Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
(Theos-L Forum - det ældste teosofiske forum på Internettet.)Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar
Senzar Det Hemmelige Sprog
(udgivet af Morten Nymann år 2001)


Nu vil jeg ikke uden videre bede læseren om at læse nedenstående bogstaveligt. Det ville være en mindre god idé. Jeg har efter bedste evne skrevet denne artikel om dette meget vanskelige emne, for blandt flere andre ting at gøre opmærksom på sprogenes betydning - og at visse sprog/'sprog' egner sig bedre for fremlægninger af visdomslæren - teosofien - den esoteriske lære.

Det nedenstående handler om en lære, som kan siges at være tidløs på mange måder, og noget som der ikke er skrevet så meget om i nyere tid på et esoterisk niveau.
Senzar er ikke et sprog eller en udtryksmåde, som kan betegnes som en cifferkode, som kan dechifreres f.eks. via computer eller på anden måde, og slet ikke via intellektuelle evner alene. Der skal ofte mere til. Der er tale om et sprog eller en udtryksmåde, som ikke bruges af den nuværende vestlige videnskab og mange andre steder på kloden, da den ikke kender den, eller endnu i yderst få tilfælde ofte kun kender få dele af den. Der er tale om et ældgammelt mysteriesprog.

Blavatsky omtaler det i sin bog Den Hemmelige Lære og andre af hendes skrifter. Den lærde J. Ralston Skinner, som Blavatsky fremhævede omtaler også sproget i hans bog "The Source of Measures", selv om han begik visse fejl, som Blavatsky også påpegede i hendes skrifter. Man kan fremhæve, at videnskabsmanden Leibnitz (1646-1716) ham med matematikken og fysikken, søgte at skabe et fælles sprog, som alle mennesker kunne benytte. Nogle andre samtidige vesteuropæere søgte at gøre det samme.

Senzar vedrører på mange måder et fælles sprog, som de der lærer det at kende vil kunne forstå uanset hvilken jordisk kultur de så end måtte komme fra.
Det gamle indiske sprog Sanskrit er en udløber af Senzar. I gammel tid var det udbredt over hele kloden. Og man kan finde visse spor af det i Egyptens hieroglyffer, samt i det kinesiske sprog.
Parsismen eller Zoroaster religionens gamle værk Zend Avesta rummer ordet 'Zend', som ikke kan spores i mellemøsten og dets betydning kendes ikke af videnskaben. Men, som Blavatsky påstår, der er tale om en afledning af Senzar - nemlig zen - (d) - zar. Zoroaster religionen siges i dag at stamme fra området omkring Afghanistan, der grænser op til Tibet og Indien - og nær den nordlige indiske Kashmir-region. 'Zend' betyder også 'en kommentar'.

Man kan sige flere ting om Senzar.
1. Det var og er et slags instrument, hvormed man kan oversætte esoteriske budskaber til eksoteriske.
2. Det var et sprog, som de indviede kendte, og kender i dag. Der var og er tale om 'mysterietale'.
3. Det er et symbolsprog, et billedsprog, endda et lydsprog eller kombinationer heraf - og ret kryptisk - delvist alligevel ikke. Et sprog som nutidens såkaldt videnskabelige filologer knapt har nogen idé om.
4. Det har 7 dialekter, men de og sproget vedrører ikke de dialekter eller sprog som nutidens filologer kender.
5. Det udvikler menneskets intuition m.m.
6. Det er gået i arv i de forskellige tidscykler i menneskets evolution, en evolution, som ikke følger den nuværende almindelige (undskyld udtrykket) snæversynede videnskabs tro på menneskets fortid, og som fornægter civilisationer der går tilbage i tiden med f.eks. 300.000 år, dvs. Atlantis-tiden. Se Den Hemmelige Lære for nærmere.
7. Der er tale om mange varierede skrivemåder med mange niveauer eller typer af fortolkning.
8. På sanskrit betyder Brahma-Bhasya eller Deva-Bahsya,'gudommeligt sprog' eller 'indviet sprog'
9. Sproget blev esoterisk efter at Atlantis sank i havet, dvs. ifølge Blavatsky.

Når vi nu taler om sprog så kunne ordbøgerne måske være os lidt behjælpelige med at søge ind til en større forståelse af hvad, Senzar er. Man kan sammensætte følgende af flere mulige opslag :

Mennesker og sprog.

