Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
 


Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar


DEN TEOSOFISKE ORDBOG


Segl for blandt andet Blavatsky's Esoteriske Sektion
Den følgende ordbog er i første omgang en oversættelse fra engelsk til dansk af The Theosophical Glossary af H.P. Blavatsky. Udgivet posthumt i 1892 af teosoffen G.R.S. Mead, og betragtes derfor ikke som et reelt værk af H. P. Blavatsky. Samlingen har jeg valgt at kalde DEN TEOSOFISKE ORDBOG.

I anden omgang har jeg valgt løbende at tilføje nyt materiale til denne Internet udgave af H. P. Blavatsky' ordbog, alt efter vurderet behov. Denne Internet ordbog er derfor et arbejde, som er under konstant udvikling, og som søger at tilpasse sig nutidens behov. Nye forslag og input til oversættelser modtages meget gerne.

For nærmere information om denne Internet udgave af Den Teosofiske Ordbog henvises der til:
Ordbogens forside .

Se eventuelt også G. R. S. Mead's Forord til den oprindelige Teosofiske Ordbog baseret på H. P. Blavatsky's input:
Forord til Den Teosofiske Ordbog .

Revideret og oversat til dansk af Morten Nymann første gang år 2009.


Hurtige Links


Se alfabetisk liste for de brugte referencer.QQ.-Det syttende bogstav i det Engelske Alfabet. Det er det forældede Æolian Qoppa og det Hebraiske Koph. Som tal er det 100, og dets symbol er bagsiden af hovedet fra ørerne til nakken. Hos de Æolianske Okkultister betegnede det symbolet for differentiering. {TG. 268}

Qabbalah (Heb.). Den gamle Kaldæiske Hemmelige Lære, forkortet til Kabala. Et okkult system videregivet ved mundtlig tradition; men, som, selv om det accepterer traditionen, ikke selv kun er komponeret af traditionel lære, da det en gang var en grundlæggende videnskab, nu forvrænget af århundreders tilføjelser, og ved interpolationer af de Vestlige Okkultister, især af Kristne Mystikere. Den behandler hidtidige esoteriske fortolkninger af Jødiske Skrifter, og lærer adskillige metoder omkring fortolkning af Bibelske allegorier. Oprindeligt blev doktrinerne kun overført "fra mund til øre", siger Dr. Wynn Westcott, "på en mundtlig måde fra lærer til eleven som modtog dem; derfor navnet Kabbalah, Qabalah, eller Cabbala fra den Hebraiske rod QBL, at modtage. Ved siden af denne Teoretiske Kabbalah blev der skabt en Praktisk forgrening, som beskæftiger sig med de Hebrariske bogstaver, lige som typer af Lyd, Tal, og Ideer." (Se "Gematria", "Notaricon", "Temura".) Om den originale Qabbalah bog-Zohar- se længere fremme. Men den Zohar vi har nu er ikke den Zohar som Simeon Ben Jochai efterlod til sin søn og sekretær som et arvestykke. Forfatteren til den nuværende approksimation var en Moses de Leon, en Jøde fra det XIII'ende århundrede. (Se "Kabalah" og "Zohar".) {TG. 268}

Qadmon, Adam, eller Adam Kadmon (Heb.). Det Himmelske Menneske, Mikrokosmos (q.v.), Han er den manifesterede Logos; den tredie Logos ifølge Okkultismen, eller Menneskehedens Paradigme. {TG. 268}

Qai-yin (Heb.). Det samme som Kain. {TG. 268}

Qaniratha (Mazd.). Vores Jord, i de Zoroastriske Skrifter, som er placeret, som angivet i den Secret Doctrine, i midten af de andre seks Karshwarer, eller glober i den jordiske kæde. (Se Secret Doctrine, II. p. 759.) {TG. 268}

