Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
 


Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar


DEN TEOSOFISKE ORDBOG


Segl for blandt andet Blavatsky's Esoteriske Sektion
Den følgende ordbog er i første omgang en oversættelse fra engelsk til dansk af The Theosophical Glossary af H.P. Blavatsky. Udgivet posthumt i 1892 af teosoffen G.R.S. Mead, og betragtes derfor ikke som et reelt værk af H. P. Blavatsky. Samlingen har jeg valgt at kalde DEN TEOSOFISKE ORDBOG.

I anden omgang har jeg valgt løbende at tilføje nyt materiale til denne Internet udgave af H. P. Blavatsky' ordbog, alt efter vurderet behov. Denne Internet ordbog er derfor et arbejde, som er under konstant udvikling, og som søger at tilpasse sig nutidens behov. Nye forslag og input til oversættelser modtages meget gerne.

For nærmere information om denne Internet udgave af Den Teosofiske Ordbog henvises der til:
Ordbogens forside .

Se eventuelt også G. R. S. Mead's Forord til den oprindelige Teosofiske Ordbog baseret på H. P. Blavatsky's input:
Forord til Den Teosofiske Ordbog .

Revideret og oversat til dansk af Morten Nymann første gang år 2009.


Hurtige Links


Se alfabetisk liste for de brugte referencer.Sk-SoSkandha eller Skhanda (Sk.). Bogst. , "bundter", eller grupper af attributter; alt endeligt, uanvendelig for det evige og absolutte. Der er fem-esoterisk, syv attributter i ethvert levende væsen.

som er kendt som Pancha Shandhaerne. Disse er (1) form, rûpa; (2) perception, vidâna; (3) bevidsthed, sanjnâ; (4) handling, sanskâra; (5) viden, vidyâna. Disse forener sig ved menneskets fødsel og udgør hans personlighed. Efter modningen af disse Skandhaer, så begynder de at adskilles og svækkes, og dette følges af jarâmarana, eller affældighed og død. {TG. 302}

Skrymir (Skand.). En af de berømte giganter i Eddaerne. {TG. 302}

Sloka, (Sk.). Det episke Sanskrit versemål dannet af to-og-tredive stavelser: vers i fire halv-linier af otte, eller to linier med seksten stavelser hver. {TG. 302}

Smaragdine Tablet of Hermes. (Hermes Smaragd Tavle) Som udtrykt af Eliphas Lévi, "denne Smaragdtavle er hele magien på en enkelt side"; men Indien har et enkelt ord som, når det forstås, indeholder "hele magien". Det er imidlertid en tavle, tillagt at være fundet af Sarai, Abraham's hustru (!) på Hermes døde krop. Sådan siger Frimurerne og de Kristne Kabbalister. Men indenfor Teosofien kalder vi den en allegori. Kan det ikke betyde at Sarai-swati, Brahmâ's hustru, eller gudinden for hemmelig visdom og læring, som stadig finder megen visdom latent i Menneskehedens døde krop, genoplivede denne visdom? Dette førte til genfødslen af de Okkulte Videnskaber, glemt i så lange tider og forsømte, verden over. Tavlen er imidlertid i sig selv, selv om den indeholder "hele magien", for lang til at blive gengivet her. {TG. 302}

Smârtava (Sk.). Smârta Brahmanerne; en sekt grundlagt af Sankarâchârya. {TG. 302}

Smriti (Sk.). Traditionelle beretninger indgivet oralt, fra ordet Smriti, "Hukommelse" en af Daksha's døtre. De er nu legale og ceremonielle skriverier blandt Hinduerne; det modsatte af, og derfor mindre hellige, end Vedaerne, som er Sruti, eller "åbenbaring", {TG. 302}

