Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
VIDENSKABEN OM SUBTIL MIND CONTROL
Nutidige problemer indenfor New Age og religioner, og om angst og fobier
(Skrevet d. 14. november 2011 af Morten Nymann)


Her er en længere artikel som jeg har skrevet om Videnskaben om Subtil Mind Control af nogle også kaldet Coercive Persuasion.
Jeg fandt det vigtigt at skrive en længere artikel for i det mindste at søge at forklare denne videnskab tilstrækkeligt så den måske i det mindste kunne blive opfattet i et vist omfang af læserne og andre senere læsere. For en person som mig, der synes, at det så vidt muligt er vigtigt at søge at udbrede altruisme er det blevet klart at uden - psykologisk forandring - i det enkelte menneske, så kan altruisme ikke udbredes i denne verden i denne tid.

Som begreb kan - psykologisk forandring - anskues på mange måder. Denne artikel beskæftiger sig med en af måderne, det kan gøres på indenfor et bestemt område af videnskaben om psykologi. Videnskaben om psykologi kan være både religiøs og ikke-religiøs i sine formuleringer. Jeg håber også, at artiklen vil give læserne forståelse for den slags - psykologisk forandring - (nogle kalder det åndelig udvikling) som kan finde sted for at udbrede altruisme. Og den må det enkelte menneske selv formulere for sig selv. Men, jeg vil gerne her fra starten anbefale en vægtlægning af psykologien for alle åndelige søgende i denne tid. For psykologien er en videnskab og har reelt været det i århundreder. Og den psykologiske videnskab om Subtil Mind Control er, som jeg ser det, meget central for et hvert åndeligt søgende menneske og dets mulighed for psykologisk forandring, eller det nogle kalder åndelig udvikling, og atter andre kalder det for tids-transcendering og andre ting.

Anti-kult psykologer og anti-sekt psykologer, og det som kaldes Exit-Counsellors beskæftiger sig hovedsageligt med Subtil Mind Control. Min påstand, er at seriøse åndelige søgende og religiøse mennesker bør også gøre dette i et vist omfang, hvis de reelt ønsker at udbrede altruisme. Uden psykologisk forståelse, så kan der næppe ske en psykologisk forandring, og en eventuel mulig udbredelse af altruisme og fjernelse af lidelser vil ikke finde sted på en dybdegående måde på vores klode med alle dens mange forskellige sekter og religiøse grupper, og ny-religiøse retninger - som mange gange påstår at de ved bedre end andre.

Jeg håber, at det jeg har skrevet er til at læse og forstå.


VIDENSKABEN OM SUBTIL MIND CONTROL

Nogle få indledende ord.
Formålet med denne tekst eller artikel er at søge at udbrede altruisme. Min opfattelse er at man ikke kan udbrede altruisme uden at der sker en psykologisk forandring. Derfor mener jeg, at videnskaben om psykologi på forskellige måder er vigtigt for ønsket om at udbrede altruisme. Og denne artikels opfattelser kan kaldes ikke-esoterisk eller esoterisk afhængig af hvem man taler med. Og da videnskaben om psykologi er en videnskab og ikke en trosopfattelse, så synes jeg at det er vigtigt at udforske den så objektivt som muligt og med et så åbent et sind som muligt. Jeg skriver også fordi jeg mener at mange søgende efter visdom ikke er klar over videnskaben om psykologi på andet end en overfladisk måde. Artiklen handler ikke om at søge at udbrede en bestemt teori om psykologi, Subtil Mind Control, eller Exit-counselling. Fokusset er på de videnskabelige fakta, som kan uddrages fra videnskaben om psykologi og primært videnskaben om Subtil Mind Control. Lad artiklen blive opfattet som en hypotese hvis de videnskabelige fakta som fremlægges anses for at være tvivlsomme.

Jeg har flere steder skrevet om det psykologiske udtryk kendt som "Subtil Mind Control". Og det vil derfor måske være en god ide hvis jeg søgte at skrive en artikel om hvad mine opfattelser er om den. Især fordi dette psykologiske udtryk og den videnskabelige lære synes at være meget overset, selv blandt religiøse søgende, og seriøse søgende efter sandheden om meningen med livet og dets sandhed, og blandt New Agere generelt. En af grundene til at den er overset skyldes måske at den på sin vis kan siges at være en ny videnskabelig lære i forskellige dele af verden, på vores lille planet som vi kalder Jorden. Subtil Mind Control bliver blandt psykologer i dag måske også kaldt Thought Reform (Tankereform), Coercive Persuasion (Tvangsmæssig Overtalelse) eller Subtil Overtalelses-Teknik afhængig af hvordan udtrykket bruges. Nogle i Østen vil måske kalde den noget i retningen af Negativ Organisatorisk Mindfulness, hvis de refererer til den Buddhistiske lære om Mindfulnes Psykologi.

Jeg fremlægger også denne artikel for hvis det er muligt at afhjælpe lidelse blandt læserne og folk i almindelighed. Lidelse er et mærkeligt fænomen på denne vores lille planet kaldet Jorden. Jeg vil ikke afvise tanken om, at nogle af vores medmennesker i denne tid lever deres liv næsten som om de synes at lidelse er en del af det almindelige liv. De har vænnet sig så meget til den, eller er næsten blevet så meget konditioneret til den, at de næsten kalder den for en "tradition", en livsanskuelse, en etableret del af tilværelsen eller lignende. Problemet er at altruisme vil ikke blive udbredt uden psykologisk forandring på en eller anden måde. Dette er i det mindste logisk for de fleste mennesker. Men, det synes som om at når angsten og frygten tager over, så sker der ingen psykologisk forandring. Når vi er klar til psykologisk forandring - en forandring som er nødvendig hvis altruisme skal udbredes - så er der en mulighed for at denne psykologiske forandring kan hjælpes på vej. Denne tekst eller artikel kan også siges at relatere sig til dette forhold.

I det følgende foreslår jeg på ingen måde, at man formoder eller tror at jeg i artiklen anser de nævnte mere eller mindre religiøse eller filosofiske forfatteres opfattelser for at være de samme som mine. Jeg kan kun opfordre læserne til at bruge deres skelneevne og ikke blindt følge forskellige opfattelser fremlagt af mig og andre.

Mine opfattelser er også at en given kommunikation ikke altid forstås eller den den sommetider misforstås, og også intentionen bag den. Ord, bogstaver og sprog har vibrationer og de har på en måde et slags liv i sig selv. De sætter energier i bevægelse, de indvirker på os på forskellige måder, og i forskellige tids-perioder i denne vores fysiske verden. Dette synes indlysende.

Ordene i denne artikel vil måske ikke tilfredsstille alle læsere, men hvis blot nogle læsere synes at de er hjælpsomme, så vil jeg anse mine bestræbelser for mere eller mindre at være en succes. De som ikke kan forstå tekstens indhold er altid velkommen til at stille spørgsmål og jeg vil søge at besvare dem efter bedste evne. Også privat ved at sende email på global-theosophy@stofanet.dk. Det er det mindste jeg kan gøre når jeg søger at fremme altruisme for os alle.

Først en kort intro og så vil jeg begynde med en smule om den historiske baggrund for videnskaben om Psykologi. Dernæst, vil jeg definere nogle få centrale ord og udtryk, som jeg bruger, for at undgå misforståelser så vidt som det er muligt. Som det tredie vil jeg definere det jeg essentielt definerer udtrykket Subtil Mind Control er og søge at forklare centrale dele af videnskaben bag det, også dets mulige historiske baggrund. Og også søge kort at fremlægge centrale dele af processen som kan udfolde sig når den opererer på det enkelte menneske. En artikel som denne kan af gode grunde ikke dække alle aspekter af dette emne og heller ikke gøre det på en detaljeret måde.

Men, hvis dens formål er opfyldt i et vist omfang, så vil jeg være glad, og jeg håber at i det mindste nogle af jer også vil være det.


KAPITEL 1
BAGGRUNDE FOR VIDENSKABEN OM PSYKOLOGI
(Kort fremlagt)

Jeg vil først fremlægge nogle få synspunkter om den historiske baggrund som den almindelige videnskabelige historie i denne tid anerkender med hensyn til den videnskab som vi kender som Psykologi.

Vigtigheden af videnskaben om Psykologi bør måske ikke undervurderes i vores tid. Blot for nogle få århundreder siden, var den generelt betragtet ikke kendt af folk i almindelighed i de Vestlige lande og også i mange andre lande på kloden. Men, i de seneste årtier er antallet af mennesker som er blevet i stand til at læse og skrive blevet forøget vældig meget i rigtig mange lande på kloden. Og da vi beskæftiger os med en videnskab og ikke en trosopfattelse - så bør vi tage den seriøst, hvis vi som de fleste søgende efter Visdom gør, søger at udbrede altruisme, og søger at gøre det ihærdigt og seriøst. Fordi det må være sandt, at der ikke kan udbredes altruisme uden en eller anden slags psykologisk forandring i det enkelte menneske eller blandt folk i almindelighed. Og dette anser jeg for at være vigtigt og jeg håber, at i også er af samme opfattelse, med mindre en bedre vinkel kan blive fremlagt.

Nu, først noget info om den historiske baggrund for Psykologien før vi går videre til videnskaben om Subtil Mind Control.
Disse ord vil måske være hjælpsomme med hensyn til at forstå, niveauet af vigtighed eller relationen til videnskaben om Subtil Mind Control har i forskellige lande på kloden, den lille planet kaldet Jorden.

Når vi ser på de historiske begivenheder på denne planet som vi kalder Jorden, så har vi kun oplevet ankomsten af videnskaben om Psykologi i offentligheden og blandt videnskabsfolk i almindelighed i de sidste cirka 150 år i de vestlige lande eller det som vi kalder Kristligt-relaterede lande. Den almindelige og for det meste materialistiske videnskab om Psykologi var rent faktisk nævnt og blev kendt meget tidligere i en materialistisk henseende - og - også religiøst, spirituelt betragtet, eller filosofisk betragtet. Det skal siges, at blandt Grækerne, var der i de gamle dage filosofiske lære-systemer om en videnskab som ligner Psykologien. Filosofferne Thales og Pytagoras bør nævnes. Og også Aristotles og Sokrates bør nævnes. Og der er også en vis mængde af historisk bevis og tegn på at Grækerne fik deres viden fra det som i gamle dage blev kaldt Magerne, - de som siges at være kommet fra områderne nær Baktrien, i det som i dag kaldes Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan og det Nordlige Indien. Der er også almindelige videnskabelige beviser på at Egypterne brugte videnskaben om Psykologi, selv om noget af den var blandet sammen med deres religion. Men, det synes ikke at være alt sammen som var det. (Se f.eks. Edwin Smith Papyrussen).

På vores lille planet findes videnskaben om Psykologi historisk betragtet som den materialistisk-orienterede Psykologi, den Kristen-orienterede Psykologi, den Islamisk-orienterede Psykologi, den Buddhistisk-orienterede Psykologi, og den Hinduistisk-orienterede Psykologi, og mere. Videnskaben om Psykologi i disse grupper er i dag og var i fortiden mere eller mindre relaterede til videnskaben om Filosofi. Her følger der noget information om den historiske baggrund for disse grupper.

# Den historiske baggrund for den almindelige, filosofiske eller materialistisk-relaterede videnskab om Psykologi #
De fleste læsere har hørt om den relativt nye og accepterede videnskab kaldet Psykologi, som siges at være begyndt cirka efter år 1879 eller der omkring af personer som Wilhelm Wundt (1832-1920), Sigmund Freud (1856-1939), og C. G. Jung (1875-1961). I andre cirkler eller samme finder vi navne som Robert Assagioli (1888-1974) og John Dewey (1859-1952), Hugo Munsterberg (1863-1916). Men også Rene Descartes (d. 1650) og den Cartesianske Psykologi bør nævnes. Og Spinoza (d. 1677), John Locke (d. 1704), Anton Mesmer (d. 1815) og mange andre, nogle af dem mest filosoffer med mindre vægtlægning af psykologien som en videnskab for sig selv. Men, i virkeligheden var det først omkring 1880'erne at videnskaben om Psykologi kom ud af den filosofiske tænknings skygger - selv om den i dag stadig er meget relateret til den. (Se f.eks. "History of psychology" i Wikipedia eller andre steder.)

