Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
 


Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar


DEN TEOSOFISKE ORDBOG


Segl for blandt andet Blavatsky's Esoteriske Sektion
Den følgende ordbog er i første omgang en oversættelse fra engelsk til dansk af The Theosophical Glossary af H.P. Blavatsky. Udgivet posthumt i 1892 af teosoffen G.R.S. Mead, og betragtes derfor ikke som et reelt værk af H. P. Blavatsky. Samlingen har jeg valgt at kalde DEN TEOSOFISKE ORDBOG.

I anden omgang har jeg valgt løbende at tilføje nyt materiale til denne Internet udgave af H. P. Blavatsky' ordbog, alt efter vurderet behov. Denne Internet ordbog er derfor et arbejde, som er under konstant udvikling, og som søger at tilpasse sig nutidens behov. Nye forslag og input til oversættelser modtages meget gerne.

For nærmere information om denne Internet udgave af Den Teosofiske Ordbog henvises der til:
Ordbogens forside .

Se eventuelt også G. R. S. Mead's Forord til den oprindelige Teosofiske Ordbog baseret på H. P. Blavatsky's input:
Forord til Den Teosofiske Ordbog .

Revideret og oversat til dansk af Morten Nymann første gang år 2009.


Hurtige Links


Se alfabetisk liste for de brugte referencer.



C-Cg



C.-Det tredie bogstav i det Engelske alfabet, som ikke har nogen ækvivalent i det Hebraiske bortset fra Caph, som ses under K. {TG. 71}

Cabar Zio (Gnost.). "Den mægtige Strålende Herre" (Codex Nazaraeus), de som avler syv velgørende liv, "som skinner i deres egen form og lys" for at modvirke indflydelserne fra de syv "dårligt-disponerede" stjerner eller principper. Disse er Karabtanos afkom, personificeringen af begær og stof. Den sidstnævnte er de syv fysiske planeter, den førstnævnte, deres ånder eller Regenter. {TG. 71}

Cabeiri eller Kabiri (Føn.). Guddomme, givet den højeste agtelse i Theben, i Lemnos, Frygien, Makedonien, og især ved Samothrace. De var mysterie guder, ingen profan havde ret til at navngive eller tale om dem. Herodot gør dem til Ild-guder og peger på Vulkan som deres fader. Kabiri'en præsiderede over Mysterierne, og deres sande antal har aldrig været afsløret, deres okkulte betydning er meget hellig. {TG. 71}

Cabletow (Mas.). Et Frimurer udtryk om et bestemt objekt brugt i Logerne. Dets oprindelse ligger i de Brahminske asketers tråd, en tråd der også bruges til magiske formål i Tibet. {TG. 71}

Cadmus (Gr.). Den formodede opfinder af alfabetets bogstaver. Han kan have været deres opfinder og lærer i Europa og Lilleasien; men i Indien var bogstaverne kendte og brugt af Indviede tidsaldre før ham. {TG. 71}

Caduceus (Gr.). De Græske poeter og mytologer tog ideen om Merkurs Caduceus fra Egypterne. Caduceus ses at være to slanger omvundet en stav, på Egyptiske monumenter bygget før Osiris tid. Grækerne ændrede dette. Vi finder den igen i hænderne på Asklepios antagende en anden form som Merkurs eller Hermes stav. Det er et kosmisk, siderisk eller astronomisk, så vel som et åndeligt og endda fysiologisk symbol, dets betydning ændrer sig med dets Metafysiske brug, Caduceus'en repræsenterer faldet af det oprindelige og første stof ned i fast jordisk stof, den ene Virkelighed blev Illusion. (Se Sect. Doct. I. 550.) Astronomisk, repræsenterer hoved og hale de punkter i ekliptika hvor planeterne og endda solen og månen mødes i tæt omfavnelse. Fysiologisk, er det symbolet på genoprettelsen af den tabte ligevægt mellem Livet, som en enhed, og strømmene af liv som udfører forskellige funktioner i det menneskelige legeme. {TG. 71}

Cæsar. En vidt-berømt astrolog og "professor indenfor magi," dvs., en Okkultist, under Henry IV's regeringstid i Frankrig. "Han havde ry for at være blevet kvalt af djævlen i 1611," sådan som Broder Kenneth Mackenzie fortæller os. {TG. 72}

