Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
Heartflow eller Hjerteenergi
Om Alice A. Baileys, C. W. Leadbeaters og Annie Besants lære om Gud.
(udgivet af Morten Nymann, 3. august, 2008)


Hvad Heartflow er:
I denne verden, som er en åndelig verden, er medfølelse, uselviskhed og tilgivelse vigtige egenskaber at besidde. Det uselviske og medfølende åndelige hjerte i mennesket er vigtigt. Hvis det ikke er åbnet op for Hjerteflow eller Hjerteenergi, så bør en sådan åbning provokeres. Heartflow virker kun, hvis den er koblet sammen med menneskets hoved og hænder. Uden visdom i handling virker Heartflow ikke. Det vil sige hoved, hjerte og hænder skal arbejde sammen i harmoni. Når der er harmoni mellem hoved, hjerte og hænder hos det enkelte åndelige menneske, så er alt som det bør være. Når et menneske gør hvad det kan, så gør det ret. Og det er godt.

Gode åndelige tanker udgår altid fra det uselviske og medfølende åndelige Hjerte i mennesket. Disse tanker flyder fra det åndelige Hjerte i mennesket op igennem kroppen langs rygsøjlen og op igennem hovedet og issen. Her spredes det åndelige menneskes åndelige tanker og dets Heartflow ud til glæde og gavn for alt i verden. Det er sådanne tanker den åndelige Søgende nybegynder bør opøve.

I en verden med megen konflikt og lidelse har vi brug for kærlighedens kraft for at kunne heale, tilgive og forene. Hvad er Kærlighed? Kærlighed er det ubeskrivelige grundlag for Universet. Dette grundlag vises overalt i universet. Der er kun kærlighed i verden og ikke andet. Had og ondskab er blot meget lave eller lavere vibrationer af Kærlighed. Det nogen opfatter som godt, opfatter andre som ondt. Kærligheden, Dette universets grundlag er sandheden om livet. Uvidenhed ser ikke kærligheden. Kærligheden ser uvidenhed. Karmaloven er Kærlighedens lov. Uden denne lov var der ingen visdom og ingen kærlighed. Kærlighed er kompromisløs. Den er god og vinder altid. Lad os sammen øge kærligheden og godheden i verden.

Alt er åndeligt i verden. Det er du også. Derfor kan du gøre alt muligt godt. Du kan som et eksempel tænke på at din krop er åndelig. Lad nu din krop være som et lys af godgørende energi. Dette lys udgår fra dit åndelige hjerte og udfylder hele din krop og udstråler ud til omverden. Lad din krop være som en godgørende lys-generator. Lad nu din krops udstråling af lys virke så der gives mere og mere energi. Øg niveauet og lad energien flyde ud til omgivelserne og hele universet. Lad uendeligheden være badet i det uendelige lys du udsender. Øg den så meget du kan. Søg at holde energien vedlige i så mange minutter du kan. Og når du har behov for hvile, så søg hvile. Du kan altid vende tilbage til denne øvelse og benytte den igen og igen. På højere og højere niveauer.

Denne hjemmeside har derfor som sit grundlag, at der søges provokeret harmoni mellem hoved, hjerte og hænder hos det enkelte menneske. Derved oprettes det rette Heartflow hos den åndelige søgende. Vores Heartflow kan betragtes som en slags intelligent uselvisk medfølende "Excorisme" på afstand. Sådan at folk på uselvisk måde provokeres til erhverve sig profetiske gaver, visdom og medfølelse.