# Den historiske baggrund for den Kristne-orienterede videnskab om Psykologi #
I Kristendommen har der i århundreder aldrig rigtigt været en videnskab om psykologi, og ikke en vel-udforsket en så vidt som historiske undersøgelser fortæller om det.
Siden ankomsten af den Katolske Kardinal som hed Desire-Joseph Mercier (d. 1926) som søgte at integrere psykologi med Thomistisk filosofi, kan vi sige at Kristen psykologi for alvor ankom. Han fremlagde den opfattelse at den Ny-Skolastiske ramme angav den ultimative fortolkning af psykologien. Og støttede Paven på denne tid i opfattelsen, at de Katolske videnskabsfolk er isolerede i den videnskabelige verden. Mercier oplevede også en fare indenfor den Katolske Kirke med hensyn til at overse videnskaben om Psykologi. En negligering, som efter min opfattelse på mange måder synes at være fortsat ind til den dag i dag. (En kort note: Det psykologiske grundlag som bruges af den Katolske Kirke med hensyn til Konfession til en Superior indenfor den Katolske Orden - Jesuitter Ordnen, synes ikke at relatere sig med forståelse for problemerne omkring videnskaben om Subtil Mind Control). Før Mercier, så bør man nævne Kristne som Marco Marulic (d. 1506) og Goclenius (d. 1628). - Senere efter Kardinal Mercier, så bør man f.eks. nævne Ærkebiskop Fulton Sheen (d. 1979). Der er et antal af videoer med Fulton Sheen på Youtube, daterende fra cirka 1955 og frem i tid. Fulton Sheen er i øjeblikket under overvejelse til helgenkåring af den nuværende pave i den Katolske Kirke. - Wilhelm Wundt (d. 1920) nævnes også ofte blandt Kristne som en der bør ses på, når man fortolker Katolsk psykologisk lære.
Kristen psykologi bliver nogle gange humoristisk refereret til som Konfession handling. Konfessions gives til en præst eller en såkaldt "father-superior" eller "mother-superior" eller en general superior som i Jesuitter Ordnen osv. osv.

Men, videnskaben om psykologi synes ikke - officielt - at blive lagt vægt på blandt Kristne og deres præster selv i dag. Den synes i stedet at blive udeladt fra vægtlægning. Den ikke-Kristne version af psykologien synes i høj grad at være toneangivende i denne tid i de vestlige egne af kloden, dvs. de Kristen-relaterede lande. Der findes dog Kristne initiativer som søger at hjælpe folk ud af det som de Kristne kalder for sekter og kulte - ud fra en Kristen tankegang. Herhjemme har vi Dialog-centret og Ikon-Danmark. I andre lande er der tilsvarende initiativer flere steder. Men, det psykologiske grundlag synes ikke officielt at være noget som er fremlagt i de fleste tilfælde.

# Den historiske baggrund for den Islamisk-orienterede Psykologi #
Mellemøsten har på sin vis oplevet lignende med hensyn til offentlig viden om psykologien, selv om det er i en mindre skala - end når man sammenligner det med den Kristne religion. For i Mellemøsten har der været en videnskab om psykologi blandt grupper af videnskabsfolk i århundreder. Dette ses ikke i den Kristne religion. Og det kan siges at videnskaben om psykologi udviklede sig meget tidligere i Mellemøsten end i de vestlige lande og blandt Kristne og deres præster i disse lande. Fordi så velkendte Islamiske Muslimer, mystikere og videnskabfolk som Al Gazhali (d.1111), Ibn El Arabi alias Doktor Maximus (d.1240), Avicenna kaldet Ibn Sina (d. 1037), Jalaluddin Rumi (d. 1273), Rhazes (d. 925), Alpharabius (d. 950), Alhazen (d.1050) og andre skrev meget om denne videnskab, selv om de også relaterede den til deres religion Islam og til filosofi. Videnskaben om psykologi er især meget omhyggeligt blevet efterforsket af Islamiske videnskabsfolk og indenfor Islamiske grupper i løbet af det sidste århundrede. Resultaterne heraf er jeg ikke klar over på en dybdegående måde i øjeblikket. Men, det er klart at de Islamiske videnskabsfolk holder godt øje med den vestlige Psykologi og dens mulig brugbarhed i de Islamiske lande.

# Den historiske baggrund for den Østligt-orienterede videnskab om Psykologi #
I de Østlige lande, har der i århundreder endda årtusinder været en lære om videnskaben om Psykologi og dens videnskabelige lære mere eller mindre direkte relateret til den. Indenfor Buddhismen, har læren om Abhidharma eksisteret i mere end to tusinde år, rent faktisk siden Gautama Buddha mere eller mindre grundlagde Buddhismen. Og der er igennem århundrederne skrevet mange kommentarer til den psykologiske Abhidharna-lære. Videnskaben om psykologi indenfor Buddhismen er ret ofte opblandet med religiøse påstande om den virkelige eksistens af det Guddommelige (Adi-Buddha) og doktriner om karma og reinkarnation m.m. Indenfor Hinduismen, og dens mange religiøse grupper, finder vi et større antal af doktriner i Vedaerne, blandt Vedantisterne, og i Patanjali's "Raja Yoga", og andre Yoga Sutraer m.m. med hensyn til videnskaben om Psykologi. Den er imidlertid også ofte opblandet med religiøse doktriner, som for eksempel påstande om sandheden om eksistensen af det Guddommelige (som er givet forskellige navne, men ofte taler vi om det samme) og doktrinerne om karma og reinkarnation, og læren om åndelig frigørelse eller Nirvana og lignende, og andet.

# Den historiske baggrund for andre områder med hensyn til videnskaben om Psykologi #
Og vi kan også spore videnskaben om Psykologi blandt de esoteriske Kabalister. Også synes det, i et vist omfang, til "Manual of Discipline", på Hebraisk "Serekh ha-Yahad" - en skriftrulle blandt de såkaldte Dødehavs-ruller. I gammel mytologi kan vi spore videnskaben om psykologi på en meget mere skjult og indirekte måde - i det som kan kaldes videnskaben om allegorisk Psykologi.
Og denne videnskab kan også findes i de ovennævnte religioner. Indenfor almindelig ikke-religiøs videnskabelig Psykologi finder vi ikke en dybdegående vægtlægning på allegorisk psykologi, men den er i de senere år blevet anerkendt meget mere.

Det ovennævnte er selvfølgelig ikke en fuldstændig fremlæggelse af videnskaben om Psykologi og dens historiske baggrund.
Det var så nogle få ord om den historiske baggrund for videnskaben om Psykologi. Nu vil jeg vende blikket til videnskaben som jeg og andre kalder Subtil Mind Control og lignende, og gøre det med vægtlægning på religiøse organisationer og grupper, sekter og kulte.

Før jeg gør dette, så synes det vigtigt at definere nogle få ord, som jeg bruger i denne artikel.


KAPITEL 2
DEFINITIONER AF FORSKELLIGE ORD og UDTRYK

Jeg anser det for vigtigt at sige, at sprog har deres begrænsninger med hensyn til at kommunikere forskellige opfattelser til andre med. Og ord defineres på forskellige måder af forskellige mennesker. Og der er også den sandhed, det synes i det mindste at være sådan for mig, at det Danske sprogs ordforråd mangler visse ord når vi udveksler om psykologiske og religiøse emner og forhold.
Definitionerne nedenfor er derfor kun mine i forbindelse med denne artikel. De valgte definitioner, er blevet valgt i forbindelse med emnet som der udveksles om. Og de kan være utilstrækkelige for nogle læsere eller forfattere som bruger forskellige definitioner. Men, fordi vi mangler ord som på passende måde kan udtrykke de synspunkter, som jeg søger at give, så har jeg valgt at definere ordene nedenfor sådan som jeg har gjort det, - i det mindste ind til bedre ord findes.

Min opfattelse er, at der er mange forskellige synspunkter og opfattelser med hensyn til disse ord indenfor videnskaben, så vel som indenfor mange religiøse organisationer og New Age grupper og organisationer. Også blandt esoteriske søgende efter Visdom og Altruisme, og Sandheden om meningen med livet. Og også blandt journalister og politikere sammenlignet med andre grupper og hvordan de definerer disse ord. Og det mener jeg, er vigtigt ikke at overse.


SEKT = En religiøs organisation eller gruppe, som har en leder eller en gruppe af ledere som fremlægger en religiøs doktrin eller lære på vegne af dens medlemmer. En religiøs organisation eller gruppe som har en hovedlære som fordres fulgt i mere eller mindre modsætning til en åben filosofisk søgen efter sandheden om meningen med livet og altruisme. En religiøs organisation eller gruppe som undgår vægtlægning af videnskaben om Subtil Mind Control. En religiøs organisation eller gruppe som afviser sammenlignende studier eller undgår det omhyggeligt eller kraftigt nedtoner vægtlægningen af det eller helt undlader at nævne det. En religiøs organisation eller gruppe der som oftest forbyder kritik eller som ikke responderer på den, selv om den er fremlagt høfligt og velment. Hvis en eller ofte flere af disse forhold gør sig gældende så taler jeg om en sekt.

KULT = En religiøs organisation eller gruppe, som her en leder eller en gruppe af ledere som fremlægger en religiøs doktrin eller lære på vegne af dens medlemmer. En religiøs organisation eller gruppe som har en hovedlære som fordres fulgt i forhold til en åben filosofisk søgen efter sandheden om meningen med livet og altruisme. En religiøs organisation eller gruppe som undgår vægtlægning af videnskaben om Subtil Mind Control. En religiøs organisation eller gruppe som afviser sammenlignende studier eller undgår det omhyggeligt eller nedtoner vægtlægningen af det eller helt undlader at nævne det. En religiøs organisation eller gruppe der som oftest forbyder kritik eller som ikke responderer på den, selv om den er fremlagt høfligt og velment. - Det samme som en sekt, men hvor den religiøse organisation eller gruppe meget (mere) tydeligt og stærkt enten ødelægger eller skader forskellige menneskers helbred eller velbefindende, mentalt, eller fysisk osv. osv. Disse nævnte centrale forhold gor sig gældende så taler jeg om en kult.

DOGMER eller DOGMATIK = Dogma er den etablerede tro eller doktrin som haves indenfor en religion, ideologi eller enhver slags organisation: den er autoritativ og kan ikke modsiges, betvivles, eller afviges fra. De som fremlægger en sådan lære kan kaldes dogmatiske. Fordømmelser, eks-kommunikationer eller det som er værre er ikke sjældent en del af dogmatisk religiøs lære i forbindelse med overtrædelse af deres religiøse læres forskrifter. Mord kan blive søgt fremmet for at modsætte sig de som lederen eller lederne af en sådan religiøs organisation anser for at være fjender af den. De, som er åbne overfor andres opfattelser uden at bruge fordømmelser eller værre, eller lignende selv om de er uenige med de dogmatiske opfattelser givet af religiøse organisationer, og er selvransagende åbne overfor kritik, og hvis de ikke bruger dogmer, er ikke dogmatiske.

EN POLITISK RELIGIØS PERSON eller POLITISK RELIGIØS ORGANISATION = Politik indebærer udøvelse af og etableringen af menneskeskabt lovgivning og som hovedregel med fængsler, dommere, sagførere, og politi med våben. En religiøs organisation er mere eller mindre politisk, hvis den enten er involveret med eller har en eller flere mennesker ansat i et politisk parti eller er del af et politisk lederskab i et land eller et lokal-område i landet, eller en region med mere end et land - og - hvis den eller de på samme tid handler på vegne af medlemmerne uden at disse medlemmer har nogen direkte indflydelse på aktiviteten. Og hvis den religiøse organisation er involveret med eller har en ansat med hensyn til det før nævnte.
- At være "involveret" betyder her på en måde, hvor støtte til politik eller en politisk organisation er en del af organisationens religiøse doktriner og lære - og hvor den religiøse organisation er sekterisk eller en kult, og ikke ikke-sekterisk. Dette uanset om den politiske organisation er enten lokal, regional, vedrører et land eller er en verdensorganisation (inter-governmental), eller den politik der støttes er af en sådan karakter. Og hvor åben støtte til et politisk parti, regering, lokale politiske grupper eller aktivitet, eller en verdensorganisation (inter-governmental organisation) vægtlægges eller fremlægges af lederen eller lederne i en religiøs organisation eller gruppe. - En religiøs gruppe eller organisation som gør sådan konditionerer med sikkerhed de almindelige medlemmer, fordi de handler på medlemmernes vegne og uden at have øje for konsekvenserne af Subtil Mind Control, som politisk lovgivning er dybt involveret med.
- En ikke-sekterisk religiøs-filosofisk organisation hvor enkelte medlemmer er involveret med politik på deres egne vegne er ikke politisk. I en sådan organisation er dens administrative ledere kun involveret med kommunikationer med politiske personer eller regeringer eller en verdensorganisation (inter-governmental organisation) på vegne af medlemmerne hvis det er for at beskytte selve eksistensen af den religiøse organisation - og dette hvor den administrative leder eller en udvalgt udsending gør det på vegne af en demokratisk valgt administrativ ledelse i den religiøse organisation. Og hvis dette ikke sker for at søge at fremme lovgivning. - Politisk lovgivning konditionerer det individuelle menneske. --- At skabe en kort og præcis definition er måske ikke let, fordi det danske sprog synes at mangle visse ord.

