Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
 


Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar


DEN TEOSOFISKE ORDBOG


Segl for blandt andet Blavatsky's Esoteriske Sektion
Den følgende ordbog er i første omgang en oversættelse fra engelsk til dansk af The Theosophical Glossary af H.P. Blavatsky. Udgivet posthumt i 1892 af teosoffen G.R.S. Mead, og betragtes derfor ikke som et reelt værk af H. P. Blavatsky. Samlingen har jeg valgt at kalde DEN TEOSOFISKE ORDBOG.

I anden omgang har jeg valgt løbende at tilføje nyt materiale til denne Internet udgave af H. P. Blavatsky' ordbog, alt efter vurderet behov. Denne Internet ordbog er derfor et arbejde, som er under konstant udvikling, og som søger at tilpasse sig nutidens behov. Nye forslag og input til oversættelser modtages meget gerne.

For nærmere information om denne Internet udgave af Den Teosofiske Ordbog henvises der til:
Ordbogens forside .

Se eventuelt også G. R. S. Mead's Forord til den oprindelige Teosofiske Ordbog baseret på H. P. Blavatsky's input:
Forord til Den Teosofiske Ordbog .

Revideret og oversat til dansk af Morten Nymann første gang år 2009.


Hurtige Links


Se alfabetisk liste for de brugte referencer.Chj-CoChnoumis (Gr.). Det samme som Chnouphis og Kneph. Et symbol på kreativ kraft; Chnouphis eller Kneph er "den uskabte og evige guddom" ifølge Plutarch. Han repræsenteres som blå (æter), og med hans vædderhoved med en asp mellem hornene, han kan tages for at være Ammon eller Chnouphis (q.v. ). Sandheden er at alle disse guder er solare, og repræsenterer i forskellige aspekter faserne for generation og graviditet. Deres vædderhoveder angiver denne betydning, da en vædder altid symboliserer generativ energi i det abstrakte, mens tyren var symbolet på styrke og kreativ funktionalitet. Alle var en gud, hvis attributter blev individualiseret og personificeret. Ifølge Sir G. Wilkinsen, var Kneph eller Chnoumis "ideen om Guds Ånden"; og Bonwick forklarer at, som Av, "stof" eller "kød", så var han criocephalic (vædder-hovedet), bærende en solskive på hovedet, stående på Slangen Mehen, med en hugorm i hans venstre og et kors i hans højre hånd, og bøjet over skabelsens virke i underverdenen (jorden, esoterisk). Kabbalisterne identificerer ham med "Binah, den tredie Sephira i det Sephirotiske Træ, eller Binah, repræsenteret ved det Guddommelige navn Jehovah". Hvis han som Chnoumis-Kneph, repræsenterer den Indiske Narayâna, Ånden bevægende sig på rummets vande, lige som Eichton eller Æter så holder han i sin mund et Æg, symbolet på evolution; og som Av er han Siva, Ødelæggeren og Regeneratoren; for, som Deveria forklarer: "Hans Rejse til de lavere hemisfærer synes at symbolisere substansernes evolution, som er født for at dø og at blive genfødt." Esoterisk, var Chnoumis-Kneph imidlertid, først og fremmest, og som lært af de Indviede i det indre tempel guden for re-inkarnation. En inskription siger: "Jeg er Chnoumuis, Universets Søn, 700", et mysterie som har direkte reference til det reinkarnerende EGO. {TG. 83}

