Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
Sex og Åndelig Udvikling

Om en teosofisk opfattelse sexualitet og åndelig udvikling
(udgivet af Morten Nymann, 31. maj, 2009)


Den følgende artikel rummer citater fra H. P. Blavatsky's hånd og et enkelt fra Mester K. H. (Koot Hoomi). H. P. Blavatsky blev af andre senere teosoffer anset for at være en kompetent teosof, der havde viden om den ældgamle visdomslære gennem alle tider. De nedenstående ord er vigtige, da de i høj grad kan siges at være væsentlige for enhver der går vejen omkring åndelig udvikling.

At H. P. Blavatsky ikke skrev mere omfattende om emnet Sexualitet og mere offentligt om det end hun af og til gjorde i mere private breve skyldes sikkert at tiden hun levede i havde en anden og mere tilbageholdende norm for sexualitet og samlejer end vi har i dag. Men, selv i vores nutid er forholdet komplekst og mennesket lever i høj grad stadig lidt lige som dyr, men overdriver blot sexualitetet, da mennesket ikke har sæsoner for sex ligesom dyr. Mennesket forholder sig i denne tid som regel ikke til månens faser og astrologi.

En af de mest vigtige forhold, som den søgende efter sandheden og åndelig udvikling bør være opmærksom på i det nedennævnte er, at H. P. Blavatsky klart anbefaler sexuel afholdenhed når den åndelig udviklingsvej bestiges. Men, hun mener ikke, at vi mennesker skal pine os selv ved sexuel afholdenhed, hvis sexuel aktivitet presser sig på. Der er her tale om balance ind til den åndeligt søgende er klar til afholdenhed gennem tilstrækkelig åbning af centret for medfølelse og heartflow, samt en vis mental udvikling. Som med mange ting indenfor åndelig udvikling er overdrivelser usunde for helbredet og omgivelserne, herunder vores medmennesker. Desuden fortæller H. P. Blavatsky om visse interessante forhold ved sexualiteten og kundalini energier.

H. P. Blavatsky skrev om seksualiteten:

a) I H. P. Blavatsky's store værk ved navn The Secret Doctrine skriver hun:
Kønnenes adskillelse var naturens program og en del af den naturlige evolution; og den skabende evne i mand og kvinde var en gave af Guddommelig Visdom.
(The Secret Doctrine, Vol. 2, p. 217)

b) BUDDHISME, KRISTENDOM OG FALLISISME
"Vid at det er lige nøjagtig Buddhismen, som var det første religiøse system i historien, der udgik med det beslutsomme formål at bringe alle de maskuline Guder til ophør og for at stoppe den degraderende idé om en personlig Guddom, som værende skaberen af menneskeheden og menneskets Fader."
("BUDDHISM, CHRISTIANITY AND PHALLICISM" by H. P. Blavatsky)

c) Fra THE VOICE OF SILENCE - oversat fra "BOOK OF THE GOLDEN PRECEPTS":
"Vi er ikke af den opfattelse at vellyst nogensinde kan blive nedkæmpet, hvis den tilfredsstilles eller overafhjælpes, for dette er en vederstyggelighed inspireret af Mara [den personificerede frister]. Det er ved at fodre dårligdom, at den ekspanderer og gror stærk, lige som en orm som fedes ved at spise af en hjerte-blomst."
(The Voice of Silence, English edition, p. 17-18)

d) H. P. Blavatsky sagde:
"Ingen kan på passende måde og med sikkerhed indgå i studiet af Praktisk Okkultisme, i ordets sande betydning, medmindre han eller hun lever i cølibat...Rygmarven sætter hjernen i forbindelse med de Generative Organer, og denne forbindelse er yderligere forstærket af det Sympatiske System. Marven, giver imidlertid en åben passage, som åbner ind til de vigtige dele af Hjernen. Ophidselse af de Generative Organer sender impulser og subtile essensers op til Hjernen via rygmarvens kanaler. Nu er de tre vitale 'energier' styret af Viljen, og Vilje og Begær er højere og lavere aspekter af en og samme ting. Disse 'energier'...spiller i kanaler, og derfor er deres absolutte renhed vigtig. For hvis de tilsøler de vitale 'energier' som er blevet energirige ved Viljen, så følger sygdom som det bedste resultat, Sort Magi i det værste tilfælde. Derfor er al seksuel samleje forbudt for studerende i Praktisk Okkultisme.