KONDITIONERING og KLASSISK KONDITIONERING = Klassisk Konditionering kaldes også Klassisk betingning som psykologisk betegnelse. Konditionering og Klassisk Konditionering er i dag frem-blomstret som et bredt varieret farvespil af grupper og under-grupper som søger at dække alle aspekter af menneskets liv og andre livsformers.

Der er i denne tekst fremlagt to korte definitioner angivet af mig med hensyn til religiøs-relaterede sammenhænge. Indenfor Psykologi, er konditionering processen hvor der udføres en bestemt handling eller handlinger for direkte at påvirke eller søge indflydelse på enkelt-individers indlæring eller tanke-mønstre; også indenfor uddannelse - i den bredeste betydning, når det sker på en ikke-filosofisk måde og uden at lære om videnskaben om konditionering. Den Russiske psykolog Pavlov er kendt for denne psykologiske lære. Hans synspunkter kan der læses uddybende om andre steder. Jeg vil blot fremlægge dele af den med henblik på at forklare visse forhold, som vedrører det emne som denne artikel omhandler.

Konditionering sker når en leder eller en gruppe af ledere fremlægger en doktrin eller en lære på vegne af dets medlemmer, og når sammenlignende studier med et åbent sind forbydes eller ses bort fra eller ned på. Det sker i en religiøs organisation eller gruppe som undgår vægtlægning på videnskaben om Subtil Mind Control. En religiøs gruppe eller organisation som afviser sammenlignende studier eller undgår det omhyggeligt eller undlader overhovedet at nævne det. Konditionering kan også ske på andre måder. Der er forskellige måder konditionering sker på - både med hensyn til niveauet eller graden af konditionering og den indvirkning det har på forskellige mennesker.

Klassisk Konditionering kan ske i en religiøs gruppe eller organisation - eller en sekt. Men, det sker ikke nødvendigvis.
Med Klassisk Konditionering fokuserer jeg her på dets brug i forbindelse med religiøse konverteringer. Der er mange mere dybdegående forklaringer af dette emne, som er blevet fremlagt af forskellige psykologer. Eksemplet med Pavlov's hunde synes særdeles velegnet analogisk set - med hensyn til hvad der sker når et menneske konverterer religiøst til en sekt eller en religion. Eksemplet er angivet nedenfor. Folk konverterer imidlertid også af andre grunde, hvor angst for døden ikke at motivatoren til det. Andre former for eller typer af angst kan være en motiverende faktor. Og - også når forskellige konditionerings-faktorer ikke er de primære grunde til konverteringen eller årsagen til at indmeldelse som medlem i en religiøs organisation sker. Men, det sidste er mere sjældent. Nu til eksemplet med Pavlov's hunde.

"Klassisk Konditionering, Pavlov's Hunde og relaterede forhold:
Den Russiske psykolog Pavlov udførte psykologiske eksperimenter på hunde i 1920'erne og 1930'erne, og oplevede et specielt tilfælde hvor det skete at en oversvømmelse fandt sted i kælderen hvor eksperimenterne fandt sted.

Oversvømmelsen fangede nogle af Pavlov's hunde i deres bure, mens vandet steg hele vejen om til deres hoveder, før det forsvandt igen. Pavlov opdagede som konsekvens heraf at den intense angst som hundene havde oplevet "fuldstændig slettede" de tricks han havde lært dem forinden. Og hundene som før oversvømmelsen havde et godt forhold til deres vogtere, vendte sig nu helt generelt imod dem. Og de som de før oversvømmelsen ikke havde brudt sig om, dem handlede de nu venligt overfor.
Dette har en stærk parallel til det som vi oplever sker med folk, når de rent generelt konverterer til en anden religiøs gruppe via brugen af Subtil Mind Control.
Efter oversvømmelsen kunne Pavlov "gen-programmere" adskillige hunde og lære dem nye "tricks". Hundene som ikke havde haft oplevelsen havde ikke dette forhold.
(Taget delvist fra bogen "Battle for the Mind" af William Sargant. Eksperimentet er dateret år 1927)

Det samme kan gøres ved på subtil måde at inducere "Fobier" i forskellige mennesker, og at gøre det ved at fremlægge religiøse doktriner eller lære. Nogle gange sker det ved at fremlægge en opfattelse om eksistensen af en "fjende" udenfor den religiøse gruppe eller organisation. De kaldes f.eks. "vantro", "ikke-troende", "ignoranter", eller f.eks. "det sorte broderskab", eller "marsmænd", eller blot ikke-konverterede osv. osv. - Brugen af forskellige slags former for konditioneringer kan være mere eller mindre effektive redskaber med henblik på konverteringer indenfor religiøse eller nyreligiøse grupper. Konditionering af den ene eller anden slags er ikke sjældent en af de vigtigste årsager til at et menneske konverterer eller "konverterer" til en religiøs eller nyreligiøs gruppe. Nogle gange sker dette subtilt og umærkeligt. Sådan synes det i det mindste ofte at være i denne tid.

Og et sidste forhold som måske kan være værd at overveje eller kontemplere: Konditionerings faktorer er i operation hele tiden i vores liv, og også i dit liv. Dette er påstanden.


KAPITEL 3
VIDENSKABEN OM SUBTIL MIND CONTROL
(Kort fremlagt)

Jeg vil her kun give primær vægtlægning på brugen af Subtil Mind Control i religiøse organisationer og New Age organisationer og grupper.
Vi har i det ovennævnte set at den ordinære videnskab bekræfter videnskaben om Psykologi (selv om den ofte eksisterer i skyggen af filosofisk tænkning enten religiøst eller ikke-religiøst) var velkendt i de gamle dage.

En kort definition af videnskaben om Subtil Mind Control.
Videnskaben om Subtil Mind Control er kort formuleret videnskaben om aspektet ved brugen af Subtil Mind Control i religiøse organisationer, og andre organisationer via en leder eller en gruppe af ledere, og dens skadelige resultater og hvordan de undgås. Videnskaben om Subtil Mind Control er om når Subtil Mind Control bruges, enten bevidst eller helt ubevidst, af en leder eller en gruppe af ledere i organisationer, her især en religiøs organisation på medlemmernes vegne i en sådan organisation. Og med hensyn til religiøse organisationer når en sådan leder eller ledere bruger den mens de mere eller mindre på en subtil måde installerer angst, fobier, psykologiske blokeringer eller konditionerer forskellige medlemmer i deres organisation gennem udbredelsen af religiøse doktriner. Videnskaben om Subtil Mind Control kaldes også Thought Reform (Tankereform), Coercive Persuasion (Tvangsmæssig Overtalelse) og andre navne og udtryk. De to sidstnævnte udtryk kan også bruges når man ønsker at udvide definitionen til at dække videnskaben om Hjernevask og brugen af vold, ikke kun med hensyn til religiøse organisationer men alle slags interaktioner mellem mennesker og liv. Dette er den centrale formulering og definition af videnskaben om Subtil Mind Control, selv om der er andre aspekter i forbindelse med den. Her er mit fokus som nævnt på religiøse organisationer og New Age organisationer og grupper.

Mere detaljeret info gives senere nedenfor.


*** 3.1 - Videnskaben om Subtil Mind Control og dens historiske baggrund. ***
Hvornår ankom videnskaben om Subtil Mind Control, når den angives som en gren af videnskaben om psykologi?


# Den historiske baggrund hovedsagelig i Vestlige lande i moderne tid #
Den kan siges at være ankommet mere eller mindre langsomt til offentlig kendskab fra 1950'erne og frem i de Vestlige lande og dermed de Kristen-relaterede lande på "vingerne" af videnskaben om Hjernevask. Det er en forgrening udledt af videnskaben om Hjernevask indenfor psykologien og dens relaterede ikke-fysiske konfrontationer i forbindelse med brugen af Tvangsmæssig Overtalelse, og kunne kaldes Blid Hjernevask eller religiøs Blid Hjernevask, selv om den også dækker ikke-religiøse interaktioner og aktiviteter.

Og den blev først, sådan rigtig anerkendt eller kendt i 1970'erne og 1980'erne for det som den virkelig var og er med hensyn til religiøse aspekter. - Videnskaben og psykologen Pavlov's eksperimenter med hunde i 1920'erne førte til den psykologiske lære kaldet Klassisk Konditionering (Se for eksempel Wikipedia eller andre steder om dette.) Og for eksempel beskæftigede Tavistock Clinique som blev dannet i 1920'erne sig med forhold som relaterede sig til Subtil Mind Control og Klassisk Konditionering. (Den blev senere politisk involveret.) - Og da hypnose og brugen af den også er en del af videnskaben om Subtil Mind Control, så ser vi klart at Subtil Mind Control i visse henseender må have været kendt - i det mindste delvist - mange årtier før dette. Og også Anton Mesmer, og hans mesmerisme, som rent faktisk var en slags healing, - som nogle af os kalder positiv hjælpsom hypnose. (Og nogle af os skelner her skarpt mellem hypnose og hjælpsom healing. Den første er moralsk skadelig efter vores definitioner, og den sidste er godartet. Og der er gradueringer imellem de to.) Men, Subtil Mind Control eller lignende videnskabelige udtryk relateret til dens brug i religioner kan først siges at være blevet velkendt i 1970'erne eller 1980'erne i de Vestlige lande (eller Kristliggjorte lande), især fordi forskellige såkaldte "de-programmerings" retssager, hvor en antal familier søgte at få deres børn fjernet fra nogle af de mere eller mindre problematiske kulte som brød frem i disse årtier. Videnskaben om Subtil Mind Control er selvfølgelig en ting, hvordan man forholder sig til den er noget helt andet. Men, videnskaben om Subtil Mind Control kom måske i et vist omfang allerede til overfladen i 1960'erne med de New Age relaterede Flower-Power aktiviteter, med undgoms-oprør og hippie-bevægelsen, - og den politisk orienterede film som hed "The Manchurian Candidate" (1962). Og også andre film som Help! The Movie (1965), Rosemary's Baby (1968), "Hare Rama Hare Krishna" (1971) eller "Ticket to Heaven" (1981)...og senere "Holy Smoke!" (1999). og andre film relateret til Subtil Mind Control kan nævnes. Bøger kan også nævnes. Filmenes indhold var måske en af grundene til at de tidligste af dem med hensyn til dette emne blev populære. Nemlig fordi, at de viste folk - måske for første gang - hvad der måske rent faktisk foregik i nogle af de religiøse og politiske grupper, selv om det måske kun var i en mindre skala og mindre ekstremt. Og selv der, kun overfladisk, fordi folk som jeg ser det, generelt ikke blev fuldt ud klar over virkeligheden om den Psykologiske videnskab bag det og de virkelige dagligdags realiteter bag disse forhold - selv om nogle af filmene ikke sjældent viste ekstreme eksempler.

Og i dag kan videnskaben om Subtil Mind Control sige at være et faktum, som næsten kun rigtig kendes af vel-kendte såkaldte Exit-Counsellors. I Danmark kaldes Exit-Counsellors også "counter-cult" psykologer eller anti-kult rådgivere. Exit-Counsellors hjælper ofre for kulte og sekter og er som oftest uddannede psykologer religiøst eller ikke-religiøst. Der synes generelt at være en svævende definition mellem forskellige folk af forskellen mellem sekter og kulte. Folk i almindelighed synes kun at være meget overfladisk klar over hvad videnskaben om Subtil Mind Control egentlig er. Og det selv om den er en videnskab, og som med hensyn til religiøse grupper og organisationer har meget at gøre med hvordan altruisme (hvis det er muligt) kan udbredes og bliver udbredt. Og altruisme er noget som generelt anses for at stå vældig højt på agendaen i næsten alle religiøse grupper og organisationer. (Se også Wikipedia Exit-Counsellors - http://en.wikipedia.org/wiki/Exit_counseling). Ideen med at bruge "de-programmering" af ofre for kulte og sekter - ved brug af tvang og tvangsmæssig deprogrammering - er Psykologerne næsten gået fuldstændig væk fra, når de beskæftiger sig med emnet. Der er kun få, hvis nogen som bruger titlen "De-programmør" (Deprogrammer) i dag. Metoden var i for mange tilfælde skadelig. Det nye udtryk som hedder Exit-Counsellor bruges i stedet, og, her bruges i stedet en pædgagoisk og fælles konversation mellem det mulige "offer" og dennes familie og venner - og - kun med Exit-Counselloren til stede som en slags facilitator i det omfang som man er blevet enige om i fællesskab. Og nogle gange viser Exit-Counselloren dokumentation om "offerets" kult eller sekt - og - giver f.eks. mulighed for at "offeret" kan møde tidligere tidligere afhoppede medlemmer fra den pågældende sekt eller kult, eller religion. En af hovedtankerne blandt de mere sekterisk eller kult-prægede religiøse organisationer og deres medlemmer og ikke sjældent deres ledere med hensyn til Exit-Counsellors eller anti-kult psykologer er at de generelt er farlige i forskellige henseender. Og dette sker nogle gange som følge af religiøst installerede blokeringer der kaldes Fobier og som indgives i kulte eller sekter af lederen eller ledere. Fobier er en af de mest effektive metoder som bruges i religiøse organisationer til at give en fordomsfyldt opfattelse og især angst-baseret opfattelse af hvad en Exit-Counsellor eller en anti-kult psykolog i virkeligheden er. Dette er selvfølgelig blot mine opfattelser.