Sod (Heb.). Et "Aracnum", eller religiøst mysterie. Mysterierne om Baal, Adonis og Bacchus, alle guder har slanger som symboler, eller, som i Mithra's tilfælde en "solar slange". De gamle Jøder havde også deres Sod, symbolerne var ikke udeladt, da de havde en "bronze slange" oprejst i Ørkenen, hvis bestemte slange var den Persiske Mithra, symbolet på Moses som en Indviet, men havde sandelig aldrig til hensigt at repræsentere den historiske Kristus. "Herrens hemmelige (Sod) er med dem som frygter ham", siger David, i Salmernes Bog xxv., 14. Men, det læses på det oprindelige Hebrariske som "Jehovah's Sod Ihoh (eller Mysterier) er for de som frygter ham". Så dårligt er det Gamle Testamente fejloversat, at vers 7 i Salmernes Bog lxxxix., som i den originale siger "Al (El) er frygtelig i Kedeshim's store Sod" (Galli, præsterne i de indre Jødiske mysterier), læses nu i den lemlæstede oversættelse "Gud frygtes i høj grad i de helliges forsamlingen". Simeon og Levi holdt deres Sod, og den gentages konstant i Biblen. "O' min sjæl", udbryder den døende Jacob, "kom du ikke i deres hemmelighed (Sod, i den originale), hen til deres forsamling", dvs., ind i Simeon's og Levi's Sodalitet (Første Mosebog xlix., 6). (Se Dunlap, Sôd, the Mysteries of Adoni.) {TG. 303}

Sodales (Lat.). Medlemmerne af Præste-kollegierne. (Se Freund’s Latin Lexicon, iv., 448.) Cicero fortæller os også (De Senectute, 13) at "Sodalitet blev indført i Idæanske Mysterier af den MÆGTIGE MODER". De som var indviet i Sod blev benævnt Ledsagere". {TG. 303}

Sodalian Oath. Den mest hellige af alle eder. Dødsstraf fulgte ved at man brød den Sodalianske ed eller løftet. Eden og Sod'en (den hemmelige lære) er tidligere end Kabbalahen eller Traditionen, og den gamle Midrashim behandlede fuldt ud Mysterierne eller Sod'en før de indgik i Zohar. Nu refereres de til som de Hemmelige Mysterier i Torahen, eller Loven, som det er fatalt at bryde. {TG. 303}

Soham (Sk.). En mystisk stavelse der repræsenterer involution: bogst., "DET JEG ER". {TG. 303}

Sokaris (Eg.). En ild-gud; en solar guddom med mange former. Han er Ptah Sokaris, når symbolet er rent kosmisk, og "Ptah-Sokaris-Osiris" når den er fallisk. Denne guddom er hermafrodit, den hellige tyr Apis er dens søn, undfanget i den ved hjælp af en solstråle. Ifølge Smith's History of the East, er Ptah en "anden Demiurgus, en emanation fra det første kreative Princip" (første Logos). Den opretstående Ptah, med kors og stav, er "skaberen af solens og månens æg". Pierret tror at han repræsenterer ur-Kraften som gik forud for guderne og "skabte stjernerne, og solens og månens æg". Mariette Bey ser den "Guddommelige Visdom spredende stjernerne i uendelighed" i ham, og han underbygges af Targum of Jerusalem som udtaler at "Egypterne kaldte det Første Intellekts Visdom for Ptah". {TG. 303}

Sokhit (Eg.). En guddom for hvem katten var hellig. {TG. 303}

Solomon’s Seal.(Salomon's Segl) Den symbolske dobbelte triangel, antaget af T.S. og af mange Teosoffer. Hvorfor det bør kaldes "Salomon's Segl" er et mysterie, med mindre det kom til Europa fra Iran, hvor mange historier fortælles om denne mytiske personlighed og om det magiske segl brugt af ham til at fange djins og fængsle dem i gamle flasker. Men dette segl eller dobbelt triangel kaldes Indien også "Vishnu's Tegn", og kan ses på husene i enhver by som en talisman imod ondt. Trianglen var hellig og brugt som et religiøst tegn i det fjerne Østen tidsaldre før Pythagoras proklamerede at det var den første af geometriske figurer, så vel som den mest mysteriøse. Det findes på pyramider og obelisker, og er gennemtrængt med okkulte betydning, lige som alle triangler rent faktisk er. Således er pentagrammet den trefoldige triangel-den sekstakkede er hexalp ha. (Se "Pentacle" and "Pentagram".) Den vej en triangel peger bestemmer dens betydning. Hvis opad, så betyder det det maskuline element og guddommelig ild; nedad, det kvindelige og stoffets vande; opret, men med en tværbjælker hen over toppen, luft og astralt lys; med en linie-jorden eller fast stof, osv., osv. Når en Græsk Kristen Præst i velsignelse holder hans to fingre og tommeltot sammen, så udfører han ganske enkelt tegnet-ved trianglens eller "trefoldighedens" kraft. {TG. 304}