Hvad Heartflow ikke er:
Hjerteflow er det ikke når der på overdreven og unødvendig måde bruges ord og sætninger i religiøse forfatterskaber, som holder den ivrige religiøse søgende læser nede i Kristne dogmatiske og andre ikke-teosofiske tankemønstre. Derfor er det heller ikke Hjerteflow, når teosofiske forfattere, uanset hvor velmenende de måtte være, med Kristen teologisk ordlyd bruger ord som - Gud - eller Jesus om det vi teosoffer ifølge H. P. Blavatsky's lære kalder den højeste og utænkelige Guddom, ParaBrahman eller Uforanderlig Lov. Det er nemlig ikke acceptabelt at degradere teosofiens lære om den højeste utænkelige Guddom til kun at være en personlig Gud eller en kødelig frelser ved navn Jesus. Det gælder uanset om forfatterne hedder Alice A. Bailey (Mester D.K.), C. W. Leadbeater eller Annie Besant osv. For teosofien ifølge H. P. Blavatsky gælder det at Atma = Brahman.

Det er ikke Hjerteflow, når der på overdreven og unødvendig måde bruges ord og sætninger i religiøse forfatterskaber, som er af en fallisk karakter om den højeste utænkelige Guddom. Derfor er det heller ikke Hjerteflow, når teosofiske forfattere, uanset hvor velmenende de måtte være, bruger ord som Ham eller "han" om den højeste utænkelige Guddom eller om noget de med kristen teologisk ordlyd kalder for "Gud". Som om at den højeste Guddom er en gigantisk mand. Den slags diskrimination er ret så uacceptabel. Det gælder uanset om forfatterne hedder Alice A. Bailey (Mester D.K.), C. W. Leadbeater eller Annie Besant osv. Derfor er det ikke umiddelbart et klart udtryk for Heartflow at sælge bøger af disse forfattere uden at gøre disse forhold klart for de enkelte læsere.

Ord og sætninger har vibrationer. Når bestemte udtryk bruges så sættes der bestemte associeringer i gang i flere menneskers auraer og tankemønstre. Nogle gange er disse associeringer ikke ideelle med hensyn til at provokere den teosofiske oplevelse i bevidstheden. Det skyldes blandt andet at folk læser det de ønsker at læse og ikke det som de åndeligt set har behov for hvis de ønsker at åbne deres bevidstheder.

Hvad H. P. Blavatsky og Mester K. H. siger om den "maskuline Gud":

H. P. Blavatsky og Mester siger:
"Parabrahm er ikke "Gud," fordi Det er ikke en Gud. "Det er det som er det højeste, og ikke det højeste (paravara)," forklarer Mandukya Upanishad (2.28)."
("THE SECRET DOCTRINE" af H. P. Blavatsky - Vol. 1, side 6, engelsk original udgave)

H. P. Blavatsky og Mester siger:
"Parabrahman er ikke dette eller hint, det er ikke engang bevidsthed, da det ikke kan relateres til stof eller noget som helst tilpasset. Det er ikke Ego, det er heller ikke Ikke-Ego, ikke en gang Atma, men sandelig den ene kilde til alle manifestationer og eksistens tilstande."
("THE SECRET DOCTRINE" af H. P. Blavatsky - Vol. 1, side 130, engelsk original udgave)