# Den historiske baggrund primært i Østlige lande #
Jeg vil her kort sige, at der i dag som jeg ser det, ikke er meget skrevet om udtrykket Subtle Mind Control eller tilsvarende udtryk som Thought Reform (Tankereform), eller Coercive Persuasion (Tvangsmæssig Overtalelse) blandt almindelige psykologer i Østlige lande. Ellers kan jeg blot ikke finde frem til det. Men, de er klar over videnskaben i Indien og Kina. I Kina i det mindste fordi de i et vist omfang har brugt Hjernevask indenfor politik og med vold, et koncept som relaterer til Subtil Mind Control, men som vi ikke beskæftiger os med her. I Indien må de også have kendskab til læren fordi Indien i et vist omfang har sin egen religiøst og filosofisk orienterede videnskab om Psykologi sammenblandet med den almindelige vestlige Psykologi om det samme.

I Indien og de Østlige religioner, og videnskaben som sådan har der været nogen udvikling med hensyn til videnskaben om Subtil Mind Control i de seneste årtier, men ikke meget synes det fra de bøger som jeg har set om emnet. Men, jeg kan tage fejl. Folk synes generelt ikke at lægge vægt på dette emne og heller ikke værdien af den vestlige psykologi ifølge flere indiske psykologer. Klinisk Psykologi og Udviklings-Psykologi som sådan har være givet vægtlægning i de seneste cirka 100 år i Indien indenfor den almindelige videnskabelige ikke-religiøse psykologi i Indien. Og Indien er jo et stort land med ca. 1 milliard indbyggere. Og Indiens befolkning er på grund af flere årtusinder med store religiøse traditioner dybt indviklet i religiøse læresystemer. Det siges at der findes over 300 millioner forskellige guder i Indien. Et højt tal, men der er sandelig mange. Det vides at videnskaben om Psykologi enten den er religiøs eller ikke findes mange steder i Indien i dag. Mange psykologer i Indien siger, at de gamle Vedaer, Upanishaderne og Yoga tekster, og den Buddhistiske lære om Abhidharma indeholder en lære om Psykologi. Og dette kan påvises at være sandt. Flere moderne og mere videnskabelige objektivt-orienterede (hvis man kan bruge et sådant ord) Psykologer i Indien blander mere eller mindre Vestlige psykologers resultater med deres egne kulturelle, filosofiske og religiøse baggrunde.

Girindra Shekar Bose var blandt de første i Indien som officielt etablerede den såkaldte almindelige psykologi i landet Indien i år 1922. Og i år 1924 fulgte Mysore Universitetet trop. Der er i dag mere en fyrre universitets-departmenter i Indien med hensyn til psykologi som videnskab. Der har været nogle tilfælde nu og da med Kulte, hvor politiet har været nødt til at gribe ind. Men, der er selvfølgelig andre lande i Asien. Men, jeg ved ikke meget om det i øjeblikket med hensyn til videnskaben om Subtil Mind Control. Nogle religions-filosofiskt orienterede ikke-sekteriske grupper i Indien vides at operere med det. Men, ikke så mange så vidt jeg kan se. Men, der er så vidt jeg forstår det ikke meget info fremlagt fra de ordinære psykologer i Indien med en klar forståelse af videnskaben om Subtil Mind Control sådan som vi mere eller mindre lærer om det fra vestlige psykologer i dag eller fra Exit-Counsellors. Et antal Buddhistiske ledere eller lignende refererer ofte til Buddhismen som en filosofi og ikke som en religion. Og dette bør overvejes eller kontempleres, når vi ved at de Buddhistiske skrifter lærer om de-konditionering og også noget om videnskaben om Subtil Mind Control. Alligevel, så indeholder Ortodoks Buddhisme ceremonier og flere regelsæt som skal følges - og som er angivet i såkaldte Kanoniske skrifter. Så måske bør Buddhismen i forskellige henseender kaldes en sekt - eller måske et miks afhængig af hvordan Buddhismen tilgås og hvilken gren indenfor Buddhismen som vælges. Jeg vil selv lade læserne vælge hvad de mener om dette. De omtrent samme forhold med hensyn til ceremonier og regelsæt kan ses og iagttages indenfor Hinduismens mange forgreninger, selv om der også findes nogle få ikke-sekteriske religions-filosofiske grupper der.

Alligevel. Buddhismen og Hinduismen i deres mange forgreninger af grupper har i meget stort omfang alle det formål, som kan kaldes de-konditionering indenfor psykologien. Måske er det derfor at mange i Indien og andre østlige lande med en vis grund ikke vægtlægger den vestlige videnskab om psykologi og læren om Subtil Mind Control så meget udad til på skrift. De har på en måde allerede nok i deres egen religions-mæssige psykologi eller religions-filosofiske psykologi. - Men, en sådan tilgangs-vinkel kan måske på en måde siges at være et problem set i forhold videnskaben om Subtil Mind Control. Psykologer i Indien er klar over dette, med hensyn til videnskaben om Psykologi og derfor sikkert også i et mindre omfang med hensyn til læren om Subtil Mind Control. Men de er få og landet er stort. Så, der synes status at være i dag. - Det kan imidlertid siges uden tøven, at videnskaben om psykologi som findes i de gamle indiske skrifter blandt Buddhismen og Hinduismen er langt mere avancerede i menge henseender end den psykologi som blev fremlagt for få årtier siden af de først kendte vestlige psykologer som Sigmund Freud og C. G. Jung og andre tidlige psykologer på vestlig grund. Dette synes ofte at blive overset eller ikke anerkendt af moderne vestlige nyhedsmedier og andre notabiliteter selv i vores tid. Alligevel, synes der at finde en spirende udvikling sted i gennem seneste årtier indenfor almindelig Vestlig psykologi med hensyn til en øget vægtlægning af den kognitive videnskab om psykologi som hedder Mindfulness indenfor Buddhismen, og som i dens vestlige udgave hedder det samme - Mindfulness. Den gren indenfor psykologien kendes også i forskellige dele af Hinduismen under andre navne. Og dette synes at være vigtigt at være klar over. Især fordi at det kan indebære en bro-bygning mellem den viden som eksisterer om videnskaben om Subtil Mind Control på tværs af kulturer. (Et eksempel er følgende video med Dalai Lama'en, Eckhart Tolle, 4 Nobel Pristagere, og nogle få andre af de mest anerkendte videnskabsfolk i vores nutid og andre banebrydende mennesker. Jeg nævner videoen fordi et jeg synes at den er meget central i forbindelse med vores nutidige strømninger på planeten og muligheden for at udbrede altruisme. - For mig er den også interessant fordi den synes at vægtlægge videnskaben om Mindfulness på tværs af kulturelle skel. - Nu kan man være for og imod en bestemt psykologisk tankegang. Men, interessant det alligevel at være når vi taler om så kendte mennesker. Videoen er desuden ret morsom og fyldt med vittigheder fra disse mennesker, som vel må betegnes som nogle af de mest intelligente som menneskeheden officielt kender til. Smil. - "Peace Summit 2009 - Educating the Heart and Mind" --- - De politiske aspekter sætter jeg, som nogen af jer ved, ikke så meget pris på. Der er flere videoer fra det samme møde, som dækker nogle af de andre dage ud af de tre dage mødet varede.)

Men, jeg har altså ikke meget info at give for tiden om hvad den aktuelle situation er med hensyn til videnskaben om Subtil Mind Control er i de Østlige lande, selv om den til en vis grad kan findes i de Østlige skrifter indenfor Buddhismen og Hinduismen. Måske andre har mere info at fremlægge.


# Den historiske baggrund primært indenfor de Islamiske lande #
Jeg er lidt blank med hensyn til de Islamiske lande om det samme, om Subtil Mind Control. Men, der er ingen tvivl om at nogen udvikling finder sted fordi vi ved at Islamiske videnskabsfolk indenfor og udenfor Islamiske lande i løbet af det sidste århundrede har foretaget omhyggelige studier af videnskaben om Psykologi som sådan. Alligevel, tvivler jeg selv på at megen - officiel - aktivitet foregår i Islamiske lande fordi Islam er kendt for at være en dogmatisk-politisk religion, som forbyder pressefrihed m.m. - Det vides at nogle af de mere tidlige psykologer indenfor Islam beskæftigede sig med mulighederne for brug af hypnose og healing. Filosoffen og sufien Avicenna skrev bogen "The Book of Healing" i år 1027 om dette emne, hvor hypnose angives som "al-Wahm al-Amil".


# Den historiske baggrund primært indenfor den Kristne religion #
Den Kristne religion beskæftiger sig ikke rigtig med videnskaben om Subtil Mind Control fordi det er en dogmatisk religion. På trods af forskellige grene indenfor Kristendommen gør store anstrengelser for at hjælpe "ofre" for kulte og også sekter fra det som de anser for at være deres ulykke. Men, dette sker fra en Kristen baggrund og definition af konceptet Subtil Mind Control - og dette er viklet ind i Kristne doktriner, som i sig selv i et vist omfang opererer på en måde som etablerer konditionerings-faktorer og inducering af fobier - i stedet for at gøre folk klar over dem. Noget som tilsyneladende ikke officielt anerkendes af de Kristne ledere.

Mere informerede mennesker kan uden tvivl give mere info om dette emne Subtil Mind Control, og anti-kult psykologer i de Østlige og Mellemøstlige lande end jeg er i stand til i øjeblikket og også på grund af mangel på plads i teksten. Senere vil jeg måske skrive mere om dette emne. Andre områder kunne berøres, men udviklingen med hensyn til denne videnskab i vestlige lande har uden tvivl haft en vist indvirkning i andre regioner med hensyn til den psykologiske videnskab Subtil Mind Control.

Jeg kunne søge at dække andre kulturelle områder med hensyn til videnskaben Subtil Mind Control, men det ovennævnte bør give en bred skitsering af hvor vi er i dag i forskellige henseender. Og jeg vil tilføje at jeg ikke ved alt om alting med hensyn til hvad der sker i videnskaben om Subtil Mind Control i forskellige lande og kulturer på vores lille planet. Nogle læsere eller andre personer kunne måske kaste mere lys på de ovenfor nævnte betragtninger.

Her er et link til nogle af de mere velkendte moderne Vestlige psykologiske forskere indenfor området sekter og kulte. Deres forskning er relateret til videnskaben om Subtil Mind Control. De søgende kan der fra studere mere dybdegående om emnet om Subtil Mind Control, eller Tankereform eller Coercive Persuasion og dens relaterede definitioner. (Se Wikipedia - - List of cult and new religious movement researchers).


*** 3.2 - Videnskaben om Subtil Mind Control og forsøget på en definition af den ***
Videnskaben om Subtil Mind Control er kort formuleret videnskaben om aspektet ved brugen af Subtil Mind Control i religiøse organisationer, og andre organisationer via en leder eller en gruppe af ledere, og dens skadelige resultater og hvordan de undgås. Videnskaben om Subtil Mind Control er om når Subtil Mind Control bruges, enten bevidst eller helt ubevidst, af en leder eller en gruppe af ledere i organisationer, her især en religiøs organisation på medlemmernes vegne i en sådan organisation. Og med hensyn til religiøse organisationer når en sådan leder eller ledere bruger den mens de mere eller mindre på en subtil måde installerer angst, fobier, psykologiske blokeringer eller konditionerer forskellige medlemmer i deres organisation gennem udbredelsen af religiøse doktriner. Videnskaben om Subtil Mind Control kaldes også Thought Reform (Tankereform), Coercive Persuasion (Tvangsmæssig Overtalelse) og andre navne og udtryk. De to sidstnævnte udtryk kan også bruges når man ønsker at udvide definitionen til at dække videnskaben om Hjernevask og brugen af vold, ikke kun med hensyn til religiøse organisationer men alle slags interaktioner mellem mennesker og liv. Dette er den centrale formulering og definition af videnskaben om Subtil Mind Control, selv om der er andre aspekter i forbindelse med den. Her er mit fokus som nævnt på religiøse organisationer og New Age organisationer og grupper.