Soma (Sk.). Månen, og også frugtsaften fra planten med dette navn brugt i templerne med henblik på trance; en hellig drik. Soma, månen, er symbolet på Hemmelig Visdom. I Upanishaderne bruges ordet til at betegne fast stof (associeret med fugt) i stand til at frembringe liv ved varme aktivitet. (Se "Soma-drik".) {TG. 304}

Soma-drink. Skabt via en sjælden bjergplante af indviede Brahmanere. Denne hellige Hindu drik svarer til den Græske ambrosia eller nektar, skyllet ned af guderne på Olympen. En Kykeôn kop blev også skyllet ned af Mysterne ved den Eleusinske indvielse. Han som drikker det opnår let Bradhna, eller pragtens (Himlen's) sted. Soma-drikken der er kendt af Europæerne er ikke den ægte drik, men dens erstatning; for de indviede præster kan alene smage den rigtige Soma; og selv konger og Rajaer, modtager erstatningen når de ofrer. Haug, viser ved sin egen indrømmelse, i hans Aitareya Brâhmana, at det ikke var Soma han smagte og fandt væmmelig, men juicen fra Nyagradhaens rødder, en plante eller busk som gror i Poona's bjerge. Vi blev bekræftende informeret om at majoriteten af offer præsterne fra Dekkan havde mistet den sande Soma's hemmelighed. Den kan ikke findes i de rituelle bøger ej heller gennem oral information. De sande tilhængere af den primitive Vediske religion er meget få; disse er de påståede efterkommere af Rishierne, de sande Agnihôtrier, indviede i de store Mysterier. Soma drikken hyldes i den Hinduistiske Gudekreds, for den kaldes Kong-Soma. Han som drikker deraf gives at deltage i den himmelske konge; han bliver fyldt med dets essens, lige som de Kristne apostle og deres konvertitter blev fyldt medHelligånden, og rengjort fra sine synder. Somaen gør den indviede til et nyt menneske; han bliver genfødt og transformeret, og hans åndelige natur overvinder den fysiske; den skænker den guddommelige krafts inspiration, og udvikler clairvoyante evner til det yderste. Ifølge den eksoteriske forklaring er soma en plante, men samtidigt er det en engel. Den forbinder magtfuldt den indre, højeste "ånd" i mennesket, hvis ånd er en engel lige som den mystiske Soma, med dens "irrationelle sjæl", eller astrale krop, og således forenet med den magiske driks kraft, de svæver sammen over den fysiske natur og deltager gennem livet i Himlens salighed og usigelige herligheder.

Således er Hindu Soma mystisk og i samme henseende på alle måder det samme som Nadverens måltid var for de Kristne. Ideen er magen til. Ved ofring af bønnerne-mantraerne-formodes denne væske øjeblikkeligt at blive transformeret om til den rigtige Soma, eller englen, og endda om til Brahmâ ham selv. Nogle missionærere har udtrykt sig selv med megen indignation om denne ceremoni, så meget mere, ved at se at Brahmanerne generelt bruger en slags alkoholholdig spiritus som en erstatning. Men tror de Kristne mindre inderligt på forvandlingen ved altervinens kommunion om til Kristus blod, fordi denne vin tilfældigvis er mere eller mindre spirituøs? Er symbolet ide tilknyttet til det ikke det samme? Men missionærerne siger at denne time for soma-drik er Satans gyldne time, som lusker rundt i bunden af Hinduens offer kop. (Isis Unveiled.) {TG. 305}