Cagliostro. En berømt adept, hvis rigtige navn (af hans fjender) påstås at have været Joseph Balsamo. Han var indfødt fra Palermo, og studerede under en mysteriøs fremmed om hvem meget lidt er blevet fastlagt. Hans accepterede historie er for velkendt til at behøve gentagelse, og hans virkelige historie er aldrig blevet fortalt. Hans skæbne var den som ethvert menneske som beviser at han ved mere end sine med-mennesker; han blev "stenet til døde" af forfølgelser, løgne, og berygtede beskyldninger, og alligevel var han ven og rådgiver hos den højeste og mægtigste i ethvert land han besøgte. Endelig blev han sat for retten og dømt i Rom som en kætter, og siges at have været død under sit fangenskab i et Statsfængsel. (Se "Mesmer".) Alligevel var hans endeligt ikke helt ufortjent, da han havde i visse henseender været utro mod sine løfter, havde faldet fra sit kyskheds niveau og havde givet efter for ambition og selviskhed. {TG. 72}

Cain [Kain; MN] eller Kayn (Heb.). Indenfor den Esoterisk symbologi siges han at være identisk med Jehovah eller "Guds Herre" i Første Mosebogs fjerde kapitel. Det er yderligere opfattelsen at Abel ikke er hans broder, men hans kvindelige aspekt. (Se Sec. Doct., sub voce.) {TG. 72}

Calvary Cross [Golgatha Korset; MN]. Dette type kors daterer sig ikke fra Kristendommen. Det var kendt og brugt til mystiske formål, tusinder af år før vores tidsregning. Det udgjorde en del af de forskellige Ritualer, i Egypten og Grækenland, i Babylon og Indien, så vel som i Kina, Mexico, og Peru. Det er et kosmisk, så vel som et fysiologisk (eller fallisk) symbol. At det eksisterede blandt "hedenske" nationer indrømmes af Tertullian. "Hvorledes adskiller den Athenske Minerva sig fra korsets krop?" spørger han. "Oprindelsen til dine guder stammer fra figurer støbt på et kors. Alle disse rækker af billeder på jeres standarder er vedhæng til kors; de som hænger på dine bannere er klæder af kors." Og den ildagtige champion havde ret. Tau'et eller T er det ældste af alle former, og korset eller tat lige så (q.v.) gammelt. Crux ansata'et, korset med håndtag, er i hænderne på næsten enhver gud, inklusiv Baal og den Fønikiske Astarte. Croix cramponnée, er det Indiske Swastika. Det har været udgravet fra de laveste fundamenter i det gamle Troja, og det fremstår på Etruksiske og Kaldæiske antikke levn. Som Fru Jamieson viser: "Egyptens Ankh var Skt. Anthony's krykke og Skt. Filips kors. Konstantins Labarum . . . var et symbol længe før i Etrurien. Osiris havde Labarum som sit tegn; Horus fremstår sommetider med det lange Latinske kors. Det Græske pektorale kors er Egpytisk. Det blev af Fædrene kaldt Djævlens opfindelse før Kristus. Crux ansata er på Tarsus gamle mønter, lige som Malteserkorset på brystet af de Assyriske konger. . . .Golgatha Korset, så almindeligt i Europa, optræder på mumiers bryst. . . det var hængt om halsen på hellige Slanger i Egypten. . . . Mærkelige Asiatiske stammer der giver tribut i Egypten ses med klædninger besat med kors, og Sir Gardner Wilkinson daterer dette billede til 1500 FVT." Endelig, "Typhon, den Onde, er lænket til et kors!". (Eg. Belief and Mod. Thought). {TG. 73}

Campanella, Tomaso. En Calabrianer, født i 1568, som, siden sin barndom udviste mærkelige kræfter, og hengav sig i hele hans liv til de Okkulte Videnskaber. Historien, der viser ham indviet i alkymiens hemmeligheder i hans barndom og fuldt ud instrueret i Rabbi-Kabbalisternes hemmelig videnskab på fjorten dage ved hjælp af notarikon, er et fupnummer. Okkult viden, selv når det arves fra en foregående fødsel, kommer ikke tilbage ind i en ny personlighed indenfor femten dage. Han blev opponent overfor den Aristotelske materialistiske filosofi da han var i Napoli og var tvunget til at flygte for sit liv. Senere, forsøgte, Inkvisitionen af prøve og dømme ham for praktiseringen af magiske videnskaber, men dens anstrengelser blev forkastet. I han liv skrev han en enorm mængde af magiske, astrologiske og alkymistiske værker, hvor de fleste ikke længer er intakte. Han rapporteres at være død ved Jacobinernes konvent i Paris 21. Maj, 1639. {TG. 73}

Canarese. Karnatic sproget, oprindeligt kaldt Kanara, en af Sydindiens inddelinger. {TG. 73}