Chnouphis (Gr.). Nouf på Egyptisk. Et andet aspekt af Ammon, og personificeringen af hans generative kraft in actu, da Kneph er af den samme in potentia. Han er også vædder-hovedet. Hvis han i sit aspekt som Kneph er den Hellige Ånd med kreativ ideation ynglende i ham, lige som Chnouphis, så er han englen som "kommer i" det Jomfruelige jord og kød. En bøn på en papyrus, oversat af den Franske Egyptolog Chabas siger; 'O Sepui, værens Årsag, som haver formet eders egen krop! O eneste Herre, udgående fra Noum! O guddommelige substans, skabt fra sig selv! O Gud, som haver skabt substans som er indeni ham! O Gud, som har skabt hans egen fader og gjort hans egen moder gravid." Dette viser oprindelsen til den Kristne doktrin om Treenigheden og den ubesmittede undfangelse. Han ses på et monument siddende nær et pottemagerhjul, og skabende mennesker ud af ler. Figen-bladet er helliget ham, hvilket alene er tilstrækkeligt til at bevise ham en fallisk gud-en ide som vises ved inskriptionen: "han som har skabt det der er, skaberen af væsner, den første eksisterende, han som fik alt der eksisterer til at eksistere." Nogle ser i ham Ammon-Ra's inkarnation, men han er den sidstnævnte i hans falliske aspekt, for, lige som Ammon, er han "hans moders ægtemand", dvs., den maskuline eller gødende side i Naturen. Hans navn varierer, som Cnouphis, Noum, Khem, og Khnum eller Chnoumis. Da han repræsenterer Demiurgen (eller Logos) i det materielle, lavere aspekt af Sjælen i Verden, han er Agathodæmon, nogle gange symboliseret ved en Slange; og hans hustru Athor eller Maut (Môt moder), eller Sate, "Solens datter", bærende en pil på en solstråle (undfangelsens stråle), strækningernes"herskerinde over nederste del af atmosfæren", under stjernetegnene, da Neïth ekspanderer over den stjerneklare himmel. (Se “Kaos”.) {TG. 83}

Chohan (Tib.). "Herre" eller "Mester"; en leder; således ville Dhyan-Chohan svare til "Leder af Dhyanierne", eller himmelske Lys-som på Engelsk vil oversættes til Ærkeengle. {TG. 83}

Chokmah (Heb.). Visdom; den anden af de ti Sepirother, og den anden i den højere Triade. Et maskulint potentiale korresponderende til Yod (I) i Tetragrammaton IHVH, og Ab, Faderen. [w.w.w.] {TG. 83}

Chréstos (Gr.). Den tidlige Gnostiske form for Kristus. Det blev brugt i det femte århundrede FVT. af Aischylos, Herodot, og andre. Manteumata pythochresta, eller "oraklerne leveret af en Phytisk gud" gennem en pythonesse, nævnes af den førstnævnte (Choeph. 901). Chréstian er ikke kun "sædet for et orakel", men et offer for og til, oraklet.

Chréstés er en som forklarer orakler, "en profet og sandsiger", og Chrésterios en som tjener et orakel eller en gud. Den tidligste Kristne forfatter Justin Martyr, kalder i hans første Apology hans med-religiøse Chréstians. "Det er kun på grund af uvidenhed at mennesker kalder dem selv Kristne i stedet for Chréstians," siger Lactantius (lib. iv., cap. vii.). Udtrykket Kristus og Kristne, staves oprindeligt Chrést og Chréstians, blev lånt fra Paganske Tempels ordforråd. Chréstos betød indenfor dette ordforråd en discipel på prøve, en kandidat for hierofantskab. Når han opnåede dette gennem indvielse, lange prøvelser, og lidelser, og havde været "salvet" (dvs., "indgnedet med olie", som Indviede og endda billeder af guderne blev, som det sidste touch ved rituel overholdelse), blev hans navn ændret til Christos, den "rensede", i esoterisk eller mystisk sprog. Indenfor mystisk symbologi, betød Christés, eller Christos, sandelig at "Vejen", Stien, allerede var betrådt og målet nået; når frugterne af besværligt arbejde, forenede personligheden af flygtigt ler med den uforgængelig INDIVIDUALITET, derved transformerende den til det udødelige EGO. "Ved enden af Vejen står Chréstes'en", Renseren, og når foreningen først var opnået, så blev Chrestos'en, "sorgens menneske", blev selv Christos'en. Paul, den Indviede, vidste dette, og mente præcist dette, da han i dårlig oversættelse, påvirkes til at sige: "Jeg arbejder i fødsel igen ind til Kristus bliver formet i jer" (Gal. iv.19), hvis sande udlægning er . . . "ind til I former Kristus indeni jer selv" Men de profane, som kun vidste at Chréstés på en eller anden måde var forbundet med præst og profet, og ikke vidste noget om Christos skjulte betydning, insisterede, sådan som Lactantius og Justin Martyr, på at blive kaldt Chréstians i stedet for Kristne. Ethvert godt individ, kan derfor, finde Kristus i sit "indre menneske" sådan som Paul udtrykker det (Ephes. iii. 16,17), uanset om han er Jøde, Muhammedaner, Hindu, eller Kristen. Kenneth Mackenzie synes at mene at ordet Chréstos var synonym for Soter, "en betegnelse tillagt til guddomme, store konger og helte," indikerende "Frelser"- og han havde ret. For han tilføjer:"Det er gentagne gange blive tillagt Jesus Kristus, hvis navn Jesus eller Joshua bærer den samme fortolkning. Navnet Jesus, er faktisk, snarere en ærestitel end et navn-det sande navn på Kristendommens Soter er Emmanuel, eller Gud med os (Matt. i, 23.). Store guddomme blandt alle nationer, som repræsenteres som sonende eller selv-opofrende, er blevet angivet den samme betegnelse." (R. M. Cyclop.) Grækernes Asklepios (eller Æsculapius) havde titlen Soter. {TG. 84}

