Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
 


Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar


DEN TEOSOFISKE ORDBOG


Segl for blandt andet Blavatsky's Esoteriske Sektion
Den følgende ordbog er i første omgang en oversættelse fra engelsk til dansk af The Theosophical Glossary af H.P. Blavatsky. Udgivet posthumt i 1892 af teosoffen G.R.S. Mead, og betragtes derfor ikke som et reelt værk af H. P. Blavatsky. Samlingen har jeg valgt at kalde DEN TEOSOFISKE ORDBOG.

I anden omgang har jeg valgt løbende at tilføje nyt materiale til denne Internet udgave af H. P. Blavatsky' ordbog, alt efter vurderet behov. Denne Internet ordbog er derfor et arbejde, som er under konstant udvikling, og som søger at tilpasse sig nutidens behov. Nye forslag og input til oversættelser modtages meget gerne.

For nærmere information om denne Internet udgave af Den Teosofiske Ordbog henvises der til:
Ordbogens forside .

Se eventuelt også G. R. S. Mead's Forord til den oprindelige Teosofiske Ordbog baseret på H. P. Blavatsky's input:
Forord til Den Teosofiske Ordbog .

Revideret og oversat til dansk af Morten Nymann første gang år 2009.


Hurtige Links


Se alfabetisk liste for de brugte referencer.Ym-YzYmir (Skand.). Vores klodes personificerede stof i en sydende tilstand. Det kosmiske monster i form af en gigant, som blev dræbt i Eddaernes kosmologiske allegorier af de tre skabere, Bör's sønner Odin, Wili og We, som siges at have erobret Ymir og skbat verdenen ud af hans krop. Denne allegori viser de tre principielle kræfter i natur-adskillelse, dannelse og vækst (eller evolution) erobrende det uregerlige, rasende "gigant" stof, og påtvang det til at blive en verden, eller en beboet klode. Det er besynderligt at et så gammelt, primitivt og ukultiveret indfødt folk, som var så filosofiske og videnskabeligt korrekte i deres synspunkter om jordens oprindelse og dannelse, skulle, være nødt til at acceptere dogmet at verden blev skabt ud af ingenting, for at blive anset for at være civiliserede! {TG. 380}

Yod (Heb.). Det tiende bogstav i alfabetet, det første i det firfoldige sammensatte navn Jah-hovah (Jehovah) eller Jah-Eve, den hermafroditiske kraft og eksistens i naturen. Uden de senere vokaler, skrives Jehovah som IHVH (bogstavet Yod står for alle de tre Engelske bogstaver y, i, eller j, som situationen må nødvendiggøre det), og er mandlig-kvindelig. Bogstavet Yod er symbolet på lingham, eller det mandlige organ, i dets trefoldige form, som Kabalahen viser. Det andet bogstav He, har som sit symbol Yonien, livmoderen eller "vindues-åbningen" som Kabalahen angiver det; symbolet for det tredie bogstav Vau, er en krog eller et søm (biskoppens krog har dens oprindelse fra dette), et andet maskulint bogstav, og det fjerde er det samme som det andet-hele meningen at være eller at eksistere under en af disse former eller begge. Således er navnet først og fremmest fallisk, det er Jødernes kæmpende gud, "Hærskarernes Herre"; fra det "aggressive Yod" eller Zodh, Kain (ved permutation), som slog hans kvindelige broder, Abel ihjel, og spildte hans (hendes) blod. Dette navn som blev udvalgt blandt mange af de tidligere Kristne forfattere, var et uheldigt et for deres religion på baggrund af dets associering og oprindelige betydning; det er i bedste fald et tal, et organ i virkeligheden. Dette bogstav Yod er blevet forandret til God og Gott. {TG. 380}

Yoga (Sk.). (1) En af de seks Darshanaer eller skoler i Indien; en filosofisk skole grundlagt af Patanjali, selv om den sande Yoga doktrin, den som siges at have hjulpet med at forberede verden for Buddha's prædiken, med god grund tillægges til den ældre viismand Yâjnawalkya, forfatteren til Shatapatha Brâhmana, i Yajur Veda, Brihad Âranyakaen, og andre berømte værker. (2) Praktiseringen af meditation som en metode førende til åndelig frigørelse. Psyko-åndelige kræfter erhverves ved dette, og inducerede ekstatiske tilstande fører til klar og korrekt opfattelse af evige sandheder, i både den synlige og usynlige univers. {TG. 381}

Yogâchârya (Sk.). (1) En mystisk skole. (2) Bogst., en lærer (âchârya) indenfor Yoga, en som har mestret doktrinerne og praktiseringerne af ekstatisk meditation-hvor kulminationen er Mahâsiddhier. Det er ukorrekt at forveksle denne skole med Tantra, eller Mahâtantra skolen grundlagt af Samantabhadra, for der er to Yogâchârya Skoler, en esoterisk, og den anden populære. Sidstnævntes doktriner blev kompileret og kommenteret af Asamgha i det sjette århundrede efter vores tidsregning, og hans mystiske tantraer og mantraer, hans formularer, opremsninger, besværgelser og mudrâ ville sandelig hvis påbegyndt uden en Guru, snarere tjene formål for trolddom og sort magi end sand Yoga. De som påtager sig at skrive om emnet er generelt lærde missionærer og hadere af Østlig filosofi generelt. Fra disse kan ingen upartiske synspunkter forventes, Således når vi læser i Eitels Sanskrit-Chinese Dictionary, at reciteringen af Mantraer (som han kalder "besværgelser"!) "skal akkompagneres af musik og forvrængninger af fingrene (mudrâ), for at en tilstand af mental fiksering (Samâdhi) kan opnås"-en som blot er lidt bekendt med den sande praktisering af Yoga kan kun trække på skuldrene. Disse forvrængninger af fingrene eller, mudrâ er nødvendige, for at nå Samâdhi, mener forfatteren, "karakteriseret af at der hverken er tanke ej heller opløsning af tanke, og bestående af bestående af seks-foldig kropslig (sic) og mental lykke (yogi) hvorved resultatet vil indgive overnaturlige mirakel-udvirkende kræfter". Teosofferne kan ikke nok advare imod sådanne fantastiske og fordomsfyldte forklaringer. {TG. 381}