Soma-loka (Sk.). En slags måne bolig hvor Soma guden, månens regent, residerer. Lunar Pitriernes bolig-eller Pitriloka. {TG. 305}

Somapa (Sk.). En klasse af Lunare Pitrier. (Se "Trisurparna.") {TG. 305}

Somnambulism Bogst., "søvn-gængeri", eller bevægelse, handling, skrivning, læsning og udførende enhver handling vedrørende vågen bevidsthed i sin søvn, med fuldkommen glemsel af, sandheden om at være vågen. Det er en af de store psyko-fysiologiske fænomener, det mindst forståede da det er det mest forvirrende, som Okkultismen alene har nøglen til. {TG. 305}

Son-kha-pa (Tsong-kha-pa) (Tib.). Også skrevet Tsong-kha-pa. En berømt Tibetansk reformator fra det fjortende århundrede, som introducerede en rengjort Buddhisme i hans land. Han var en stor Adept, som ikke længere var i stand til at være vidne til falske præsters skænding af den Buddhistiske filosofi som gjorde den til omsættelig vare, satte et kraftfuldt stop for det ved en rettidig revolution og eksil af 40.000 falske munke og Lamaer fra landet. Han anses for at være en Buddha Avatar, og er grundlægger af Gelukpa ("gul-hatte") Sekten, og det mystiske Broderskab forbundet med dets ledere. "Træet for de 10.000 billeder" (khoom boom) er, siges det, udsprunget fra asketens lange hår, som efterlod det bag sig for altid forsvinde fra den profanes synsfelt. {TG. 305}

Sooniam. En magisk ceremoni med formålet at fjerne en sygdom fra en person til en anden. Sort magi, trolddom. {TG. 305}

Sophia (Gr.). Visdom. Den kvindelige Logos hos Gnostikerne; det Universelle Sind; og den kvindelige Helligånd hos andre. {TG. 305}

Sophia Achamoth (Gr.). Sophia's datter. Det personificerede Astrale Lys, eller Æterens lavere plan. {TG. 305}

Sortes Sanctorum (Lat.). Den "hellige kastning af lod med henblik på forudsigelser", praktiseret af det tidlige og middelalderlige Kristne præsteskab. Skt Augustin som ikke "modsiger denne metode med henblik på at lære fremtiden, såfremt den ikke bruges til verdslige formål, praktiserede den selv" (Life of St. Gregory of Tours). Hvis det, imidlertid "praktiseres af lægmand, kættere, eller hedning" af enhver slags, så bliver sortes sanctorum-hvis vi skal tro de gode i fromme fædre-til sortes diabolorum eller sortilegium—trolddom. {TG. 306}

Sosiosh (Zend). Den Mazdeanske Frelser som, lige som Vishnu, Maitreya Buddha og andre, forventes at komme til syne på en hvis hest ved slutningen af cyklussen for at redde menneskeheden. (Se "S´ambhala".) {TG. 306}

Soul. Ψυχη'en, eller nepesh'en i Biblen; det vitale princip, eller vores livs åndedrag, som ethvert dyr ned til infusionsdyr, deler med mennesket. I den oversatte Bibel står det uden at skelne for liv, blod og sjæl. "Lad os ikke slå hans nepesh ihjel", siger den originale tekst: "lad os ikke dræbe ham", oversætter de Kristne (Første Mosebog xxxvii. 21), og så videre. {TG. 306}

Sowan (Pali). Den første af de "fire veje" som fører til Nirvâna, indenfor Yoga praktisering. {TG. 306}

Sowanee (Pali). Han som indtrådte på den "vej". {TG. 306}Til toppen

Se alfabetisk liste for de brugte referencer.

Forside til Den Teosofiske Ordbog


 
 

Copyright © 2001 | M. Nymann - wisdomtheosophy@outlook.dkXXXXXXX