Christian Scientist. Et nyslået udtryk der betegner praktisører af kunsten at heale med viljen. Navnet er fejlagtigt, da Buddhisten eller Jøden, Hinduen eller Materialisten, kan praktisere denne nye form for Vestlig Yoga, med samme succes, hvis han blot kan guide og kontrollere hans vilje med tilstrækkelig fasthed. "Mental Scientists" er en anden rivaliserende skole. Disse arbejder via en universel benægtelse af enhver tænkelig sygdom og onde, og påstår syllogistisk at siden Universel Ånd ikke kan være underlagt kødets fejl, og da ethvert atom er Ånd og i Ånd, og endelig, da de-healerne og de healede- alle absorberes ind i denne Ånd eller Guddom, så er der ikke, ej heller kan der være, sådan noget som en sygdom. Dette forhindrer på ingen måde både Kristne og Mental Scientists fra at bukke under for sygdom, og pleje kroniske sygdomme i deres egne kroppe lige som almindelige dødelige. {TG. 85}

Chthonia (Gr.). Kaotisk jord i den Hellenistiske kosmologi. {TG. 85}

Chuang. En stor Kinesisk filosof. {TG. 85}

Chubilgan (Mongol.). Eller Khubilkhan. Det samme som Chutuktu. {TG. 85}

Chutuktu (Tib.). En inkarnation af Buddha eller af en Bodhisattva, som det er opfattelsen i Tibet, hvor der generelt er fem manifesterende og to hemmelige Chutuktus blandt de høje Lamaer. {TG. 85}

Chyuta (Sk.). Betyder "falden" ned i generation, sådan som Kabbalisterne ville sige; det modsatte af achyuta, noget som ikke er underlagt forandring eller differentiering; sagt om guddom. {TG. 85}

Circle. Der er adskillige "Cirkler" med mystiske adjektiver tilknyttet dem. Således har vi: (1) Platons "Decussaterede eller Perfekte Cirkel", som viser den decussaterede i form af bogstavet X; (2) "Cirkel-dansen" blandt Amazonaerne, omkring et Priapisk billede, det samme som Gopiernes dans omkring Solen (Krishna), hyrdinderne repræsenterende Zodiakkens tegn; (3) "Nødvendighedens Cirkel" med 3.000 år af Egyptere og Okkultister, varigheden af cyklussen mellem genfødsler eller reinkarnationer er fra 1.000 til 3.000 år i gennemsnit. Dette vil blive behandlet under udtrykket "Genfødsel" eller "Reinkarnation". {TG. 85}

Clairaudience. Evnen til at høre alt som siges uanset afstanden, uanset om den er medfødt eller erhvervet ved okkult træning. {TG. 85}

Clairvoyance. Evnen til at se med indre øje eller åndeligt syn. Sådan som det nu bruges er det et løst og flabet udtryk, omfattende under sin betegnelse et glad gæt på grund af naturlig snedighed eller intuition, og også evnen som blev så bemærkelsesværdigt udøvet af Jacob Boehme og Swedenborg. Sand clairvoyance betyder evnen til at se gennem det tætteste stof (det sidstnævnte forsvinder ved Seerens brug af viljen og det åndelige øje), og uden hensyn til tid (fortid, nutid og fremtid) eller afstand. {TG. 85}