Videnskaben om Subtil Mind Control er i dag ikke rigtig et klart anerkendt udtryk indenfor videnskaben om Psykologi. Forskellige udtryk benyttes i denne tid, så som videnskaben om Konditionering, eller videnskaben om Exit-Counselling, eller videnskaben om Tankereform osv. osv. De ses alle mere eller mindre at dække de samme fælles videnskabelige forhold og elementer med hensyn til religiøse organisationer og New Age grupper og organisationer.
Nogle vil kalde den en videnskab, og andre vil kalde den for en psykologisk teori. Men jeg vil kalde den for en videnskab, fordi den dokumenterede videnskab om dens eksistens og forskellige grundlæggende resultater og koncepter med hensyn til den kan vises og bevises. Nedenunder den kan forskellige teorier formuleres, ingen tvivl om det. Og det sker allerede hos forskellige forfattere afhængig af deres egne baggrunde og endda religiøse tilhørsforhold osv.

Jeg søger her at vise hvordan de fleste psykologer mere eller mindre definerer videnskaben om Subtil Mind Control og de centrale fælles aspekter som angives af dem. og jeg vil tilføje nogle få af mine egne formuleringer baseret på det jeg har lært om emnet.

Når nogen bruger Subtil Mind Control så sker det på en subtil måde og psykologisk måde sammenlignet med når vi beskæftiger os med det vi ved om Hjernevask. Hjernevask involverer som regel fysisk vold, og direkte trusler på en persons liv eller trusler om tortur osv. osv. Og fysisk vold bruges ikke når en person er underlagt Subtil Mind Control. Eller så sker det meget meget sjældent i religiøse og New Age grupper. Men fordi Subtil Mind Control generelt ikke bruger fysisk vold i religiøse organisationer eller grupper så er den derfor mindre synlig og mere subtil i dens måde at virke på. Og derfor meget mindre let at opdage. Og derfor på sin vis mere farlig for det enkelte menneske og samfundet som sådan. Og dette er vigtigt at være klar over sandheden omkring.

Og det er måske derfor at mange mennesker let bliver "ofre" for den i forskelligt omfang, uden at vide det. Og det er faktisk meget vigtigt at forstå at folk generelt ikke ved det, når de bliver ofre for den. De som kender til videnskaben er i et vist omfang i stand til at hjælpe de som er ofre for den, hvis "ofrene" er interesseret i at lytte og høre om denne videnskab og søge at forstå den. Hvis nogle af læserne kender til marketing indenfor handel, og den indflydelse som den har på den gennemsnitlige forbruger, så ved de lidt om hvad Subtil Mind Control er. Reklamer virker og de influerer forbrugerne, også mange af de som er intellektuelle eller religiøst inklineret, og det er blevet påvist mange gange. (Jeg siger hermed ikke at Reklamer opererer som Subtil Mind Control, men at de i forskellige henseender er relateret til hvordan Subtil Mind Control opererer når den spiller på angst, eller installerer fobier eller vedligeholder dem på en subtil måde.) Og influerer ikke sjældent folk mere end de fleste mennesker er klar over og nogle gange er villige til at indrømme. Og hvis nogle af læserne kender til hvordan Hypnose rent faktisk virker og indvirker på ofret, så ved de med sikkerhed også hvordan Subtil Mind Control kan være. Men, alt dette er kun en del af hele billedet om Subtil Mind Control.
Der er mange flere centrale forhold eller konsekvenser involveret - især med hensyn til kerne etiske forhold i livet - når vi beskæftiger os med Subtil Mind Control i forskellige slags religiøse organisationer. Subtil Mind Control kan også operere når mennesker arbejder i virksomheder. Den kan operere i politiske partier og også når politikere skriver love og kommer med udtalelser. Den kan operere hvis man bliver tilknyttet en af de mange alternative Healere (nogle af dem er maskerede Hypnotisørere) og lignende som giver alternative New Age relaterede behandlinger til enkelte menneskers lidelser. Disse er hovedområderne som Subtil Mind Control opererer i. Her er mit fokus på de religiøse organisationer og New Age organisationer og grupper.

Brugen af Subtil Mind Control i religiøse organisationer og New Age organisationer og grupper kan forekomme på forskellige måder. De opererer med en eller flere af de følgende elementer. De kan operere i den religiøse organisation eller gruppe i forskelligt omfang. Og lederen eller lederne som fremlægger den er måske ikke en gang selv bevidst om den indvirkning den religiøse lære eller doktrin har på de enkelte mennesker - og at den opererer mere eller mindre i et vist omfang med en eller flere af elementerne som er beskrevet nedenfor. Eller mere skummelt: lederen eller lederne er måske klar over det i et større eller mindre omfang. - De to første sektioner nedenfor nævnes kort i starten fordi de er meget centrale med hensyn til hvordan Subtil Mind Control opererer.


A) Frygt eller angst. De (lederen eller lederne) spiller måske på forskellige slags angst forhold hos de enkelte mennesker uanset om det er et nyt medlem eller et lang-tids medlem. Og det kan ske på en subtil måde.
B) Fobier. Lederen eller lederne kan inducere en Fobi eller Fobier i det enkelte menneske uanset om det er et nyt medlem eller et lang-tids medlem. Og det kan ske på en subtil måde. Og det er anset for at måske være den mest effektive metode af dem alle. Mere om dette senere.
C) Social afhængighed. Lederen eller lederne kan spille på social afhængighed eller sociale behov hos det enkelte menneske uanset det er et nyt medlem eller et lang-tids medlem. Et givet medlems opfattede behov for at høre til i en religiøs gruppe eller organisation, - nogle gange på trods af dette menneskes ønske om at melde sig ud - hvis han er hun blev fortalt sandheden om den religiøse organisations måde at virke på. Og det kan ske på en subtil måde.
D) Grådighed eller begær. Lederen eller lederne kan spille på det enkelte menneske egen grådighed eller begær efter forskellige ting - enten materialistiske, sex, magt eller religiøs berømmelse og andre ting uanset om det er et nyt medlem eller et lang-tids medlem. Og dette kan ske på en subtil måde.
E) Adfærds kontrol. Lederen eller lederne vil måske på en subtil måde søge at kontrollere medlemmets adfærd og introducere en sådan kontrol på en subtil måde. Især folk som tror på den religiøse gruppes doktriner eller lære kan blive offer for dette, især hvis han eller hun fra begyndelsen er psykologisk sårbar på den ene eller den anden måde. Denne sårbarhed kan ske på grund af den lang række faktorer. Det kan ske på grund af tab af en kæreste, tabet af et familie-medlem som er afgået ved døden, tabet af ens hund eller kæledyr, eller et større økonomisk tab, et tabt job - eller depression, eller mærkeligt nok også oplevelsen af at have været medlem af en anden religiøs organisation, og måske en helt anden og meget modbydelig kult.
F) Emotionel kontrol. Alt indholdet nævnt i C) kan mere eller mindre spille på personens emotioner, og den religiøse lære eller doktrin som fremlægges kan fremme enten cølibat eller det modsatte - overdreven sex med mange partnere. Et andet forhold kan være kontrol af følelserne på en måde hvor de bliver undertrykte eller fortrængte. Nogle religiøse grupper lærer doktriner, som kaldes "kærlighed-bombning". Det bruges ofte overfor enkelte medlemmer som er ved at forlade en religiøs organisation eller gruppe - og - hvor en gruppe af medlemmer - som en del af den religiøse doktrin - så at sige "kærlighed-bomber" medlemmet for at overbevise det om at forblive i gruppen af sociale og religiøse grunde osv. (Det sker sommetider ved at placere medlemmet i centrum af en gruppe med medlemmerne omkransende medlemmet, mens sød kærlighed-sang finder sted eller andre lignende metoder. Denne del af aktiviteten kan være medfølende, og behøver ikke at være forstilt, mens andre dele af den religiøse doktrin kan være problematisk med hensyn til Subtil Mind Control.)

Fobier.
Brugen af at inducere angst og Fobier af lederne er også en del af emotionel kontrol. For eksempel angst for et evigt helvede som en Fobi, eller, angst for at forråde den RETTE religiøse sag, eller den ENESTE religiøse sag. Eller endda angst for at blive smidt på porten af gode venner i den religiøse organisation eller gruppe, (social afhængighed). Et eksempel på Fobi er for eksempel troen på at hvis man melder sig ud af organisationen -så vil andre åndelige væsner være nød til at gennemgå mange ekstra inkarnationer i deres åndelige udvikling, eller at en mere negativ version af 2012 eller 2028 i så fald ikke kan undgås osv. osv. Eller at hvis man forlader gruppen så vil man komme til at lide 10.000 inkarnationer som en frø eller en flue. Og andre lignende eksempler.

Fobier er så centrale i mange religiøse organisationer i denne tid, så det vil måske være en god ide at skrive nogle få ekstra ord for bedre at forklare hvad der i realiteten kan foregå når Subtil Mind Control finder sted. Fobier er til vedholdende, irrationelle angst-oplevelser med hensyn til en ting, en situation eller en organisation. Alle fobier kan stimuleres ved stikord eller signal som aktiverer en i et vist omfang lukket cyklus af angstfyldte billeder, tanker og følelser. Stimuleringen skaber ofte en angstfyldt panik-reaktion i den enkelte, en "kæmp-eller-flygt" reaktion, en automatisk overlevelses-reaktion finder sted. Den mest almindelige psykologiske udholdelses-mekanisme for et fobisk menneske er at undgå den aktiverede stimulering. Fobier destabiliserer og underminerer den enkeltes opfattelse af virkeligheden, emotionel og intellektuel kontrol, selv-tillid, dømmekraft og bedømmelses-evne. Typiske ikke-religiøse fobier er angst for at tale i et offentligt rum, højder, mørke steder, drukning, slanger, edderkopper osv. osv. Et stort antal af mennesker på denne planet lider i denne tid af en eller flere fobier.

En religiøs eller kult Fobi er en menneske-skabt mental sygdom som er en central del af Subtil Mind Control regimet som en leder eller nogle ledere i nogle religiøse organisationer udbreder. Lederen eller lederne er nogle gange ikke klar over at de gør det, eller det sker måske mere eller mindre bevidst. Under-lederne følger nogle gange blot den religiøse doktrin andre har lært dem og er ikke klar over hvad de egentlig gør og at de selv er "ofre" for Subtil Mind Control, - dette uanset om de er glade for deres religiøse situation eller ikke. Fordi et religiøst medlem eller under-leder kan let være et glad medlem af en religiøs organisation og stadig være "offer" for Subtil Mind Control. Subtil Mind Control kan rent faktisk siges at være gavnlig i et vist omfang, når den iagttages fra forskellige perspektiver. Jeg er imidlertid af den opfattelse, at til sidst, er det bedst at være klar over det egentlige niveau af Subtil Mind Control man som enkeltperson er blevet offer for. Og det er når en given religiøs organisation ikke åbent vægtlægger disse forhold, dvs. om Subtil Mind Control og dens videnskabelige grundlag, i dens organisatoriske struktur og dens måde at operere på, at jeg synes at den mangler centrale elementer med hensyn til udbredelsen af altruisme.


- Et. - I nogle religiøse organisationer indgiver eller indpoder den religiøse leder eller ledere på en mere eller mindre subtil måde angsten (nogle gange kaldet en religiøs doktrin), at det enkelte menneske ikke kan stole på hans eller hendes tænke-evner eller kapaciteter - på grund af at negative åndelige kræfter (nogle gange Satan eller det Sorte Broderskab), som formodes fra tid til anden at påvirke sindet og ånden hos det nye medlem. Angsten for usete kræfter bliver nogle gange urealistiske og ikke-objektive som et resultat af sådanne fremlæggelser via sådanne påståede religiøse doktriner. - De negative kræfter kan være de som ikke er medlem af den bestemte religiøse organisation eller lignende. Det kan være ikke-fysiske entiteter, eller de kan flyve rundt i UFO'er som kommer fra Mars eller lignende. De kan også være forskellige ledende personligheder på planeten osv. osv.
- To. - Eller en anden slags Fobi eller angst, nemlig at hele planeten eller endda universet afhænger af det nye medlem for menneskehedens "frelse" - og - at dette ikke kan ske hvis man forlader denne bestemte religiøse organisation. Der er meget på spil.
- Tre. - Anti-kult psykologer og Exit-Counsellors præsenterers sommetider på grund af det ovennævnte som tilhørende gruppen af negative kræfter ifølge lederen eller lederne af den religiøse organisation. - De klassificeres negativt som Deprogrammører som bruger onde metoder - for eksempel brugen af spændetrøje i en lukket celle, endda tortur, eller voldtægt eller hypnose. Og at de er ikke-religiøse eller materialistiske kolde mennesker. Og at Exit-Counsellors reelt er Deprogrammører som bruger Hjernevask og andre onde metoder. - Dette sker som oftest i større organisationer, eller sekter af forskellige slags. Og hvis det ikke siges direkte, så siges det indirekte - eller refereres blot til som noget totalt indlysende ondt.
- Fire. - Der kunne her følge en meget stor liste af hvilke former for angst og Fobier, som søges indgivet eller indpodet på en mere eller mindre subtil måde i nye medlemmer eller relativt nye medlemmer i nogle religiøse organisationer. Her er nogle få af dem.

