velkommen til at stille spørgsmål f.eks. via e-mail eller at kommentere det skrevne.(sidst revideret Juli 2022)
 
Copyright © 2001 | M. Nymann - wisdomtheosophy@outlook.dk