*Tale
- Bogstavelige sprog: dansk, latin, arabisk, indisk osv.
- Billedlige sprog: Allegorier eller myter.


*Skrift
- Fonogrammer: Alfabeter, Rebusser m.m.
- Ideogrammer: Hieroglyffer, &, 7, +, @, * osv.


*Andre former for kommunikation
- Piktogram: Huleboeres billeder o.lign.
- Andre elementer: Musik
- Naturlige ting/forhold: Håndbevægelser m.m.

En anden vinkel får man på Internettets udgave af Merriam-Webster's Dictionary, der oversat til dansk giver mindst følgende 15 forskellige sprog-former:

1. Sprog, 2. Forsamlings-sprog, 3. Krops-sprog, 4. Kontakt-sprog, 5. Håndbevægelses-sprog, 6. Sprog-kunst, 7. Maskine-sprog, 8. HTML-sprog (programmeringssprog for websites), 9. Genstands-sprog, 10. Almindelig filosofi-sprog, 11. Tegn-sprog, 12. Kilde-sprog, 13. Emne-sprog, 14. Tone-sprog og 15. Handelssprog.

Dette kan måske fortælle læseren noget om, hvor kompliceret kommunikation i virkeligheden er. Den esoteriske lære beskæftiger sig endda med forhold, som rækker videre eller ud over disse ovennævnte metoder mht. kommunikation.
Man kan sige at sprog mht. mennesket er udtryksmåder med mennesket som dets grundlag eller talerør. Men, de begrænser sig ikke til dette. Det kan nemlig være instrument, eller have grundlag af alle mulige forskellige slags med henblik på udtryksmåder, på flere niveauer og måder; herunder de 7 åndelige Plan. Måder som også tilhører de 7 nøgler eller indgange. (De 7 nøgler er nævnt i artiklen - "Oversete esoteriske og teosofiske forhold !? (1)" på denne website.)
Én bevidsthedstilstand oplever noget på et niveau i forhold til en anden, som befinder sig på et andet niveau. Og forskellige typer bevidstheder får både forskellige og ensartede oplevelser af de samme ting. Derfor opleves det skrevne i en bog på en mere righoldig måde, af det højt udviklede menneske i forhold til det meget lavt udviklede. Det samme gælder foredrag, samt samtaler og kommunikation mennesker indbyrdes.

I Blavatsky's bog, fra så sent i hendes liv som 1889, ved navn "The Voice of Silence" (Stilhedens Røst) fortælles om dette sprog Senzar, - at:
"Dette, som jeg her oversætter fra udgør en del af den samme serie, som den 'Stanzerne' fra Book of Dzyan er taget fra, hvorpå Den Hemmelige Lære er baseret. Sammen med det store mystiker-værk ved navn Paramartha, som ifølge legenden, fortalt af Nagarjuna, blev givet den store Arhat af Nagaerne eller 'Slangerne' (i sandhed et passende navn for den Indviede fra gammel tid), påberåber bogen 'Book of the Golden Precepts' sig samme oprindelse...." ---
"De originale Leveregler er indgraverede...De er på forskellig vis, nogle gange på Tibetansk men mest som ideogrammer. Det hellige sprog (Senzar), bortset fra selv at være et alfabet, kan udtrykkes på flere forskellige skriftlige niveauer af ciffer tegn, som mere tager natur efter ideogrammer end lydskrift. En anden metode (lug, i Tibetansk) er at bruge numre og farver, som hver af dem korresponderer til et bogstav fra det Tibetanske alfabet (tredive simple og fireoghalvfjerds samlinger af bogstaver) således skabende et komplet kryptografisk alfabet...." Ovennævnte citat er taget fra bogens forord.