Det følgende er om hvad der kunne ske for et medlem hvis det er ulydig imod eller søger at forlade den religiøse organisation eller kult. Disse Fobier bliver med sikkerhed indgivet eller indpodet i forskellige religiøse organisationer i denne tid på en mere eller mindre subtil måde. Enten indirekte eller direkte.

Hvad vil der ske hvis et medlem er ulydig imod eller søger at forlade den bestemte religiøse organisation eller kult:
a) Fysisk helbred. Det fysiske helbred kan lide. De almindelige mennesker spiser åndeligt betragtet usund mad, de går i ikke-åndeligt ikke-miljøvenligt og skadeligt tøj, de vil absorbere giftige stråler fra elektroniske enheder. Forureningen i storbyerne kan ødelægge dit helbred og vansire din hud. Trafik-uheld sker i storbyerne, ikke i Ashramen. De vil sandsynligvis skade deres børns åndelige fremskridt i århundreder eller årtier. Disse problemer bliver ikke sjældent forvrænget helt ud af proportion i den religiøse doktrin som følges.
b) Psykologisk helbred. De vil måske blive indlagt på et psykiatrisk hospital og givet en spændetrøje, eller tvunget til medicinering, elektrochock osv. osv. - De vil måske blive mindre intelligente, fordi de vil tabe deres åndelige muligheder og "Ashramens" beskyttelse. - De vil blive kontrolleret af fortidige traumer hvis de forlader organisationen. De vil være fejltagelser åndeligt betragtet. De vil tabe deres evner og talenter - nogle gange på grund af dårlig karma.
c) Åndeligt helbred. De vil tabe deres forhold til Gud eller den sande Gud. De negative kræfter eller overnaturlige væsner vil drage fordel af situationen og angribe medlemmet med forøget kraft. De vil blive besatte. De vil afvise Messias, Avataren, eller den åndelige Leder af organisationen. - Eller de vil i så fald afvise Mestrene hvis de forlader organisationen. - De vil aldrig opnå åndelig oplysthed eller kun meget mere vanskeligt. De vil blive anset for uværdige når dommedag kommer eller blive anset for uværdige når vi når år 2012 eller 2028. Der kan også være tale om at der i den religiøse organisation eller New Age gruppe eller organisation eksisterer kulturel betingede fobier. Hvis den religiøse organisation er vestlig og bruger en vestlig orienteret religiøse lære, så kan der være en kulturel indpodet fobi at alt Mellemøstlligt generelt er farligt eller endda ondt, og at dette gennemsyrer den religiøse lære og lederne af den religiøse organisation og deres virke overfor medlemmerne. I andre sammenhænge kan det være at alt Vestligt generelt er farligt eller endda ondt. Eller Østen eller andet. Dette synes at ske mange steder selv i Danmark.
d) Socialt helbred. De vil aldrig være i stand til at stole på nogen igen. De vil blive afvist af andre. Eller deres familie, eller familien vil føre den på afveje. Eller de vil aldrig være i stand til at tale med deres børn eller børnebørn igen - eller måske endda deres mand eller hustru. - De vil havde langt vanskeligere ved at få et godt job eller de vil tjene meget mindre en de gør nu som et medlem af den religiøse organisation. - De vil risikere at blive bortført af aliens eller "black-ops" efterretningstjenesten - og sat i fængsel på ubestemt tid.
e) Anden paranoia. Angst for at jorden vil blive ødelagt. Angst for at onde konspirationer vil vinde over de gode kræfter på planeten. Angst for en kosmisk kataklysme. Angst for at de vil blive udspioneret og forfulgt af den religiøse organisation eller nogle af dens medlemmer. Og alle disse angst-tilstande kan ende med at operere som religiøst inducerede Fobier, (nogle gange maskeret som Viden, men det formodes rent faktisk kun som formodet Viden - og ikke som reel Viden.)

Og meget mere.
Ikke alle grupper bruger alle de ovennævnte Fobier, de bruger måske kun nogle få af dem. Der er ikke sjældent en slags social stigmatisering tilknyttet eks-medlemmer til en kult eller en sekt. Fobier kan være så stærke at nogle medlemmer ikke kan forestille sig selv som glade, i sikkerhed, og tilfredsstillet udenfor den religiøse organisation.

Fobier, som lykkedes med at blive implementeret af en leder eller ledere i en religiøs organisation kan effektivt blokere den enkeltes evne til at tænke klart med hensyn til hans eller hendes rolle i livet og hvad virkeligheden er eller ikke er. Og hvad objektiv virkelighed er. Dette er videnskabelige fakta og er blevet dokumenteret mange gange. Religiøse ledere bruger mange varierede metoder - enten mere eller mindre bevidst eller ubevidst - med henblik på at indgive eller indpode Fobier i medlemmer i deres bestemte organisation. En af de klareste eksempler er at lederen bruger hans eller hendes autoritet til at plante Fobier i medlemmerne med. Lederen vil for eksempel sige: "Du vil skabe dårlig karma for 5 inkarnationer hvis du forlader eller forråder den åndelige sag eller Mestrene....og mig.".......Eller denne her: "Hvis du forlader organisationen så vil du forlade Mestrene! --- eller Verdenslæreren Meitreya!" Og flere andre eksempler kunne omtales.

Typisk, er hans eller hendes tone en med absolut autoritet og selvtillid. Hans eller hendes øjne er fast rettet på medlemmerne, publikum, og en af hans eller hendes fingre peger direkte på medlemmerne i publikum. Og fordi religiøse ledere ofte påstår at besidde guddommelige kræfter, så bærer deres ord en enorm vægt. Det bør ikke overses.
- Andre metoder er indirekte brugen af eksempler på hvad som sker folk som ikke følger den religiøse doktrin - eller hvad der skete tidligere medlemmer af den religiøse organisation. - Nogle gange er en religiøs organisation af vestlig oprindelse blot mere eller mindre en kopi af et Kristent religiøst tanke-sæt som eksisterede i Middelalderen, og som kan læses om på det nærmeste bibliotek. Så Fobierne er nogle gange allerede til stede når medlemmet ankommer, på grund af dets egen Kristne kulturelle baggrund. De, fobierne, behøver måske blot at blive gen-fremkaldt og overført til en anden ny og mere acceptabel terminologi og lære-system, måske med nogle få Østlige doktriner tilføjet for at gøre den lettere at sluge. - Et andet eksempel analogisk betragtet var Steven Spielberg's film som hed "Dødens Gab". Den kaldes uden tvivl en af de mest effektive Fobi indoktrinerings-film som nogensinde er blevet skabt. Resultatet var at den klart gjorde folk bange for at svømme i havet, og måske meget mere end nogen anden bog eller film.

G) Tanke kontrol. Den religiøse organisation eller gruppe har nogle ledere eller en leder som fremlægger en religiøs lære eller doktrin som ikke sjældent anses for at være den højeste slags religiøse lære. Det anerkendes måske at andre grupper har en lignende lære, men det er ofte opfattelsen at de ikke rigtig er på samme niveau som denne bestemte lære. - "Specielle sprog" kan være en del af tanke kontrollen. Den religiøse gruppe eller organisation kan have sin helt egen terminologi som ikke bruges af nogen andre grupper eller organisationer. Dette gør gruppen eller organisationen speciel og adskiller den fra alle andre grupper og organisationer. Dette element med speciel terminologi skaber ofte en "os" og "dem" relation til folk udenfor den religiøse organisation eller gruppe. Den skaber også en insider viden om kodet symbolik og udtryk. I nogle grupper, lærer nogle af de mere højt-rangerende medlemmer rent faktisk hypnose (som så kaldes healing eller andet), og ikke sjældent uden at de ved at det er det som de undervises i. - Medlemmer bliver måske også undervist i at lederen eller lederne altid har ret - eller - at de ikke må kritiseres på nogen som helst måde. At stille spørgsmålstegn ved dem anses rent faktisk for at være en slags helligbrøde eller alvorlig forseelse.

H) Informations Kontrol. Lederen eller lederne kan finde på at indskrænke adgang til forskellige slags informationer i "Ashramen", "De Guddommeliges Bolig", "det specielle hellige sted", HQ, eller det religiøse center. For eksempel vil man efter et stykke tid pludselig opleve at aviser, fjernsyn og Internetadgang er forbudt - og at det er en naturlig ting og i overensstemmelse med den religiøse doktrin. Og selv hvis man bor for sig selv, så bliver man måske regelmæssigt stillet spørgsmål om ens adfærd i forbindelse med dette. Mere avancerede medlemmer eller endda ordinære medlemmer kan endda af under-lederne blive bedt om at udspionere nye medlemmer for at holde dem fast i den religiøse linie eller lære.

Nogle bøger kan være forbudte, og der kan endda være udarbejdet et såkaldt religiøst "Index over Forbudte Bøger" i den religiøse gruppe eller organisation. (Den Katolske Kirke har et sådan index, som hedder "Index of Forbidden Books".) Man hører måske først om det senere og ikke i begyndelsen af ens medlemsskab. Et Konfessions-system kan også mere eller mindre være iværksat som en del af informations kontrol systemet. - I forskellige religiøse organisationer og nogle af dem kan finde på at kalde sig selv esoteriske eller spirituelle kan et sådant Konfessions-system være mere eller mindre i brug via et undervisnings-system som optræder ved udvekslinger via almindelig post eller email. Medlemmet stilles konstant spørgsmål om hendes eller hans tank-sæt og adfærd. Og at lyve er selvfølgelig ikke tilladt, når man svarer. Afvisning med hensyn til at svare på spørgsmålene er det samme som at være ulydig imod organisationens religiøse doktrin. Og siden sådanne organisationer ikke åbent lærer om videnskaben om Subtil Mind Control eller lignende så kan den let blive klassificeret som en sekt eller det som er værre.

Og der er mere information om det ovennævnte. Lederen eller lederne kan gøre alt det ovennævnte mere eller mindre bevidst, og rent faktisk nogle gange med de bedste og velmente hensigter, religiøse hensigter.


*** 3.3 - Den subtile måde at etablere en ny sekterisk identitet på. ***
I en sekt, hvis leder eller ledere enten bevidst eller ubevidst bruger Subtil Mind Control teknikker, kan af det enkelte medlem som et eksempel - helt afhængig af synsvinklen - blive anset for at være en god Kristen, en god Scientolog, en god religiøs Galaktisk UFO-kanal eller medie, en god Inter-Galaktisk Verdenstjener eller en god "excorcist" eller mange andre eksempler osv. osv. Konsekvensen af denne relation er at "offeret", som bliver indoktrineret, yder meget mindre modstand end hvis han eller hun blev tortureret. Ved mere eller mindre velvilligt at samarbejde med den Subtile Mind Control proces, så overgiver "offeret" lidt efter lidt, uden at være klar over det, hans eller hendes tidligere personlighed og antager en ny - som er indpodet eller indgivet af sekten eller kulten. Man kan sige at han eller hun accepterer sektens lære (ofte en enkelt bog eller en enkelt forfatters samlede udgivelser - eller - en leders religiøse doktrin, som ikke sjældent sælges som en bog eller et sæt af bøger). Og disse anses på en måde for at være "Biblen" eller en erstatning for det foregående verdensbillede brugt af "offeret". (Her vil jeg bede læserne have det såkaldte Proteanske Selv in mente, for jeg vil omtale det lidt senere i artiklen.)

Psykologerne og Exit-Counsellors taler om tre hovedtrin som alle mennesker går igennem når de langsomt (eller pludseligt) konverterer til en ny religion eller en New Age gruppe eller organisation. Det er Unfreezing, Changing, og Refreezing. Jeg vil beholde de engelske betegnelser. Jeg vil her nedenfor skitsere nogle af aspekterne, som kan være involveret. I nogle organisationer, er nogle af den nævnte elementer ikke til stede, i andre er de mere eller mindre til stede.


1) Unfreezing er kort fortalt:
Desorientering eller forvirring for det nyankomne medlem. Der er så meget man ikke ved om det nye sted. Sanse-understimulering eller snarere afbrydelse, eller det modsatte overstimulering af sanse-input. Fysiologisk manipulering - som langsomt forøges, forhindring i at sove eller andre metoder, (mere og mere arbejde forlanges eller øvelser osv.). Specielle kost-programmer skal følges, måske med overdreven faste. Hypnose som sommetider maskeres som Healing, regressions-terapi, Konfessions-systemer eller lignende versioner. At få den nyankomne til at stille spørgsmål ved hans eller hendes egen selv-identitet. Og redefinere hans eller hendes fortid. (Teknikkerne varierer afhængig af den religiøse gruppe.)

