Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
 


Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar


DEN TEOSOFISKE ORDBOG
FORSIDESegl for blandt andet Blavatsky's Esoteriske Sektion
Den følgende ordbog er i første omgang en oversættelse fra engelsk til dansk af The Theosophical Glossary af H.P. Blavatsky. Udgivet posthumt i 1892 af teosoffen G.R.S. Mead, og betragtes derfor ikke som et reelt værk af H. P. Blavatsky. Samlingen har jeg valgt at kalde DEN TEOSOFISKE ORDBOG.

I anden omgang har jeg valgt løbende at tilføje nyt materiale til denne Internet udgave af H. P. Blavatsky' ordbog, alt efter vurderet behov. Denne Internet ordbog er derfor et arbejde, som er under konstant udvikling, og som søger at tilpasse sig nutidens behov. Nye forslag og input til oversættelser modtages meget gerne.

For nærmere information om denne Internet udgave af Den Teosofiske Ordbog henvises der til:
Ordbogens forside .

Se eventuelt også G. R. S. Mead's Forord til den oprindelige Teosofiske Ordbog baseret på H. P. Blavatsky's input:
Forord til Den Teosofiske Ordbog .

Revideret og oversat til dansk af Morten Nymann første gang år 2009.


Hurtige Links


Se alfabetisk liste for de brugte referencer.

Introduktion

Lige siden de tidlige dage indenfor the Theosophical Society (på dansk "Teosofisk Samfund"), har der været et behov for en dybdegående ordbog, som kunne definere og forklare tusinde af filosofiske og mystiske termer som findes i The Secret Doctrine og Mahtama-brevene til A. P. Sinnett og andre teosofiske skrifter. H. P. Blavatsky's Theosophical Glossary, som blev udgivet kort efter hendes død i 1892, og som indeholder værdifuldt materiale kan ikke siges at bære seglet på HPB's omhyggelige øje, for hun havde kun set de første toogtredive sider til første godkendelse og havde således ikke været i stand til at forklare og udvide definitionerne. Som G. R. S. Mead skrev i Forordet: "Dette er så meget mere beklageligt, for H.P.B., tilføjede, som hun plejede betydeligt til den originale kopi, og ville uden tvivl have forøget værket meget ud over dets nuværende rammer, og derved have kastet meget lys over mange obskure udtryk som ikke er inkluderet i den nuværende Ordbog, og endnu mere vigtigt, have givet os en skitse af de mest berømte Østlige og Vestlige Adepters liv og lære. "

Yderligere, så er det vigtigt, at være klar over, at G.R.S. Mead har foretaget visse mindre ændringer af ordbogens indhold, hvilket han også gør opmærksom på i hans Forord til denne Teosofiske Ordbog. Så ordbogen bør med sikkerhed læses med disse ovennævnte forbehold in mente. For H. P. Blavatsky's uden tvivl umådelige niveau af viden i forhold til G.R.S. Mead's bør tages i betragtning. Yderligere bør kritikken af bogen ved dens udgivelse i Januar 1892 fra formanden H. S. Olcott også tages i betragtning. H. S. Olcott skrev i April 1892 en anmeldelse af bogen i det indiske tidsskrift "The Theosophist". H. S. Olcott påviste her en række fejl i bogen. (Se "The Theosophist," April 1892, p. 444-445).

Den Teosofiske Ordbogs Internet Udgave
De rettelser jeg, Morten Nymann, har foretaget af den oprindelige ordbog, er få og små og skyldes til tider det danske sprogs begrænsninger, men også emnets vanskelighed i forbindelse med, at jeg ikke vil angive mig selv som en litterær kapacitet på linie med H. P. Blavatsky m.fl. Der hvor jeg direkte bevidst har foretaget rettelser har jeg angivet mine egne initialer som MN eller Morten Nymann og eventuelt med brug af [ ] til at omkranse tekstindhold med.