Blavatsky citerer J. Ralston Skinners ovennævnte bog for følgende - taget fra den originale udgave af Den Hemmelige Lære:
"Forfatteren er ret så sikker på, at der fandtes et gammelt mysteriesprog, som nutidigt og indtil i dag ser ud til at være tabt, som sporene af dog stadig findes... Forfatteren opdagede, at dette (diameterens integrale numeriske forhold til cirklens omkreds) geometriske forhold var den meget gamle og sandsynligvis guddommelige oprindelse af lineære målinger eller udmålinger. Det ser næsten ud til at være bevist, at det samme system af geometri, tal, forhold, målinger og udmålinger var kendt og blev brugt på det nordamerikanske kontinent, endda før viden her om hos det Semitiske folks efterkommere..."
"Det mærkelige og sære ved dette sprog var at det kunne blive indeholdt i et andet, skjult og ikke blive opfattet eller erkendt, selv ved hjælp af speciel instruktion her om; - bogstaver og stavelser indeholder på samme tid tals, geometriske formers, billeders, begrebers og symbolers kræfter og indholds betydninger, designede i et omfang, som var fastlagt via parabler eller lignelser i form af fortællinger eller dele af fortællinger; mens det også kunne blive fremlagt separat, uafhængigt, og på forskellige måder, via billeder, stenskulpturer, eller jordbearbejdninger." (Den hemmelige Lære; bind I, p. 308 i original-udgaven fra år 1888).
Tænk eventuelt dette væsentlige citat igennem.

Man kan på den baggrund sige, at Senzar er et sprog, som ikke kun vedrører ét forhold mht. fremstilling eller udtryk, men flere forskellige forhold. Senzar ser på den baggrund ud til at være ikke kun et symbolsk sprog, et sprog, som bygger på symboler og deres brug. Det er mere kompliceret end det. Det kan siges at være et esoterisk sprog, som udfolder sig på baggrund af esoterisk viden.
Nogle taler om 'Design'. Man taler om at præsentere et - Design for en eller flere mennesker. Derefter foretages en vurdering og udmåling, - og senere præsenteres et nyt - Design. Nogle kaldte på den baggrund - Vævere i gamle dage for - Designere, hvilket de også hedder i dag. Mange kender blot ikke den esoteriske brug af Senzar i denne forbindelse.

Nutidigt - evt. 'Nyt' Design synes at være væsentligt for den esoteriske tankegang, og ikke så meget efterligning af andres tankegange.
Design eller etablering af en længerevarende tradition baseret på et Design f.eks. en bog, kan være godt - og bør bestemt relateres til nutiden. En sådan tradition bør heller ikke nødvendigvis vedligeholdes - i vores formverden. Dvs. dogmatisme eller etablering af bøger, som ufejlbarlige ('bibelske', et måske dårligt ord her, men alligevel) kan kun være en betænkelig sag, og i sidste instans være uhensigtsmæssig i denne tid for menneskeheden; - dvs. i denne tid.
Ordet 'Design' er i virkeligheden interessant. Det betyder, 'at udforme tegn' eller 'udforme et billede'. Sprogligt hedder det omtrent det samme i både England, Frankrig, Tyskland, Italien, Latinsk og endda Danmark. Ordet kan siges at komme af 'de' og 'sign'. Engelsk 'sign' betyder jo - 'tegn' på dansk. Et tegn er også et ciffer - et tal. Ciffer kommer fra Italiensk og stammer fra det mellemøstlige brug af benævnelsen 'Cif'. De arabiske tal. 'Cif' omformes let til 'Sif' - 'Suf' eller - på dansk 'uld', eller 'Sufi'. Ciffon er silkestof, man laver tøj af til tider esoterisk og endda usynligt tøj. Nu, har jeg jo ikke sagt, at menneskets aura har noget med Design at gøre, men man kunne let få denne tanke.
Det synes interessant at de arabiske tal er så - internationalt anerkendte. Der synes at blive tillagt disse vores tal - 1,2,3,4,5,6,7 osv. stor betydning - eller meget energi. Ligeledes synes deres betydning også esoterisk set at rumme uanede hemmeligheder. Tal vedrører vibrationer og frekvenser i energi. De vedrører antallet af bestemte ting. Især mht. penge synes mange, at de er vigtige. Tal vedrører livet som det udfolder sig for os. Tal vedrører musik.
Tidens nuværende inddeling i 60-talssystemet, som også følger arabiske læresystemer fra gammel tid - indebærer en arv i tid og tal fra mellemøsten, som på mange måder er interessant.
Guddommen geometriserer, som Platon siger i hans tekster.