2) Changing er kort fortalt:
Skabelsen af en ny "identitet" (Måske et såkaldt Proteansk Selv mere eller mindre der kan optræde i variende grad som et "offer"). Dette kan ske formelt ved indoktrinerings sessions. Og sessions på et højere niveau med adgang til mere ny info. Eller mere uformelt med medlemmerne og bøger. - Brugen af Adfærds-modificerings-teknikker (Ofte med belønning og straf metoder eller kontrol af omgivelserne; de bliver måske et fastboende medlem inde i selve "Ashramen".) Mystisk manipulation er en anden metode. Gentagelser, monotoni, rytme og andre metoder. Overdreven sang og bøn. - Eller ikke uvigtigt, også brugen af konfession og vidnesbyrd til en Superior (overordnet) eller det som officielt kaldes et almindeligt medlem. Og mere. (Teknikkerne varierer afhængig af den religiøse gruppe.)

3) Refreezing er kort fortalt:
Den nye identitet forstærkes, og den gamle identitet forlades eller lignende. Man siger farvel til fortiden. Dette kan involvere at man endeligt klipper kontakten til ens familie og venner, og endda meget nære gamle venner. At forlade ens job. Man afgiver måske nyttig ejendom, ting og donerer aktiver, og mange penge. - Så bliver man et aktivt medlem og begynder at fundraise eller rekruttere nye medlemmer for den samme sag. - Man begynder måske at gå med nyt tøj, med andre farver, eller dyrt "miljøvenligt" tøj, forandrer frisuren eller bliver skaldet, og får en ny "familie". - Og indoktrineringen fortsætter og forstærkes - også for at leve op til det som forlanges for at nå næste niveau i de mange kurser og moduler som tilbydes - ikke sjældent til en høj pris. (Teknikkerne varierer afhængig af den religiøse gruppe.)
(Psykologen Kurt Lewin var en af de først som fremlagde den teori i nyere tid. Kurt Lewin var involveret med Tavistock Institute of Human Relations.)


Selv når en sådan proces med konvertering mere eller mindre sker, og det kan ske på mange forskellige måder, - så er "offeret" måske glad for den nye situation, de nye sociale forbindelser; det nye religiøse forhold og den nye tro eller formodede viden osv. osv. Til tider er der i virkeligheden tale om en overfladisk og kunstig glæde. Underneden det hele lurer de virkelige årsager til hvorfor medlemmet - rent faktisk - oprindeligt blev medlem af den religiøse gruppe eller organisation, de virkelige psykologiske motivationer bag beslutningen eller beslutningerne. Andre gange er "offeret" måske endda ikke glad, men bliver i organisationen på grund af sociale relationer eller andre grunde - eller ikke sjældent fordi Fobier eller angst allerede effektivt arbejder i den enkeltes underbevidsthed og på effektiv vis gør det umuligt at bryde fri fra den religiøse sekt eller organisation. "Offeret" er i så fald et "offer" for Subtil Mind Control, og ved i de fleste tilfælde ikke noget om det. - Andre gange indebærer processen måske det som nogle vil kalde åndelig udvikling, men de førnævnte forhold er ikke behørigt iagttaget eller noget som "offeret" eller medlemmet eller medlemmerne er klar over. Dermed ikke være sagt at åndelig udvikling eller psykologisk forandring på en godgørende måde ikke reelt også kan findes sted.


*** 3.4 - Mere af det samme om Subtil Mind Control ***
Subtil Mind Control er brugen af mere eller mindre overtalende eller tvangsmæssige metoder på subtil vis, som for eksempel psykologisk provokerer angst-tilstande eller etablerer fobier af forskellige slags i individet så det konverterer til et bestemt religiøst tanke-sæt. Eller brugen af lokkemidler er en anden metode.

Nogle gange maskerer tros-opfattelser sig som viden, - noget som sker oftere end folk almindeligvis er klar over. Metoderne som bruges kan være mange. De kan også spille på folks grådighed med hensyn til at få det som de mener er vigtigt eller en religiøs trosopfattelse som de synes er vigtig, selv om den klart og tydeligt er en sekterisk en. Metoderne som bruges kan også spille på den enkeltes ønsker om at få et bedre liv - materielt, eller, det modsatte ved at leve med lidt eller ingen vægtlægning på materielle goder, eller endda at leve som et fattigt menneske, - fordi den religiøse lære anser det for vigtigt. De brugte metoder kan også spille på den enkeltes behov for at være sammen med andre mennesker - et socialt behov - som ikke opfyldes for tiden. De brugte metoder kan også spille på den enkeltes (især unge mennesker) ønske om at frigøre sig fra deres familie-bånd så de føler at der er mere voksne eller det de søger en bedre retning i livet, end den foregående. - Konverteringen til en religiøs gruppe kan være godgørende eller det modsatte. Det hele afhænger af hvad der sker. Der bruges også andre metoder. Metoderne bruges som oftest af lederne i en religiøs gruppe eller af under-ledere. Nogle gange hjælper den religiøse gruppes almindelige medlemmer det nyankomne medlem til at bliver overbevist via deres mere eller mindre ubevidste bruge af Subtil Mind Control overfor det nye medlem. Subtil Mind Control kan også virke ved brug af gruppe-synergier.

Når den religiøse gruppe eller organisation har en leder eller en gruppe af ledere som fremlægger en doktrin på vegne af gruppen eller organisationen, så kalder jeg det en sekt. Og især hvis sammenlignende studier nedtones i vægtlægning eller undgås. Og sådan en religiøs gruppe eller organisation bruger konditionerings-metoder og derved mere eller mindre Subtil Mind Control, især hvis den ikke fra starten gør medlemmerne opmærksom på videnskaben om Subtil Mind Control. Sådanne sekters brug af Subtil Mind Control kan enten være godgørende eller det modsatte. Det afhænger fuldstændig af hvad der læres om om og det enkelte menneskes situation. Så der findes rent faktisk mange glade mennesker i religiøse sekter, som har været eller er underlagt Subtil Mind Control. Det samme med mere eller mindre ulykkelige "ofre" for det i religiøse sekter. Så Subtil Mind Control er ikke altid noget skadeligt, - selv om det som oftest har en hage involveret i sig, fordi den bruger konditionerings-metoder.

Mit problem er: Er det sundt primært at undgå at fortælle folk om, at det er det som mere eller mindre foregår på forskellige måder i de religiøse organisationer og grupper på denne planet, og at der er en videnskab som hedder Subtil Mind Control - ikke en tro - om dette fænomen? Jeg tror det ikke. Og det er derfor jeg har skrevet denne artikel om dette forhold som hedder Subtil Mind Control.

Med andre ord, så er Subtil Mind Control en religiøs lærers eller leders enten mere eller mindre bevidste eller ubevidste brug af undervisnings-teknikker og fremlæggelse af en doktrin, for eksempel af en religiøs slags, som fremlægges på en måde som enten skaber sociale afhængigheder i det enkelte menneske som modtager doktrinerne eller læren - eller - som konditionerer det enkelte menneske til et bestemt tanke-sæt eller tanke-mønster og på en måde som blokerer dets bevidsthed fra et tænke ude af boksen i forhold til doktrinen og den lære som gives og andre konditionerings-faktorer, som installerer fobier og angst. Blokeringerne kan være af mange forskellige slags og årsagerne til dem ligeledes. De brugte teknikker - blandt andre forhold - kan indebære at skabe social afhængighed, inducere Fobier (for eksempel troen på et evigt helvede eller andre trosformer), eller angst inducerede blokeringer via påståede religiøse sandheder og tros-opfattelser. Aktiviteten kan måske på en mere eller mindre subtil måde inducere formodet og antaget viden, som er en tro og ikke en viden. Den kan måske også skabe et miljø af "os" og "dem", hvor "os" er den religiøse gruppe og alle andre eller mange andre er "dem", og derved en slags fjende eller anses af medlemmerne for at være "ignoranter" i forskellige grupper. Og påstanden er nogle gange: De har ikke set det rigtige religiøse LYS! Ikke endnu. Men snart, vil de. Osv. osv.

Her følger to versioner af forfattere om emnet, som i forskellige henseender er meget lig med det som jeg har skrevet tidligere om emnet. Jeg er interesseret i de fælles elementer her. Det som ikke kan bevises videnskabeligt, må fremlægges som hypoteser på lige fod med andre hypoteser om emnet. Og sammenlignende studier og udforskning kan så finde sted.

Subtil Mind Control sker når mindst et eller flere af følgende kriterier sker:
A) Miljø Kontrol - Kontrol af information og kommunikation. (Tilføjet af M. Nymann: indenfor en sekt eller en kult. I nogle tilfælde også den mulige brug af intern dialog som "offeret" har med sig selv.)
B) Mystisk Manipulation. - Manipulation af oplevelser som synes at være spontane, men som reelt var planlagt og orkestreret. (Tilføjet af M. Nymann: Brugen af falske overnaturlige oplevelser givet til "ofrene" eller medlemmerne af en sekt eller en kult som beviser.)
C) Krav om Renhed. - Verden ses som sort og hvid og dets medlemmer formanes konstant til at være i overensstemmelse med gruppens ideologi og stræbe efter perfektion. (Tilføjet af M. Nymann: Nogle gange også etableringen af umulige standarder som den enkeltes ydeevne overhovedet ikke kan leve op til. Og dermed skabes skyld i "offeret" eller medlemmerne af en sekt eller en kult.)
D) Konfession - Synder, som defineret af gruppen, skal bekendes (skriftes om) enten til en personlig overvåger eller offentligt til gruppen. (Tilføjet af M. Nymann: Fjernelse af personlige grænser, og forventningen om, at enhver tanke, følelse, eller handling - fortidig, nutidig, eller fremtidig - som ikke er i overensstemmelse med sektens eller kultens regler skal deles eller bekendes (skriftes om) enten til en leder eller under-leder, eller en større gruppe af medlemmer. Denne information glemmes ikke eller tilgives ikke, men bruges snarere til at kontrollere "ofrene" med. - Dette ses ofte i Kristne grupper og i grupper relateret til den Kristne brug af terminologi. Sådanne sekter eller lignende grupper afkræver ofte en stor mængde skreven information fra nye medlemmer om dem selv og deres baggrund. Noget af det af meget privat karakter. Nogle skoler som kalder sig esoterisk eller spirituelle kan finde på at operere mere eller mindre på en sådan måde.)
E) Hellig Videnskab. - Gruppens doktrin eller ideologi anses for at være den ultimative Sandhed, ovenover mulig tvivl og diskussion. (Tilføjet af M. Nymann: Troen på at gruppens dogmer eller doktrin er absolut videnskabelig eller moralsk sand, uden nogen plads til spørgsmål eller alternative synspunkter. Sådanne grupper afviser ofte at vægtlægge ideer som sammenlignende studier af verdensopfattelser, religioner, og filosofier m.m. Kritiske spørgsmål er ofte ikke tilladt eller anses for en slags helligbrøde.)
F) Specielt sprogbrug. - Gruppen fortolker eller bruger ord og fraser på nye måder som verden udenfor ofte ikke forstår. (Tilføjet af M. Nymann: Brugen af et ordforråd som begrænser medlemmer til at tænke i absolutheder, sort-og-hvidt, og "tanke-stoppende-clicher" som kun forstås af insidere. - For eksempel når ordet "Gud" bruges, så mener man rent faktisk, når det er belejligt Parabrahm eller den Umanifesterede kønsløse Logos, hvis man bliver spurgt; - en ikke-personlig Guddom.)
G) Doktrin før personen. - Medlemmers egne oplevelser underlægges den hellige videnskab og enhver modsatrettet oplevelse skal benægtes eller omfortolkes for at passe ind i gruppens ideologi. (Tilføjet af M. Nymann: Den enkeltes oplevelser, samvittighed, og integritet - underlægges den religiøse organisations hellige videnskab eller trosopfattelse.)
H) Udlevering af eksistens. - Gruppen har beføjelse til at bestemme, hvem der har ret til at eksistere, og hvem der ikke har det. (Tilføjet af M. Nymann: Også kendt som Hellig krig eller Retfærdig krig. Det sker kun i ekstreme tilfælde hos religiøse organisationer.)
(Taget fra Exit-Counsellor - Robert J. Lifton's skrifter. Jeg har tilføjet nogle få kommentarer.)