Yderligere er det min opfattelse, at det bør tages i betragtning at den oprindelige udgave af H. P. Blavatsky's Ordbog uden oversættelse eller eventuelle rettelser med stor sikkerhed var skrevet med brug af nogle af det H. P. Blavatsky kalder de syv nøgler til mysterie sproget. Og det bør derfor påpeges, at det forelæggende oversættelsesarbejde til dansk og i Internet-udgave sikkert har udøvet et brud på denne konstruktion. H. P. Blavatsky lagde som hun skrev flere gange ikke særlig stor vægt på det døde bogstav.

Min egen holdning til ordbogen er en blanding af respekt for det store arbejde, der er blevet udført, samt bogens indhold. Og en anden blanding med en opfattelse af at selve ordbogen i dag har en tendens til, af forståelige grunde, at mangle et mere globalt overblik over teosofiens vilkår på vores nutidige jordklode og dens behov. Jeg taler her om teosofien ud fra en ikke-bogstavelig tankegang, for der foregår stadig arbejde rundt omkring i vores verden af teosofisk karakter, som ikke kun vedrører de grupper og organisationer, som bruger navnet teosofi eller Teosofi eller de som på anden måde refererer til Blavatsky's lære eller andre teosoffers fremstillinger. Derfor kan jeg håbe, at en eventuel udvidelse i nær fremtid kun vil hjælpe på en forbedring af dette forhold.

Et forhold bør nævnes i forbindelse med de senere begivenheder siden bogens fremkomst 1892. Jeg er selv af den opfattelse, at omtalen af den okkulte gruppe Golden Dawn i den Teosofiske Ordbog har visse uheldige forhold knyttet til sig. På tiden for denne nærværende bogs udgivelse var gruppen der gik under navnet Golden Dawn kun 4 år gammel og dens grundlag søgte en mere nobel etik. Senere gik den hen og degenererede mærkbart i dens lære på grund af visse af dens senere medlemmer. Dette i stedet for at lytte til H. P. Blavatsky's viise ord om dens fejl. Fejl som hun i et vist omfang blandt andet i forskellige dele af denne Ordbog og i andre dele af hendes skrifter allerede påpeger var begået af toneangivende forfattere i denne gruppe. Dette påstår jeg selv om denne bog er udgivet efter H. P. Blavatsky's fysiske død. - Men det skal også påpeges at organisationen The Theosophical Society, som H. P. Blavatsky var med-grundlægger af i dag heller ikke er den samme som på H. P. Blavatsky's tid, og den også er ramt af visse problemer som opstod efter hendes død i denne fysiske verden. Men, det er blot min beskedne opfattelse, som jeg finder væsentlig at fremlægge.

Ved udvidelser til Den Teosofiske Ordbog i Internet Udgave:
1) At lave Ordbogen så den ikke kun blot er en definering af termer, men en sand Ordbog, med henblik på at lære selve ordet, og derefter en kort artikel om det, med en længde fra to til tre linier op til en halv side, men næppe mere. Jeg bruger ordet "artikel", ikke med den normale betydning, men betydningen af en ordbogs forklaring af ordet, med en i et vist omfang en udvidet grad set i forhold til en såkaldt Dictionary.

2) Jeg vil begrænse Ordbogen til alle Teosofiske, okkulte, og mystiske ord som findes i vores Teosofiske literatur. Dette vil selvfølgelig inkludere ord fra andre religioner og filosofier, som vores forfattere har brugt, men ikke nødvendigvis ord fra religioner og filosofier, som vi ikke behøver at bruge, eller som vores forfattere ikke har brugt.

3) Der er brugt et simpelt system af kryds-referencer....med en enkel metode som siger "Se..." eller "Cf..." og der skrives så det andet ord.
. . . Bogen er rettet til Teosofiske og okkulte studerende, og vi har ikke råd til at spilde vores tid med at udgive en kæmpe og gennembearbejdet bog sådan som en eller anden litterær særling kunne finde på at fremstille i sin fritid blot for at forklare, og prøve på at forklare, ethvert ord han kunne finde i hele sit liv.