Alle tegn, også bogstaver er på en måde tal med hver deres vibration eller design.
Senzar er grundlaget for forståelsen af Design og betydningen af Design, samt evnen til at gøre brug heraf på en moralsk måde til gavn for alle. Alt sammen har sin tid og sit sted, det ene synes bedre end det andet. Men, Ordet, selve Ordet vil altid være. (jf. Det Nye Testamente: I begyndelsen var Ordet og Ordet var Gud, og Gud var Ordet. Det der indenfor teosofi nogle gange kaldes 3. logos eller Mahat.)
Det siges også at de esoteriske Alkymisters skrifter er en fremstilling i nyere udgave af Senzar. Alkymisternes 'Guld', som de siges at kunne fremstille ved mystiske processer - er blot processen og stadier i den åndelige udvikling. Men, for den, som kender deres sprog, er der forholdsvis høj esoterisk betydning i det skrevne. De omtaler Senzar - med hver deres niveau af visdom og 'forståelse' heraf - som 'fuglenes sprog'. Deres niveau er dog ikke så højt som det indiske, hvis man skal følge H. P. Blavatsky's udtalelser.
Blavatsky omtaler, at Senzar både rummer lydskrift - og at det ikke gør. De ældgamle indiske skrifter - Vedaerne er skrevet på lydskrift ifølge Blavatsky, og disse stammer fra det mystiske sprog Senzar. Andre steder omtaler Blavatsky det, som om det ikke rummer lydskrift, - men det afhænger blot af betragtningsmåden, - dvs. hvilket niveau man omtaler det på. Det siges blot for at forklare visse tilsyneladende uklarheder.
Nogle esoteriske organisationer eller systemer synes, at man bør søge den fornødne grundlæggende åndelige information førend, at man påtænker at blive seriøst involveret med en åndelig underviser eller vejleder; eller før end man knyttes til et bestemt system for en periode, i det mindste, hvad den nuværende fysiske inkarnation angår.
Andre fungerer lidt lige som underholdningsbranchen, og lukker folk ind lige som til en fodboldkamp eller en strikkeklub og sørger for at skabe et system, hvor det er gruppens sociale forhold mere end selve den esoteriske lære, der er det væsentlige. Disse grupper når ofte kun til stadiet 'te og snak' og emotionel adfærd. Tænkeevnen udvikles ikke, fordi følelserne anses for vigtigere.
Og en del udøver en kombination heraf, hvilket synes, at være vigtigt at fremhæve. Man har en ydre side for de såkaldte 'metafysiske turister', dvs. de som går fra ét sted til et andet uden rigtigt at have andet end en overfladisk interesse for den esoteriske lære. Det sociale samvær er vigtigt. Det svarer til at de ligeså godt kunne gå i biografen og se en film. Nogle af dem bliver hængende i en gruppe eller organisation sammen med andre ligesindede.
Og dernæst er der så, de som har en mere dybdegående interesse, men som endnu ved for lidt til at knytte sig til et bestemt sted eller system.
Man har der - så også en indre side, som i stigende grad indtil et vist niveau kan vejlede, de som er rede til vejledning. Tid, sted og omgivelser, samt niveauet for vejledning er væsentlige, men mindre væsentlige hvad den ydre form angår.

Nu synes, det som om jeg laver propaganda for en bestemt sag, et bestemt system eller organisation. Der gør jeg, og så alligevel ikke. For, den sag jeg tjener har i virkeligheden ingen ydre form. At jeg nævner visse organisationer, grupper eller systemer, samt visse navne betyder ikke, at de jeg ikke nævner kan tjene det samme formål, som jeg ønsker at tjene. Folk ser for meget efter den ydre form, enten af vane eller fordi tankerne ikke har hørt om noget sådant før eller de husker dårligt, hvad de allerede har lært.
Den ydre form vil aldrig kunne tjene alle, der vil i princippet altid (kunne være eller) være en opposition til et system eller en ydre form, uanset om den er esoterisk, filosofisk, religiøs, religionsfilosofisk eller noget andet. Det er derfor, at den ydre form - som regel - kun kan tjene en bestemt gruppe og ikke alle.
Symboler som f.eks. Swastikaet betegnes af nogle i østen om yderst lykkebringende, f.eks. visse retninger indenfor hinduismen, som går århundreder tilbage i tiden. I Vesteuropa er det modsat, bl.a. på grund af Nazismen og anden verdenskrig. Der vil altid kunne udøves opposition overfor en enkelt figur eller et symbol...
Som Jesus Kristus sagde, 'Mit rige er ikke af denne verden.' De 7 nøgler vedrører i høj grad en anden verden - end den vi kalder den fysiske verden. Jesus Kristus sagde yderligere: 'Du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg kan vidne om sandheden.' Det er netop, det som den esoteriske lære med dens allegorier (lignelser), dens metafysiske lære, dens lære om tal, symbolik, symboler, billedsprog, lyd i skrift og tale osv. - søger at være et udtryk for. Det er jo kun egoistiske mennesker, som lyver. Det sande gode menneske lyver ikke. Det lyver aldrig. Og Jesus Kristus sagde jo omtrent: 'Kun Gud er god.'
Lær af himmelens fugle, de sår ikke de pløjer ikke, og de sanke ikke i lade, og alligevel giver Gud dem, hvad de behøver til livets opretholdelse. Disse Jesus Kristus fugle er 'fugle', som taler fuglenes sprog, det esoteriske sprog, Senzar! (Disse fugle er altså ikke kun rigtig fugle, men også mennesker).