Q’lippoth, (Heb.) eller Klippoth. Verden af Dæmoner eller Skaller; det samme som den Aseeyatiske Verden, også kaldt Olam Klippoth. Det er Samâels residens, Mørkets Prins i de Kabbalistiske allegorier. Men noter hvad vi lærer i Zohar (ii.43a) "Samâel og hans legioner skabte, dvs., handlingens verden,. . . . for at tjene Engleverdenen, den Hellige, som var lige som var de skyer, der skal anvendes (af de højere eller øvre Ånder, vores Ego'er) til at ride på i deres nedstigning til jorden, og virke, som det var, for deres heste". Dette, i konjunktion med den sandhed at Q’lippoth indeholder stoffet som stjerner, planeter, og endda mennesker er skabt af, viser at Samâel med hans legioner ganske enkelt er kaotisk, turbulent stof, som i dets finere tilstande bruges af ånder til klæde sig selv med. For talende om "klædningen" eller formen (rupa) hos de inkarnerende Ego'er, siges det i den Okkulte Katekisme at de, Mânasaputraerne eller Visdoms Sønnerne, bruger Swabhavat's stof eller det plastiske stof som findes gennem hele Rummet, med andre ord ur ilus, til at konsolidere deres forme, for at nedstige i de lavere sfærer. Og disse klædninger er det som Egypterne har kaldt Typhon og moderne Europæere Satan, Samâel, osv., osv. Deus est Demon inversus-Dæmonen er Guds foring. {TG. 269}

Quadrivium (Lat.). Et udtryk brugt af Skolastikerne i Middelalderen for at betegne de sidste fire veje for læring-som der oprindelig var syv af. Således blev grammatik, retorisk og logik kaldt trivium, og arithmetik, geometri, musik og astronomi (Pythagoraisk obligatoriske videnskaber) gik under navnet quadrivium. {TG. 269}

Quetzo-Cohuatl (Mex.). Slange-guden i de Mexikanske Skrifter og legender. Hans stav og andre "lande-mærker" viser at han var en stor Indviet i oldtiden, som modtog navnet "Slange" baggrund på grund af hans visdom, lange liv og kræfter. Den dag i dag kalder indfødte stammer i Mexico sig selv navne på forskellige reptiler, dyr og fugle. {TG. 269}

Quiche Cosmogony. Kaldet Popol Vuh; opdaget af Abbé Brasseur de Bourbourg. (Se "Popol Vuh".) {TG. 269}

Quietists. En religiøs sekt grundlagt af en Spansk munk kaldet Molinos. Deres hovedlære var at kontemplation (en intern tilstand med total hvile og passivitet) var den eneste mulige religiøse praksis, og bestod af alle religiøse observanser. De var de Vestlige Hatha Yogier og tilbragte tiden med at prøve på at adskille deres sind fra deres sanseobjekter. Praksissen blev en mode i Frankrig og også i Rusland i den tidlige start af dette århundrede. {TG. 269}

Quinanes. En meget gammel race af giganter, hvor om der er mange traditioner, ikke kun indenfor folkloren men i Central Amerikas historie. Okkult videnskab lærer at racen som gik forud for vores egen menneskelige race var en med giganter, som gradvist formindskedes, efter at den Atlantiske syndflod næsten fejede den væk fra jordens overflade, ned til menneskets størrelse. {TG. 269}

Quindecemvir (Lat.). Den Romerske præst som havde ansvaret for de Sibyllinske bøger. {TG. 270}

Qû-tamy (Chald.). Navnet på den mystiker som modtager åbenbaringerne fra måne-gudinden i det gamle Kaldæiske værk, oversat fra Arabisk, og genoversat af Chwolsohn til Tysk, under navnet Nabathean Agriculture. {TG. 270}Til toppen

Se alfabetisk liste for de brugte referencer.

Forside til Den Teosofiske Ordbog


 
 

Copyright © 2001 | M. Nymann - wisdomtheosophy@outlook.dkXXXXXXX