Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
Oversete esoteriske og teosofiske forhold!? (2)
(fra en ven, 14. okt., 2006)


Det her skrevne kan ses som en nogle opfordringer eller synspunkter man kan have med hensyn til visdomslæren. Når man beskæftiger sig med teosofi og den esoteriske lære, så er visse forhold vigtige i forbindelse med åndelige studier. Nedenstående punkter skulle komme ind på visse oversete forhold, som på grund af at de ikke nævnes så tit, - ofte overses, især af det vi kalder åndeligt søgende nybegyndere.


 1. Hvis du ikke er en brugbar enhed i den almindelige verden, så vil du heller ikke blive det andre steder. Hvis du har en manglende evne til at skabe kontakt til andre mennesker, så kan vi ikke tilbyde dig en erstatning i form af en "gruppe" hvor "vi kan være sammenhørige overfor hinanden". Dette tilhører den almindelige livets leg, det som nogen selvfølgeligt kalder det rigtige liv.

 2. Hvis du er vænnet til at være støttet og hjulpet igennem livet ved sociale, psykologiske og andre påvirkninger i livets hverdag, så kan det siges at du i en vis forstand overhovedet ikke eksisterer. De folk som oftest kollapser i den ikke-stressende esoterisk og teosofiske atmosfære, og som er langsomme, bliver trættende for andre, eller de søger at opnå eller skaffe opmærksomhed: de vil bryde sammen og de kan ikke hjælpes.

 3. Prøv at huske det følgende. Og hvis du ikke kan huske det, så prøv at lære at huske denne følgende idé:

  Mange mennesker, som forestiller sig, at de er sammen med os, fordi de er fysiske til stede, eller fordi de efter ordinære vurderinger (loyalitetsfølelser, indoktrinering) er klart synlige, mange af disse mennesker er i virkeligheden slet ikke reelt til stede. Hvis du er en af disse mennesker, så er der ikke noget vi kan gøre for dig. Hvis du er som en ordinær person: det vil sige, hvis du har en tendens til at kun "være her" med henblik på begrænset og primitiv underholdning, men kun har det som en tendens og ikke som en livsstil: så kan vi måske skabe nogle fremskridt.

 4. Husk på at mennesket er i så høj grad standardiseret, at en udenforstående, som iagttager dets reaktioner på forskellige stimuleringer, har ikke behov for at konkludere at der findes en individuel kontrollerende hjerne i hvert menneske. Han eller hun vil snarere drage den konklusion, at der eksisterede en separat hjerne udenfor personen, og at denne manifesterede personens vilje.

 5. Noter dig følgende fakta: Umiddelbart alle organisationer som du beskæftiger dig med arbejder via din grådighed. De tiltrækker dig fordi hvad de siger og gør appellerer til din grådighed. Dette er kun skjult via deres måde at præsentere sig på. Hvis du holder op med at lytte til deres ord og ser på konsekvensen eller effekten af dem, så vil du snart få øje på dette.

 6. Husk at grådighed inkluderer grådighed efter ikke at være grådig. Så, hvis nogen siger: "Være ikke grådig, vær generøs", så vil du sikkert indvendig fortolke dette på en sådan måde, at du vil udvikle grådighed for generøsitet. Men, dette er alligevel blot grådighed.

 7. Der er visse ting, som du bør gøre for dig selv. Disse inkluderer at du gør dig fortrolig med studie-materiale, som er blevet givet dig. Du kan reelt set kun gøre dette, - for derved at erhverve virkelige kvaliteter, - hvis du midlertidig blokerer dyrkelsen af begær efter øjeblikkelig tilfredsstillelse.

 8. Alle medlemmer af midlertidige samfund, selskaber eller foreninger, med et par få undtagelser, har behov for at graduere fra en primitiv moral til en højere moral. Den primitive udgave er den som fortæller dig ligesom et barn, at ærlighed vil gøre dig lykkelig og succesfuld, og får dig frem til højere ting. Ærlighed, informeres du nu om, er et essentielt som et instrument, og ikke noget der skal tilbedes som et sjældent opnåeligt følelsesmæssigt ideal.