TRÆET
Man kan også sige at et træ rummer hele billedet på den esoteriske kosmologi og menneskehedens evolution. Denne allegori kan siges at være Senzar eller Senzar-skriften. Hos sufierne sammenlignes en palme (et træ) med en åndelig vejleder. En åndelig vejleder benævnes i visse mellemøstlige skrifter som en 'søjle'. Krishna siger i Bhagavad Gita, at han er træet Asvatta, det kosmiske træ, idet han taler om sin storhed. Krishna, der var avatar Guds, Brahmans talerør. Men, det kan også sammenlignes med det esoteriske kaldæiske kabbalistiske træ, som ikke er fallisk diskriminerende i sit indhold, (hvad det desværre har været og stadig i dag er i visse udgaver), og mange andre billeder findes der. Den nordiske mytologi har sit træ, nemlig Yggdrasil.
Shamanistiske retninger i Afrika har også deres træ. Selv hos de indianske folkeslag er der et helligt træ. Og betydningen er den samme!

Kristus siger omtrent 'Jeg er vingårdstræet og i er grenene'... 'bliv i mig, så bliver jeg også i jer; thi adskilt fra mig kan i slet intet gøre'. Det betød ikke, at det kun var disciplene, belæste præster eller rige abbeder ovennævnte vedrørte. Det vedrørte også mennesker i almindelighed og vedrører i dag også alle mennesker.
Men de bogstavelige, læsere vil ikke være viise, ikke høre og ikke se og læse ikke-bogstavligt. De fornægter Jesus Kristus lignelser, da de ikke mener, at de gælder for dem. De, som har øren at høre med høre, siges der. Derfor bør de som kan tolke lignelser, da også vende sig om og søge de udvalgtes vej, - de udvalgte er de som tolker lignelser. Det er de som går den åndelige udviklingsvej.

'De seende skal blive blinde' og 'de blinde skal se'. Farisæerne ville ikke høre og forstå lignelserne, og de sagde 'er vi mon blinde?' De som erkender deres uvidenhed får visdom som gave. De som ikke erkender deres uvidenhed, og som tror, at de ser, at de ved, de forbliver blinde. Sådan har det været længe for de ortodokse indenfor forskellige religiøse retninger. Man har dyrket blinde tanker, og har ment, at man var seende. Mange mener det endda i dag, i dag, hvor man har så mange muligheder for at overveje verdensbilleder, og evt. revidere det bestående, når det nu ikke har skabt en bedre verden, - sådan som det havde været ønskeligt.
Undskyldningen man bruger, mht. de begåede handlinger, er ofte, mennesket er svagt og jo kun et menneske. Med en sådan indstilling bliver de seende blinde, men vil ikke erkende sin blindhed = uvidenhed.
Derfor tager Man bjælken ud af sit eget øje, for at man kan bedre se, og så tage splinten ud af sit medmenneskes øje! Kan læseren se det? Der er mange ting man kan få ud af et træ, et stykke træ eller en splint. Træet symboliserer jo som bekendt også bl.a. Kabbala med de f.eks. 7-8-9-10-12 sefirot afhængig af hvilken lære der følges. Alle kan jo som bekendt komme på den grønne gren.

 
Copyright © 2001 | M. Nymann - wisdomtheosophy@outlook.dk