For at blive instrueret i Praktisk Okkultisme er det nødvendigt at have opnået koncentrationskraft, og derefter at modtage visse klare retningslinier.

Det sidste ville være af lille brug til studerende, som ikke allerede har opnået evnen til at koncentrere sin Hjerne og Vilje. Denne evne skal kultiveres og trænes i de Lavere Grader, og det er i denne forbindelse at Reglen om daglig meditation blev grundlagt. Der er ingen andre måder at opnå koncentrationskraften på, og uden denne kraft, stort set udviklet, så kan ingen fremskridt blive gjort indenfor Praktisk Okkultisme, og ingen begyndelse af det er muligt."
(Collected Writings - H. P. Blavatsky, vol. 12, p. 702)

e) H. P. Blavatsky sagde:
"Esoterisk lære har aldrig foreskrevet sexuelle eller ægteskabelige funktioner lavet af naturen selv. Den esoteriske lære arbejder i, med, og for naturen, og fordømmer kun umoralsk adfærd, misbrug og overdrivelser. Yderligere, så er mennesket det dyr blandt alle dyrene, der er mest dyrisk i sine overdrivelser; dyrene har deres sæsoner, men mennesket har ingen."
(Collected Writings - H. P. Blavatsky, vol. 8, p. 88)

f) H. P. Blavatsky sagde:
"Mennesket er faldet til så lavt et materielt niveau, at det er umuligt at undertrykke seksuelle lyster, men deres ophøjelse er tydeligt hans ruin....Ophøjelsen af lysterne, den bitre frugt som mennesket har et evigt behov for at blive reddet fra, er det tydeligste tegn på moralsk degradering. Frihed til at elske i overensstemmelse med sansernes impulser, er den mest grundlæggende form for slaveri. Fra begyndelsen har naturen brolagt denne sti med sygdom og død. Ødelagt er utallige ægteskaber, afskyelige er de menneskeskabte love som placerer ægteskabet på det laveste plan, den frie kærligheds frelse er en hvisken af slangen på ny i øret hos den moderne Eva."
(Collected Writings - H. P. Blavatsky, vol. 12, p. 258- 9)

g) Mester K. H. skrev til A. P. Sinnett:
"Føde, sexuelle relationer, drinks, er alle naturlige nødvendigheder i livet; men overdrivelse af dem bringer sygdom, ulykke, lidelse, mentalt og fysisk, og det sidste er fremlagt som det største onde i fremtidige generationer"...
(Mahatma Letters, no. 10; 1881)h) H. P. Blavatsky sagde:
"Hvis de forhutledes og fattiges hærskarer i stedet for unyttige lektioner i Bibelkundskab i Søndagsskolerne blev undervist i astrologi - så langt som med hensyn til månens okkulte egenskaber og dens skjulte indflydelse på forplantningen - behøvede man ikke at frygte en stigning i folketallet eller at ty til Malthusianernes tvivlsomme litteratur [om fødsels kontrol] for at standse befolkningstilvæksten. For som enhver astrolog i Indien ved, er det Månen og dens konjunktioner, der regulerer undfangelserne. I de foregående befolkningsgrupper [racer] og nuværende befolkningsgrupper [racer], og i hvert fald i begyndelsen af den nuværende blev man betragtet som trolddoms udøvere og syndere, hvis man hengav sig til ægteskabeligt samkvem under visse månefaser, som gjorde et sådant samkvem sterilt. Men selv disse gamle synder, der var baseret på Okkult Viden og misbrugen af den, vil næsten være at foretrække for nutidens forbrydelser, som begås, fordi man er fuldstændig udvidende om disse okkulte indflydelser." (The Secret Doctrine by H. P. Blavatsky; 1:228-9fn; understreget af Morten Nymann)

H. P. Blavatsky har desuden klart skrevet om det seksuelle forhold i værket "Nøglen til Teosofien" (p. 240, 262-263, engelsk udgave). Her viser hun klart at den sande teosof har respekt for den ægteskabelige tilstand, og fordømmer den langt fra eller opfrodrer langt fra alle til at afholde sig fra den; især hvis de ikke er rede til det. Hun påpeger, at det er for det gennemsnilige menneske på hendes tid. For mennesket der ikke er Mester eller Chela.


 
Copyright © 2001 | M. Nymann - global-theosophy@stofanet.dk