Jeg vil som andre teosoffer før mig yderligere anbefale at alle der bidrager med citater til eventuel tilføjelse tager dem fra de originale kilder, når det er muligt, og overfører ordret og bogstaveligt selv når det angivne ord er skrevet forkert.

Det er uundgåeligt, at når flere folk er bidragsydere til et sådant projekt, så fremkommer der uenigheder mht. kvaliteten på grund af forskellene i uddannelsesbaggrund og åndeligt niveau. Den enkelte bidragsyders rolle, er ifølge Morten Nymann's opfattelse ikke, at udgive det hele ind i én ensartet stil, men snarere at undersøge hvert ord og foretage rettelser og tilføjelser når det er nødvendigt.

Jeg håber at de som bruger den vil sende Morten Nymann alle de fakta og typografi fejl, som de måtte finde i denne Internet udgave. Læseres kommentarer og forslag er velkomne.

Jeg tror at denne ordbog vil være en effektiv og brugbar reference for studerende af den teosofiske literatur, og at dens værdi vil fortsætte med at gro mens specifikke områder beriges af den moderne videnskabs samt den åndelige videnskabs opdagelser.

Morten Nymann
Sidst redigeret Marts 2017NOTER OM INTERNET UDGAVEN AF DEN TEOSOFISKE ORDBOG

Denne udgave indeholder nogle forskelle i forhold til en endelig udgave. På grund af begrænsningerne for ASCII bogstaver fonts -- især når vi beskæftiger os med oversættelserne af Sanskrit og Hebrariske ord -- så vel som letheden af at søge, så inkluderer vi ikke alle diakritiske markeringer i denne online udgave, selv om det er søgt overholdt. Det skyldes blandt andet, oversættelsen til dansk og Internettets endnu manglende evne til at fremvise alle tegnsætninger. Ethvert ord, som er markeret med { } i slutningen af ordets artikel, eller omgivende en citeret reference, var ikke inkluderet i det originale ordbogs-materiale, og er kun ment som et forslag til en tilføjelse. Resten skulle være fra den oprindelige udgave fra 1892 af G.R.S. Mead baseret på H. P. Blavatsky's input eller indeholde en markering som f.eks. {TG. 7}, hvor 7 er sidetallet i den omtalte originale Teosofiske Ordbog.
LISTE MED FORKORTELSER FOR BRUGTE REFERENCER

BCW - H. P. Blavatsky: Collected Writings
BG - Bhagavad-Gita
BP - Bhagavata Purana
cf - confer /sammenlign med
ChU - Chandogya Upanishad
dvs. - det vil sige.
Echoes - Echoes from the Orient, af William Q. Judge (comp. Dara Eklund)
et seq. - og det følgende, - eller de følgende.
f.eks. - for eksempel.
IU - Isis Unveiled, af H. P. Blavatsky
jvf. - jævnfør eller ifølge dette værk.
KEY - The Key to Theosophy, af H. P. Blavatsky
MB - Mahabharata
ML - The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, ed. A. Trevor Barker
MN - Rettelser eller tilføjelser, af Morten Nymann
osv. - og så videre.
q.v. - Se denne
Rev - Revelations, Johannes Åbenbaring
RV - Rig Veda
SD - The Secret Doctrine, af H. P. Blavatsky
TBL - Transactions of the Blavatsky Lodge (Secret Doctrine Commentary), af H. P. Blavatsky
TG - Theosophical Glossary, af H. P. Blavatsky
Theos - The Theosophist (tidsskrift)
viz. - Det vil sige, eller nemlig, eller den tilsvarende forkortelse dvs.
VP - Vishnu Purana
VS - The Voice of the Silence, af H. P. Blavatsky
WG - Working Glossary, af William Q. Judge
ZA - Zend-Avesta
Til toppen

Se alfabetisk liste for de brugte referencer.

Forside til Den Teosofiske Ordbog


 
 

Copyright © 2001 | M. Nymann - wisdomtheosophy@outlook.dkXXXXXXX