Capricornus (Lat.) Det 10'ende tegn i Zodiakken (Makâra på Sanskrit), anset, på baggrund af dets skjulte betydning, det mest vigtige blandt konstellationerne i den mysteriøse Zodiak. Den beskrives fuldt ud i the Secret Doctrine, og behøver derfor blot få ekstra ord. Uanset, det er acceptabelt i forhold tileksoteriske udtalelser, var Capricornus relateret med ammen Amalthæa som ammede Jupiter med hendes mælk, eller hvorvidt det var guden Pan som forandrede ham selv til en ged og efterlod sit aftryk på de sideriske optegnelser, betyder kun lidt. Enhver af fablerne har deres betydning. Enhver ting i naturen er nært forbundet med resten, derfor vil de studerende indenfor oldtidens historie ikke blive særlig overrasket når de fortælles at selv de syv skridt der tages i hver retning af kompassets fire punkter, eller -28 skridt-taget af den nyfødte Buddha, er nært forbundet med de 28 stjerner i Capricornus konstellationen. {TG. 73}

Cardan, Jérome. En astrolog, alkymist, kabbalist og mystiker, velkendt i litteratur. Han blev født i Pavia i 1501, og døde i Rom i 1576. {TG. 73}

Carnac. Et meget gammelt sted i Bretagne (Frankrig) med et tempel af kyklopisk struktur, helliget Solen og Dragen; og af den samme slags som Karnak, i gamle Egypten, og Stonehenge i England. (Se the "Origin of the Satanic Myth" i Akraisk Symbolik.) Den blev bygget af den Solare Drages før-historiske hierofant-præster, eller symboliserede Visdom (de Solare Kumâraer som inkarneret var de højeste). Hver sten blev personligt placeret der af efterfølgende ledende adept-præster, og graden af magt, status, og viden hos hver af dem blev mindet i symbolsk sprogbrug. (Se yderligere Secret Doctrine II. 381, et seq., og også "Karnak".) {TG. 74}

Caste [Kaste; MN]. Oprindeligt systemet med de fire arvelige klasser som den Indiske befolkning blev inddelt i: Brahman, Kshatriya, Vaisya, og Sûdra (eller efterkommere af Brahmâ, Krigere, Handlende, og de laveste Bønder). Ud over disse fire, er hundreder nu groet frem i Indien. {TG. 74}

Causal Body [Kausal Legemet; MN]. Dette "legeme", er intet legeme hverken objektivt eller subjektivt, men Buddhi, den Åndelige Sjæl, kaldes således fordi den er den direkte årsag til Sushupti tilstanden, førende til Turya tilstanden, den højeste Samadhi tilstand. Den kaldes Karanopadhi, "grundlaget for Årsagen", af Târaka Raja Yogierne; og i Vedânta systemet korresponderer den til både Vignânamaya og Anandamaya Kosha'erne, det sidstnævnte kommer lige efter Atma, og er derfor den universelle Ånds vehikel. Buddhi alene kan ikke kaldes et "Kausal Legeme", men bliver det i konjunktion med Manas, den inkarnerende entitet eller EGO. {TG. 74}

Cazotte, Jacques. Den vidunderlige Seer, som forudså halshugningen af adskillige kongelige personligheder og hans egen halshugning, ved en lystig middag noget tid før den første Franske Revolution. Han blev født i Dijon i 1720, og studerede mystisk filosofi i Martinez Pasqualis skole i Lyon. Han blev arresteret 11. September 1791 og dømt til døden af præsidenten for den revolutionære regering, et menneske som, skamfuldt at sige, havde været hans med-studerende og medlem af Pasqualis Mystiske Loge i Lyon. Cazote blev henrettet 25. September på Place du Carrousel. {TG. 74}

Cecco d’Ascolî. Givet efternavnet "Francesco Stabili." Han levede i det trettende århundrede og blev anset for at være den mest berømte astrolog på hans tid. Et af hans værker publiceret i Basel i 1485, og kaldet Commentarii in Sphaeram Joannis de Sacrabosco, er stadig intakt. Han blev brændt levende af Inkvisitionen i 1327. {TG. 74}

Cerberus (Gr., Lat.). Cerberus, de tre-hovedede hunde monster, som formodes at våge over tærsklen til Hades, kom til Grækerne og Romerne fra Egypten. Det var monsteret, halvt-hund og halvt-flodhest, som vogtede Amentis porte. Cerberus moder var Echidna-et væsen, halvt-kvinde, halvt-slange, meget æret i Etrurien. Både den Egyptiske og den Græske Cerberus er symboler på Kâmaloka og dens upolerede monstre, dødliges afkastede skaller. {TG. 75}

Ceres (Lat.) På Græsk Demeter. Som det kvindelige aspekt af Pater Æter, Jupiter, er hun esoterisk det produktive princip i den alt-gennemtrængende Ånd som fremskynder ethvert frø i det materielle univers. {TG. 75}



Til toppen

Se alfabetisk liste for de brugte referencer.

Forside til Den Teosofiske Ordbog






 
 

Copyright © 2001 | M. Nymann - wisdomtheosophy@outlook.dk



XXXXXXX