Mester K. H. siger:
"Hverken vores filosofi eller os selv tror på en Gud, og slet ikke på en hvis stedord nødvendiggør et stort H."
.......
"Vores lære kender ikke til kompromisser. Den enten stadfæster eller benægter, for den lærer aldrig andet end det som den ved er sandt. Derfor, BENÆGTER vi Gud både som filosoffer og SOM BUDDHISTER. Vi ved der er planetare og andre åndelige liv, og vi ved at der i vores system IKKE ER SÅDAN NOGET SOM EN GUD, HVERKEN PERSONLIG ELLER UPERSONLIG. Parabrahm er ikke en Gud, men absolut uforanderlig lov, og Iswara er resultatet af Avidya og Maya, uvidenhed baseret på den store illusion. Ordet "Gud" blev opfundet for at betegne de ukendte årsager til de resultater som mennesket enten har beundret eller frygtet uden at forstå dem, og siden VI PÅSTÅR OG VI ER I STAND TIL AT BEVISE HVAD VI PÅSTÅR - dvs. den viden om denne årsag og de årsager, så er vi i en position til at fastholde DER ER INGEN Gud ELLER Guder BAG DEM."
...
"Teologernes Gud er ganske enkelt en imaginær kraft, un loup garou som d'Holbach udtrykte det -- en kraft som endnu ikke har manifesteret sig selv. Vores hovedformål er at udfri menneskeheden fra dette mareridt, at undervise mennesket dyder for dets egen skyld, og at vandre i livet troende på sig selv i stedet for at støtte sig til en teologisk krykke, som for utallige år har være den direkte årsag til næsten al menneskelig ulykke. Vi kan kaldes Panteister -- ALDRIG agnostikere. Hvis folk er villige til at acceptere og anse Gud for at være vores ENE LIV uforanderlig og ubevidst i dens uendelighed så må de gøre dette og således holde fast i endnu en gigantisk fejlagtig opfattelse. Men så vil de være nødt til at sige som Spinoza at der er ikke og at vi kan ikke udtænke nogen anden substans end Gud; eller som den berømte og uheldige filosof siger i sin fjortende sætning, 'praeter Deum nulla dari neque concepi potest substantia' -- og således blive Panteisterne . . . . hvem bortset fra en Teolog omklamret af mysterier og den mest absurde over-naturlisme kan forstille et selv eksisterende væsen som nødvendigvis er uendelig og allestedsnærværende udenfor det manifesterede ubegrænsede univers."
...
". . . Vi er ikke Adwaita'er, men vores lære respekterer ligesom Adwaita'erne, at det ene liv er identisk med ParaBrahm. Og ingen sand filosofisk hjerne indenfor Adwaita vil nogensinde kalde sig agnostisk, for han ved at han er ParaBrahm og identisk på alle måder med det universelle liv og sjæl -- makrokosmos er mikrokosmos og han ved at der er ingen Gud adskilt fra ham selv, ingen skaber så vel som intent væsen. Da vi har fundet Gnosis kan vi ikke vende ryggen til det og blive agnostikkere."
(Mahatma brev til A. P. Sinnett fra Mester K. H.)

En teosof skrev:
I alle kommunikationerne fra Mestrene i perioden 1880-1888 protesterede de imod brugen af ordet "Gud", som en betegnelse til at beskrive den Ultimative Virkelighed, Hovedkilden, det Substratum, som er grundlaget for universet og den Primære Kilde til alting. Fordi, som det kan ses alle steder, at ordet "Gud" øjeblikkeligt betyder en Personlig Gud, det vil sige en Skaber, en Manipulator af universet, som ses i hver en menneskelig form (selv om han måtte have mange hoveder og arme som i Hindu billeder). Lig så snart at den Ultimative Virkelighed personaliseres på en sådan måde, så vil det næste uundgåelige resultat være at bede til ham, og spørge ham om fordele eller for undtagelser for hans egne loves virke.

H. P. Blavatsky sagde:
"For mange bærer allerede deres tro, ligesom Shakespeare siger, 'som en modehat,' altid i forandring 'med den næste trend.' Yderligere, så var selve The Theosophical Society's eksistensgrundlag fra sin begyndelse, at ytre en højlydt protest og at føre krig imod et ethvert dogme eller tro baseret på blind tro."
("IS THEOSOPHY A RELIGION?" by H. P. Blavatsky)

H. P. Blavatsky skrev om The Theosophical Society:
"Selskabet som blev grundlagt for at helbrede Kristendommens klare og tydelige onde forhold, for at undgå snæversyn og intolerance, hypokondri og overtro og for at kultivere sand universel kærlighed selv overfor idiotiske udyr."
(The Collected Writings of H. P. Blavatsky, vol. 7, p.246, engelsk udgave.)Se eventuelt nærmere om teosofiens opfattelse af Jesus og de fire evangelier her (På engelsk).
Se eventuelt nærmere om den opfattelse af Alice A. Bailey man ledes til, hvis H. P. Blavatsky's lære skal følges. 
Copyright © 2001 | M. Nymann - global-theosophy@stofanet.dk