Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
Teosofien og Vatikanet
(udgivet af Morten Nymann, 25. maj, 2006)


Disse ord skrives som en tilføjelse til Blavatsky's artikel 'THEOSOPHY OR JESUITISM?' (på engelsk), som hun offentliggjorde i juni 1888. Siden artiklens tilblivelse er der sket meget i vores lille fysiske verden. Men, artiklens indhold er stadig meget sand.

"Da Vinci Mysteriet". For få år siden var vi vidner til at bogen "Da Vinci Mysteriet" skrevet af Dan Brown blev revet væk hos boghandlere i mange lande. Bogen er den mest omdiskuterede der har været skrevet i lang tid. Selv om bogen indeholder klare historiske fejl, så peger den på visse betydningsfulde og kontroversielle sandheder. (Noget tyder på, at de historiske fejl er blevet til med vilje for at provokere en reaktion.) Bogen retter for eksempel søgelyset imod de militante og onde grupper, som blomstrer i tilknytning til og indenfor det Katolske Vatikan's rækker. Dette er en vigtig og kontroversiel sandhed. Sandheden bag H. P. Blavatsky's ord om, at - Protestanterne er Jesuitternes kattepote - er f.eks. i dag år 2006 klart synlig i forskelige lande.

Det fremgår yderligere på Vatikanets egen hjemmeside, at de anser Teosofien for at være hovedansvarlige for opblomstringen af det fænomen, som vi i dag kender som "New Age". Vatikanet udtrykker ligeledes på deres hjemmeside, at de ikke er enig i H. P. Blavatsky's fremstillinger, som de anser for feministiske. De mener, at Blavatsky i sine udtalelser angreb den maskuline Jødiske, Kristne og Islamiske Guddom, og at hun i stedet favoriserede en feministisk hindu guddom. Denne påstand om en feministisk guddom er ikke sand. Og det ved alle der kender teosofien's grundlæggende lære. Se mere her på Vatikanets hjemmeside. Teksten er ikke på dansk i skrivende stund.


Når man i dag læser mine ovennævnte ord og Blavatsky's artikel 'THEOSOPHY OR JESUITISM?' (på engelsk), så kunne den tanke let opstå, at visse militante Jesuittere har infiltreret teosofien eller har søgt at infiltrere den. Visse organisationer, der kalder sig teosofiske optræder i dag med et sprogbrug, som har et yderst kristent indhold. Visse af disse teosofiske organisationer drives også på en måde, der ligner Vatikanets med pavedømme og lignende. Der er en tendens i visse af disse såkaldte teosofiske grupper til ikke at forstå mellemøstlige eller ikke-vestlige forhold. Den berømte kristen-kulturelle splint, som sidder i øjet søges ikke fjernet.
Åndelig motivering og påstået teosofisk undervisning uden at fjerne kulturelle fordomme og kulturelle barrierer af uvidenhed er næppe frugtbart.
Vigtigt er det, at forskellen på hjernevask og åndelig undervisning og motivering aldrig forklares. Der afholdes irrelevante og intetsigende emotionelle ceremonier og ritualer i den slags grupper. Påklædningen synes mere vigtig end visdom. Der indrulleres medlemmer selvom, de ikke har et reelt åndeligt behov for medlemskab. Der afholdes kun akademiske foredrag med brug af podie.
De teosofiske søgende forklares ikke vigtigheden af at bryde tilpassede snæversynede tankemønstre og af at provokere den teosofiske oplevelse i bevidstheden. Visse new age grupper eller endda teosofiske grupper motiverer kraftigt kama-manas tankemønstre i stedet for at bryde dem, alt dette med emotionelle fanatiske teosoffer (læs: Newagere) til følge.

- - -

Følgende ord fra H. P. Blavatsky om de kristne og deres Bibel er kun passende at medtage, så den interesserede læser selv kan drage sine konklusioner om hvilken position den i dag almindeligt udbredte Kristne lære har i forhold til visdomslæren eller den esoterisk lære, og den sande oprigtige teosofi i almindelighed.

Teksten er taget fra Blavatsky's artikel "NOT A CHRISTIAN"! , skrevet 25. feb. 1879.
"Jeg er færdig; men tilføjer blot et mere råd til denne kritiske evaluering. I den sidste fjerdedel af det nittende århundrede, da den sidste internationale revision af Biblen- med de ufejlbarlige og åbenbarede Gud's ord - åbenbarer 64.000 fejloversættelser og andre fejl, så er det ikke Teosofferne - i almindelighed, hvor af mange er engelsktalende og mennesker med uddannelse, men snarere de Kristne, som burde være opmærksomme omkring brug af 'ukontrolleret aggression' mod andre folk og andre tankesystemer. Deres boomeranger kunne vende tilbage fra en uventet retning og ramme de selv samme kastere."

Læseren kan selv få nogle af fejlene forevist forskellige steder i Blavatsky's mange skrifter. Andre af fejlene er videnskaben i dag blevet opmærksomme på. Resten kan den ivrige studerende selv finde.
Med så mange fejl i Biblen, så kan der med rette stilles spørgsmålstegn ved dette værks værdi i dag år 2006.

Det synes klart på baggrund af sandheden i Blavatsky ovennævnte bemærkninger om Biblens mange fejl, at de af mange kendte Alice A. Bailey's værker, de fleste skrevet i samarbejde med en såkaldt Mester ved navn D.K. bærer kraftigt præg af en større anerkendelse af den kristne lære end den reelt fortjener. Den kristne lære nævnes langt flere gange end mange andre religioner, som f.eks. Islam, Jødedommen, Zarathustra, Adwaita Vedanta og andre fremtrædende religioner. Denne forkærlighed for den kristne religion synes sikkert velegnet til at gøre Alice A. Bailey's bøger attraktive for et vestligt publikum med en kristen kulturbaggrund.

Men, spørgsmålet er, om det tjener et esoterisk formål at lægge specielt meget vægt på disse værker i dag år 2006 med den nuværende internationale situation? Svaret må være nej.
Jeg må for eksempel med min samvittighed klart tage afstand fra Alice A. Bailey's påstand om, at det Nye Testamente fortjener følgende placering frem for mange andre værker.
"Der er tre bøger som bør være i enhver studerendes hænder, Bhagavad Gita, det Nye Testamente, og Yoga Sutraerne, for i disse tre findes der et komplet billede af sjælen og dens udfoldelse." (Patanjali's Yoga Sutras, af Alice A. Bailey - 1927).

H. P. Blavatsky brugte ofte allegorier i hendes skriftelige fremstillinger, og vi er enige med Blavatsky, når hun siger, at allegorier er bedre til at beskrive åndelige forhold og tilstande med. De er ligeledes bedre til at provokere den teosofiske oplevelse i bevidstheden end akademiske fremlægninger eller foredrag. Dette er noget, som overses af mange åndelige grupper og endda af visse grupper, som kalder sig teosofiske. De lægger alt for meget vægt på akademiske fremstillinger.

Hvis, der er nogen, som har forholdt sig med kløgt og visdom til de katolske militante Jesuitters aktiviteter siden Blavatsky's bortgang, så kan det vel siges at være Dan Brown med sin bog "Da Vinci Mysteriet". En bog, der også er søgt filmatiseret. Det er vigtigt, at forstå Blavatsky's tanker om at Jesuitterne og andre tilknyttet dem har udøvet ondsindet magi, blandt andet ved overdrivelse af formsiden af Jesus-princippet ved brug af invokationer. Må sandheden vise alle vejen frem.

(Sidst opdateret d. 23. maj. 2016)


 
Copyright © 2001 | M. Nymann - global-theosophy@stofanet.dk