Margareth Singer's Seks Betingelser for Tanke-Reform:
A) Kontroller personens sociale og/eller fysiske omgivelser; især kontrol af personens tid. (Tilføjet af M. Nymann: Især personens tid til at tænke og mulighed for hvile.)
B) Etabler systematisk en følelse af magtesløshed i personen. (Tilføjet af M. Nymann: Især ved at få personen - så meget som muligt - væk fra vedkommendes sociale støtte-gruppe. Familie, job, uddannelsessted, venner. Den nye religions medlemmer er den nye "familie" og de nye "venner", det nye "job".)
C) Manipuler med et system bestående af belønning, straf og oplevelser på en sådan måde at det medfører en hæmning af en adfærd, der afspejler personens tidligere sociale identitet. (Tilføjet af M. Nymann: Dine gamle trosopfattelser og adfærds-mønstre defineres som irrelevante eller onde. Lederskabet ønsker disse mønstre elimineret, så medlemmet må undertrykke dem. Medlemmer får positiv feedback ved at leve op til gruppens trosopfattelser og adfærdsformer og negativ feedback for gamle trosopfattelser og adfærd.)
D) Manipuler med et system bestående af belønning, straf og oplevelser for at udbrede indlæring af gruppens ideologi eller tros-baserede system og gruppe-godkendte adfærdsformer. (Tilføjet af M. Nymann: Tro, og overholdelse belønnes, mens at stille spørgsmålstegn, udtrykke tvivl eller at kritisere mødes med misbilligelse, modvirkes og med eventuel forkastelse. Hvis man formulerer et spørgsmål, så får man han eller hun til at føle at der er noget dybt iboende forkert med dem ved at være spørgende.)
E) Fremlæg et lukket system med logik og en autoritær struktur som ikke tillader feedback og som afviser at blive modificeret uden via lederskabets godkendelse og bekendtgørelse. (Tilføjet af M. Nymann: Gruppen har en top-down pyramide struktur. Lederne har verbale veje til aldrig at tabe. - Medlemmerne er ikke tilladt at stille spørgsmål, kritisere eller beklage sig - hvis de gør det, så hævder lederne at medlemmet er defekt - ikke organisationen eller trosopfattelserne. - Den enkelte er altid forkert -systemet, dets ledere og dets trosopfattelse har altid ret.)
F) Hold personen udenfor viden om hvad der sker og hvordan han eller hun forandres et skridt ad gangen. (Tilføjet af M. Nymann: Potentielle nye medlemmer ledes, skridt for skridt, gennem et adfærds-forandrings program uden at være klar over gruppens endelige agenda eller indhold. Målet kan være at gøre dem til brugbare agenter for lederskabet, at få dem til at købe flere kurser, eller få dem til at yde en større tilslutning til sagen, afhængig af lederens mål og ønsker.)
(Mine tilføjelser ovenfor findes også omtrent ordret i Dr. Margaret T. Singer's skrifter. Dr. Margaret T. Singer's 6 Conditions for Thought Reform. Det er kendt at Margaret T. Singer's opfattelser ovenfor er meget i overensstemmelse med psykologen Edgar Schein's opfattelser på disse punkter.)


Nogle få andre forhold tilføjet af mig baseret på forskellige forfatteres informationer og deres papirer:
A) Opposition til kritik af sekten eller kultens doktriner. Al slags kritisk tænkning om sektens eller kultens doktriner er enten forbudt eller vægtlægges ikke eller ses ned på eller ses som et angreb på gruppens medlemmer som helhed, og på lederen. --- Ofte fordi lederen anses for at være en autoritet, en højt indviet, et medie, en clairvoyant, eller f.eks. en Inter-galaktisk Walk-in osv. osv. Og lignende hvis der er mere end en leder. Dette er en mindre og sammenfattende uddybning af tidligere fremlæggelser om det samme.
B) Sammenlignende studier opponeres der imod eller det vægtlægges ikke. I de fleste kulte og sekter er der ikke noget formål med hensyn til sammenlignende studier for at de-konditionere "ofret" eller medlemmet af den religiøse gruppe eller organisation. Afvisningen af eller manglende vægtlægning af dette forhindrer effektivt medlemmer i at lære om de vigtige aspekter ved Subtil Mind Control - og - mere vigtigt det forhindrer ofte medlemmet i at forstå at han eller hun er medlem af en sekt eller en kult, eller ikke. (Jeg vægtlægger dette, fordi de to modeller af Singer og Lifton ovenfor klart viser vigtigheden af ikke at afvise sammenlignende studier eller kritik af religiøse doktriner, som fremlægges.)
C) Videnskaben om Subtil Mind Control vægtlægges ikke eller nævnes slet ikke i den religiøse gruppe eller sekt. Og hvis den nævnes, så nægtes den at have nogen vigtig betydning. Tro anses for at være mere vigtig en videnskab eller den religiøse gruppes doktriner anses for at være indlysende overlegne i forhold til denne videnskab. Dette selv om det som oftest ikke fortælles hvorfor at tro er overlegen i forhold til videnskabelig forskning om meningen med livet og psykologisk etik.
D) Et "offer" for Subtil Mind Control er nogle gange mere eller mindre fanatisk uden at vide det eller uden at være i stand til at se hans eller hendes grad af fanatisme. Eller specielt hans eller hendes grad af at være konditioneret. Fordi det er gennem konditionering at den enkelte via subtile teknikker bliver induceret eller indpodet til at konvertere til en anden religiøs opfattelse. Læreren i en given religiøs gruppe er ofte ikke klar over i hvilket omfang han eller hun inducerer Subtil Mind Control i den enkelte. Læreren eller under-læreren kan måske endda også være "offer" (glad eller ikke) for Subtil Mind Control. Det er vigtigt at forstå disse ting klart og ikke overfladisk. Det er videnskabeligt en realitet, at disse ting sker.
- Et "offer" for Subtil Mind Control kan som oftest ikke skelne mellem hvad en sekterisk gruppe og en ikke-sekterisk gruppe er. Og konsekvensen af dette.
- Et "offer" for Subtil Mind Control kan som oftest ikke skelne mellem hvad en politisk gruppe og en ikke-politisk gruppe er. Og konsekvensen af dette.
Det er vigtigt at forstå disse forhold klart og ikke overfladisk. Det er videnskabeligt en realitet, at disse ting sker.

Det er når vi forstår alle de ovennævnte videnskabelige fakta angivet af mig og psykologernes og Exit Counsellors på en overfladisk måde, at vi bliver sårbare overfor Subtil Mind Control. De ovennævnte modeller af forskellige psykologer og mig, bruges også med stærke paralleller af andre psykologer og Exit-Counsellors i denne tid. Alt det ovennævnte er selvfølgelig blot mine opfattelser, og jeg kan tage fejl.


*** 3.5 - Det Proteanske Selv og Subtil Mind Control ***
Psykologen Robert J. Lifton taler om det Proteanske Selv med hensyn til Subtil Mind Control eller det han kalder Coercive Persuasion (Tvangsmæssig Overtalelse). Det Proteanske Selv er en forsvars-mekanisme, en måde at holde sig selv oppe på med de moderne fragmentationer af selvet og samfundet i en (både materielt og kulturelt) hurtigt foranderlig verden. Måden som det enkelte menneske i dets nutidigt opfattede sociale system fremkalder en iboende fleksibilitet indenfor menneskelig udvikling og adfærd.
Her er nogle få opfattelser om mine tanker om det Protanske selv: Det er om det gennemsnitlige menneskes eget selv. Et Selv som de fleste af os oplever er i stand til at tilpasse sig forskellige situationer i livet og om dets kapacitet til at gøre dette og så videre og så videre. De fleste af os kender til det, og er enige i at vi har et sådant selv. På arbejdet opererer vi med et selv, eller en personlighed. Hjemme og alene med hustruen eller manden, der bruger vi et andet selv - ofte et mere medfølende og kælent et. Og også et andet selv når vi er sammen med børnene eller andres børn. Og et fjerde selv når vi møder vores naboer eller venner i fritiden.
Og hvis vi presses, så fremkommer der sommetider et nyt selv. Og når vi er til det ugentlige eller månedlige møde i den lokale New Age gruppe - så fremstår der nogle gange et andet og mere "helligt" selv, - også selv om vi har svært ved at indrømme at det er sandt, så sker det. Osv. osv. Vi bruger dette fleksible selv så vi mere eller mindre kan holde os oppe i hverdagen og de sociale situationer vi indgår i. Eller så søger vi at holde andre oppe.

Og sandheden er at de fleste mennesker, dvs. Søgende efter Sandheden og Visdom, eller religiøse personer generelt, - har deres helt eget sekteriske syn på livet. Alle personer har det. Men, nogle personer har deres syn på livet på en måde hvor den religiøse doktrin eller lære - eller leder eller ledere konditionerer den enkelte persons - Proteanske Selv - og ikke kun New Age selvet som de bruger ved New Age møderne eller religiøse møder. Der Proteanske Selv er som oftest ikke identisk med medlemmerne i deres valgte sekt eller påståede ikke-sekteriske religiøse gruppe eller grupper, eller religiøse ledere, - med mindre de er fuldstændig under en sådan leders kontrol. (Nogle ledere tror rent faktisk på grund af mental kortslutning, at de for eksempel er planetens FRELSER, eller højt-rangerende "håndlangere" for en sådan Frelser, og at deres telepatiske/clairvoyante kontakt - eller lignende med det Inter-Galaktiske Råd er unik, og at det er helt i orden at de giver ordrer til andre og psykologisk kontrollerer dem. Nå, rigtige Frelsere som udbreder altruisme handler ikke på en sådan måde, det er indlysende. I det mindste i vores tid.) Der er altid forskellige afvigelser. Vores egne verdensopfattelser er ofte et kludetæppe af forskellige religiøse doktriner, mere eller mindre fanatiske trosopfattelser, formodninger og viden, så vel som livserfaring. Vi finder sjældent to personer som tænker helt ens i en dualistisk verden.

Så, når en person der er en Søgende efter Sandheden og Visdom i denne tid har meldt sig ind i en religiøs organisation eller en New Age organisation som kalder sig teosofisk eller esoterisk eller spirituel eller noget helt andet, så gør en sådan person det ikke sjældent (som en søgende) fordi gruppen har en livsopfattelse som appellerer til denne person (eller hans eller hendes ego), med hensyn til udbredelsen af altruisme eller en religiøs doktrin af en bestemt slags. Det som jeg kan foreslå, er at den person bør være opmærksom på hvorvidt hans eller hendes grunde til at melde sig ind i en sådan gruppe (eller endda et forum) i fortiden eller nu har at gøre med forskellige mere eller mindre ikke-detekterede - faktorer - i personens sind og aura, som effektivt blokerer han eller hende i at se at denne spirituelle eller åndelige gruppe som personen har meldt sig ind i mangler visse vitale ingredienser med hensyn til at lære om sandheden om meningen med livet, - noget som du måske også selv mangler. (Oven på dette er der så det forhold at personen måske er totalt uvidende om Subtil Mind Control). Og fordi sådanne hændelser forekommer på vores planet - hvor personer melder sig ind i forskellige grupper på en sådan måde - så bliver angst og Fobier nogle gange etableret, og nogle gange det som er værre. Og tendensen er der - selv - når vi taler om påståede absolut ikke-sekteriske og ikke-politiske grupper. Fordi alle og alting kan konditionere det enkelte menneske - psykologisk betragtet. Men, det er når konditioneringen sker når du ikke ved det sker eller uden at de forskellige lærere eller ledere af en religiøs organisation eller gruppe gør dig opmærksom på at dens organisatoriske struktur opererer på en sådan måde - at jeg tror at vi har et problem af en eller anden slags med hensyn til en ærlig åben-hjertelig søgen efter at udbrede altruisme og psykologisk forandring. Og læserne kan fremlægge disse opfattelser for deres ledere i deres egne organisationer, måske i en anden ord-formulering og spørge dem om hvad de mener om det.

Det synes som om at positiv tænkning ikke kan hjælpe os med at udbrede altruisme alene. Den psykologiske forandring, som må anses for at være nødvendig for at kunne udbrede altruisme, synes vigtig at forstå. Og det synes vigtigt at forholde sig videnskabeligt til den og i den forbindelse undgå angst og Fobier, samt forskellige psykologiske blokeringer og konditioneringer. Og at være opmærksom på disse forhold, og for eksempel de forhold som jeg har beskrevet mere eller mindre uddybende ovenfor. Tro eller formodet viden, eller hypoteser er ikke reel viden.

Alt det ovennævnte er som altid blot mine opfattelser. Og jeg kan tage fejl i en hel masse ting ovenfor. Og jeg påstår ikke at jeg er ufejlbarlig. Jeg har blot det håb at noget af det kan være brugbart for nogle af læserne.


 
Copyright © 2001 | M. Nymann - global-theosophy@stofanet.dk