 9. Esoterikere og teosoffer har deres egne metoder med henblik på at stoppe eller blokere uegnede mennesker. Du kender måske kun to eller tre metoder. Læg mærke til de teknikker, som for eksempel, blokerer mennesker ved at provokere dem til at konkludere at de er værdiløse.

 10. Hvad du anser for attraktivt, og endda spredt ud af os for at det skal være tiltrækkende for dig, har meget muligt slet ikke været tiltænkt på denne måde. Det som er attraktivt for dig og andre om os, er måske blot det som er fremstillet af os som et værktøj til vurdere dig eller endda andre som uegnede.

 11. Man kan give og holde igen på en måde, som er langt mere effektiv og sofistikeret, brugbar, og som er helt usynlig for folk, som tror at "det at give og holde igen" bliver udført baseret på ydre vurderinger. Hvis du søger en slags anerkendelse eller "forfremmelse", så vid at du ikke er klar til den. Fremskridt kommer via kapacitet til at lære, og er uimodståelig. Intet kan stå imellem dig og din Viden, hvis du er klar til den.

 12. Ethvert menneske og alt muligt kan stå i mellem dig og Viden, hvis du ikke er klar til den.

 13. Du kan lære mere i blot en halv times direkte kontakt med en kilde af Viden og Visdom (uanset den umiddelbare grund til kontakten eller emnet der udveksles) end du kan igennem flere år med formelle anstrengelser.

 14. Du kan lære og udstyre dig selv med latent Viden, hvis udvikling kommer på et senere niveau. Kun de som insisterer på øjeblikkelig opmærksomhed ønsker noget andet.

 15. Lærerens rolle er at provokere kapacitet i den studerende, at give hvad der er når det er brugbart, at guide ham eller hende til fremskridt. Det sker ikke for at imponere, eller give en opfattelse af evner, magt, vigtighed, generel information, Viden eller noget som helst andet.

 16. Systematiske studier og adfærd er af værdi, når de er brugbare. Når de ikke er det, så kan de være giftige.

 17. De som søger - overensstemmelse - som noget betydningsfuldt hos mennesker eller i forskellige studiematerialer, søger et system på et niveau hvor dette ikke indikeres. Børn og vilde mennesker gør dette, når de spørger om information som kan forklare eller muliggøre "alt". Ensartethed, er imidlertid, et åbent tilbud fra de mennesker som har til opgave at ofre komfort og forsikringer som grundlæggende forhold.

 18. Hvis du søger åndelig oplysthed og forståelse, når det som du virkelig har behov for er information og hvile fra anstrengelser, så vil du ikke få nogen af disse ting. Hvis du Ved, hvad du vil have fat i, så bør du gå hen og få fat på det.

 19. Hvis du bærer vanen af dømme og vurdere ting ind i et område hvor det ikke hører til, så vil du dømme og vurdere på en måde, der ikke korresponderer med dine åndelige behov.

 20. Du kan ikke udelukkende arbejde på et højere niveau med koncepter, sprog og oplevelser, som tilhører et lavere niveau. Arbejde på et højere niveau er i kombination af manerer og sociale relationer.

 21. Den ultimative absurditet, som forhindrer reel Indlæring på et niveau højere end det du har nået, er at forestille sig, at én ting er en anden. Hvis du tror at en bog er en sandwich, så vil du måske prøve at spise den, og vil ikke være i stand til at lære hvad en bog kan lære dig. Og hvis du også forestiller dig, at du er "åben", eller "arbejdende" eller ivrig efter at lære, når du i virkeligheden kun spiller et socialt spil, så vil du ikke Lære noget. De folk som afviser at spille dette spil med dig, vil selvfølgelig også før eller senere irritere dig.

 22. Menneskelig organisationer kan antage to former: entiteter, som er sat i gang for at udtrykke eller opnå dets medlemmers ønsker og aspirationer; og så dem som eksisterer for at opnå eller give noget, som der er behov for. Ønsker og begær er ikke det samme som behov. Forskellen ligger i informationen. Hvis folk ved, hvad de har behov for, så behøver de ikke at forvirre begær med behov.

 23. Hvis du ikke allerede kender forskellen med opfattelse og fakta, så kan du studere det i den daglige avis eller nyhedsstrøm. 
Copyright © 2001 | M. Nymann - global-theosophy@stofanet.dk