Yogi (Sk.). (1) Ikke "en tilstand af seks-foldig kropslig og mental lykke som resultatet af ekstatisk meditation" (Eitel) men en tilstand som, når den nås, gør udøveren af den absolut mester over hans seks principper", nu hvor han er forenet i den syvende. Det giver ham fuld kontrol, på grund af hans viden om SELV og Selv, over hans kropslige, intellektuelle og mentale tilstande, som, ikke længere kan interferere med, eller indvirke på, hans Højere Ego, ladende det frit med hensyn til at eksistere i dets oprindelige, rene, og guddommelige tilstand.
(2) Også navnet på en hengiven som praktiserer Yoga. {TG. 381}

Yong-Grüb (Tib.). En tilstand af absolut hvile, det samme som Paranirvâna. {TG. 381}

Yoni (Sk.). Livmoderen, det kvindelige princip. {TG. 381}

Yudishthira (Sk.). En af heltene i Mahâbharataen. Den ældste broder blandt Pândavaerne, eller de fem Pându prinser som kæmpede imod deres pårørende, Kuravaerne, deres arve onkels sønner. Arjuna, Krishna's discipel var hans yngre broder. Bhagavad Gitâen angiver mystiske oplysninger om denne krig. Kunti var Pândavaernes moder, og Draupadî de fem brødres fælles hustru- en allegori. Men Yudishthira er også så vel som Krishna, Arjuna, og så mange andre helte, en historisk karakter, som levede omkring 5.000 år siden, i perioden hvor Kali Yuga begyndte. {TG. 382}

Yuga (Sk.). En 1.000'ende del af en Kalpa. En tidsalder i verden som der er fire af og serierne som skabes successivt i den manvantariske cyklus. Forud for hver Yuga går en periode kaldet Sandhyâ i Purânaerne, tusmørke, eller overgangsperiode, og følges af en anden periode af lignende varighed kaldet Sandhyânsa, "del af tusmørke". Hver er lig med en tiendedel af Yugaen. Gruppen af fire Yugaer udregnes i guddommelige år, eller "gudernes år"-hver sådant år er lige med 360 år for dødelige mennesker. Således har vi, i "guddommelige" år:
1. Krita or Satya Yuga             -            -            -            4.000            
Sandhyâ -            -            -            -               400
Sandhyansa -            -            -            -               400
4.800
2. Tretâ Yuga -            -            -            -            3.000
Sandhyâ -            -            -            -               300
Sandhyânsa -            -            -            -               300
3.600
3. Dwâpara Yuga -            -            -            -            2.000
Sandhyâ -            -            -            -               200
Sandhyânsa -            -            -            -               200
2.400
4. Kali Yuga -            -            -            -            1.000
Sandhyâ -            -            -            -               100
Sandhyânsa -            -            -            -               100
1.200
Total 12.000


Dette svarer i dødeliges udregninger i år til:
     4800 X 360 = 1.728.000
                 3600 X 360 = 1.296.000
2400 X 360 =    864.000
1200 X 360 =    432.000
Total 4.320.000
Det ovenfor nævnte kaldes en Mahâyuga eller en Manvantara. 2.000 sådanne Mahâyugaer, eller perioder på 8.640.000 år, udgør en Kalpa: den sidstnævnte er kun en "dag og nat", eller fire-og-tyve timer af Brahmâ. Således må en "Brahmâ's tidsalder", eller ethundrede af hans guddommelige år, være lig 311.040.000.000.000 af vores dødelige år. De gamle Mazdeanere eller Magere (moderne Persere) havde den samme udregning, selv om Orientalisterne ikke synes at forstå den, for selv de Persiske Moheds har glemt det. Men deres "Suveræne tid for den Lange Periode" (Zervan Dareghâ Hvadâta) varer 12.000 år, og er de 12.000 guddommelige år i en Mahâyuga som vist ovenfor, hvor imod Zervan Akarana (Grænseløs Tid), nævnt af Zarathustra, er Kâlaen, udenfor Parabrahm's tid og rum. {TG. 383}

Yurbo Adonai. Et hånlig tilnavn givet af tilhængere af det Nazarene Codex, St. John Gnostikerne, om Jødernes Jehovah. {TG. 383}

Yürmungander (Skand.). Et navn på Midgaards slangen i Eddaerne, hvis broder er Ulven Fenris, og hvis søster er det frygtelige monster Hel-Lokes og Angurbodas (bæreren af angst) tre børn, en frygtet gigantindes tre børn. Det Nordiske folks mondæne slange, monsteret skabt af Loke men formet af de konstante rådne emanationer fra den ihjelslåede gigant Ymir's (vores klodes stof) krop, og efterfølgende frembringende en konstant emanation, som tjener som et slør mellem himlen og jorden, dvs., det Astrale Lys. {TG. 383}Til toppen

Se alfabetisk liste for de brugte referencer.

Forside til Den Teosofiske Ordbog


 
 

Copyright © 2001 | M. Nymann - wisdomtheosophy@outlook.dkXXXXXXX