Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
Visdom
(udgivet af Morten Nymann år 2001)


1. Til de esoteriske og teosofiske undervisere:
De boglærde og akademikerne indenfor det teosofiske og esoteriske, som i bøger skriver kommentarer til det åndelige liv - har mange af dem prøvet at bringe det Guddommelige ned til deres eget niveau.
Det er ikke passende for os mennesker at bringe Gud ned til vores eget niveau. Vi skulle i stedet prøve at hæve os selv til Guds eget niveau.


2. Børnene og de unge:
Den sande esoteriske og teosofiske undervisning af børn er af stor vigtighed. Den foregår allerede i en del lande på vores klode.
Den esoteriske og teosofiske undervisning af børn er af - primær - betydning for de sande teosofiske og esoteriske grupper - mht. at etablere retfærdighed og åndelighed på kloden.
De ældre og gamle er for længst etablerede i deres livsførelse, og det er ikke let at forvente en - ændring - i deres vaner og holdninger.
Lad os derfor hjælpe børnene frem, for i dem ligger fremtidens og morgendagens åndelige liv.
Det bør være teosofiens hovedformål at hjælpe børn og unge frem til forståelse af de teosofiske og esoteriske sandheder, da de er fremtidens håb om godhed, fred og åndelig retfærdighed i verden.


3. Studiegrupper:
Det er klogt og viist at etablere en studiegruppe sammen med andre, som ærligt og oprigtigt søger det åndelige og spirituelle liv.
At udveksle sandheder, gode holdninger, gode karakteregenskaber og at lytte til visdom om Gud og det teosofiske og esoteriske er kun godt.
I en verden som den nuværende hvor folk bruger tid på sladder, så kan du bruge tid på det Guddommelige og esoteriske.


4. De åndeligt søgende:
De åndeligt søgende bør ikke spilde deres tid med at søge et væld af materielle goder og luksus.
Den åndelige søgende bør leve et liv med disciplin - åndelig disciplin, og arbejde hårdt på at forbedre sig, samt udøve en godgørende og opofrende virksomhed overfor sine medmennesker til gavn for nationen og menneskeheden som helhed.


5. Viden og Uvidenhed:
Hvordan kan det almindelige menneskes begrænsede intellektuelle viden være det samme som visdom ?
Det er forkert at tro, at man ved alt eller har stor visdom blot fordi, at man har læst et vist antal bøger af den og den slags.
Visdom er noget, som kun yderst få egentlig ved hvad er. Og de som ved hvad visdom virkelig er, - lige netop disse har visdom.

En ting er at tro, at man har visdom, - en anden er - i ærlighed - at vide at man har visdom.

En ting er at vide at man har begrænset visdom, - en anden er - i ærlighed - at være klar over hvor begrænset denne påståede visdom i virkeligheden er.

Ydmyghed. Sand og oprigtig ydmyghed overfor sin manglende indsigt og minimale visdom er at foretrække frem for bedrevidenhed.

Lille viden begrænser bevidstheden og begrænser ens omsorg overfor andre. Den højner egoismen og fodrer selviskheden. Den får mennesket til at glemme glæden ved visdom og gode karakteregenskaber.
Godhed og kærlighed lever ved at give og tilgive, og selviskhed lever ved at få og glemme.


6. Mennesket og dets fordomme:
Vi mennesker har det ofte som en vane, at mene at det vi oplever og sanser er - helt og aldeles fuldstændigt sandt. Vi har gjort os det til en vane, at tænke og mene sådan.
Det har vi gjort i sådan en grad, at vores fordomme så at sige  vokser os over hovedet.
Det er ikke godt. Vi bør være klar over, at tingene og livets forhold ofte ikke er sådan som vi synes eller mener at være fuldstændig sikker på, at de er.
Vi bør med andre ord ikke drage fejlslutninger på baggrund af utilstrækkelig information.
Men, vi kan godt antage - hypoteser om, hvordan tingene og livet former sig eller ser ud.

Bhagavad Gita kap 18, v61 :
Brahman er iboende alle væseners hjerter O'discipel,
og med sin virkelighedens illusion (Maya),
får Brahman alle mennesker til at dreje hid og did,
som om var de monteret på en maskine.

(Og dette sker alt sammen ved, at vi er underlagt Karmaloven. Brahman - dvs. Gud handler i sin ophøjethed slet ikke og pådrager sig ikke Karma. Men, vi handler derimod i vores Uvidenhed - indhyllet i uvidenhedens illusioner, Maya, som vi nu er.)


7. At spare og åndelig service:
Undgå at spilde og øde - føde, tid og penge væk.
Smid ikke føde væk. Giv al overskydende mad til de, som har behov.
Den åndelige esoteriske udviklings vej bør ikke foretages på en tom mave.
Lad os alle i det mindste søge at føde ét fattigt menneske hver dag.


8. Fri vilje:
Du har begrænset frihed. Det uudviklede menneske har begrænset frihed og begrænset fri vilje.
Du har - nogen - frihed og fri vilje til at udføre handlinger ved hjælp af.
Den frie vilje som sådan er begrænset - af det vi kalder Karma. Det Guddommelige er frigjort fra Karma, og har derfor ubegrænset fri vilje - transcenderet fri vilje - og er som sådan ubeskrivelig i almindelige ord og tanker. Dette kan for et udvidende menneske være vanskeligt at forstå, hvad dette indebærer for det Guddommelige.


9. Tal med mild og sød stemme:
Ord, som vi udtaler, bør udføres med sød og mild stemme. Din stemme bør ikke være skinger, eller skrige. Du bør ikke tale hårdt til andre, så du risikerer at skade dem. Din stemme bør være sød, god og rar.
Selv i mere vanskelige situationer, så bør din stemme være kontrolleret og disciplineret af godhedens kildevæld.

Mildhed og godhed er altid godt. Men, vi bør huske at for megen solskin kan skolde huden.

 
Copyright © 2001 | M. Nymann - wisdomtheosophy@outlook.dk