Clemens Alexandrinus. En Kirkefader og voluminøs forfatter, som havde været Neo-Platoniker og en discipel af Ammonious Saccas. Han levede mellem det andet og det tredie århundrede efter vor tidsregning, i Alexandria. {TG. 86}

Cock (Hanen). En meget okkult fugl, meget værdsat i gamle varsler og symbolisme. Ifølge Zohar, så galer hanen tre gange før en person dør; og i Rusland og alle Slavoniske lande, hvor som helst en person er syg på grunde hvor en hane holdes, så anses dens galen for at være et tegn på uundgåelig død, med mindre hanen galer ved midnat eller umiddelbart efter, når dens galen anses for naturlig. Da en hane var helliget Asklepios, og da den sidstnævnte blev kaldt Soter (Frelser) som vækkede døde til live, så er det Sokratiske udråb "Vi skylder Asklepios en hane", lige før viismandens død, meget tankevækkende. Da hanen altid var forbundet med Solen (eller solare guder), Død og Genopstandelse indenfor symbologi, så har den fundet sin passende plads i de fire Evangelier i profetien om Peter der benægter sin Mester før hanen galede tre gange. Hanen er det mest magnetiske og sensitive af alle fugle, derfor dets Græske navn alectruon. {TG. 86}

Codex Nazaraeus (Lat.). "Adams Bog"-den sidstnævnte betød anthropos, Menneske eller Menneskeheden. Den Nazarenske tro kaldes nogle gange det Bardesanianske system, selv om Bardesanes (FVT. 155 til 228) ikke synes at have haft nogen forbindelse med det. Sandt nok, blev han født ved Edessa i Syrien, og var en berømt astrolog og Sabianer før hans påståede konvertering. Men, han var en vel-uddannet mand fra en nobel familie, og ville ikke have brugt den næsten uforståelige Kaldæiske dialekt blandet med Gnostikernes mysteriesprog, som Codex'et er skrevet i. Nazarenernes sekt var før-Kristen. Pliny og Josephus taler om Nazariterne der slog sig ned på Jordans bredder 150 år FVT. (Ant. Jud. xiii. p. 9); og Munk siger at "Naziareaten var en institution etableret før Musah's" eller Moses love. (Munk p. 169) Deres moderne navne er på Arabisk- El Mogtasila; på Europæiske sprog- Mendæanerne eller "Sct. Johannes Kristne". (Se "Dåb".) Men hvis udtrykket Døbere tillægges dem, så er det ikke med den Kristne betydning: for mens de var, og stadig er Sabianere, eller rene stjerne-tilbedere, så er Mendæanerne fra Syrien, kaldet Galilæanerne, rene polyteister, noget enhver rejsende i Syrien og på Eufrates bredder kan fastslå, når han en gang gør sig bekendt med deres mysteriøse riter og ceremonier. (Se Isis Unv. ii. 290, et seq.) Så hemmeligt bevarede de deres tro fra selve begyndelsen, at Epiphanius som skrev imod kætterierne i det 14. århundrede tilstår at han selv er ude af stand til at sige hvad de troede på (i. 122); han udtaler ganske enkelt at de aldrig nævner ordet Jesus, ej heller kalder de sig selv Kristne (loc. cit. 190.) Alligevel er det uafviseligt at nogle af de såkaldte filosofiske synspunkter og doktriner blandt Bardesanerne findes i Nazarenernes codex. (Se Norberg’s Codex Nazaræus eller "Book of Adam", og også "Mendæans".) {TG. 87}

Coeur, Jacques. En berømt Kasserer i Frankrig, født 1408, som erhvervede sig stillingen via sort magi. Han var berygtet som stor alkymist og hans rigdom blev fabelagtig; men han blev snart bortvist fra landet, og trak sig tilbage på øen Cypren, døde der i 1460, efterladende en enorm rigdom, endeløse legender og et dårligt omdømme. {TG. 87}

Coffin-Rite, Pastos. Dette var den sidste rite i Indvielsesmysterierne i Egypten, Grækenland og andre steder. De sidste og højeste hemmeligheder indenfor Okkultismen kunne ikke blive afsløret til Disciplen førend han havde passeret gennem denne allegoriske ceremoni med Død og Genopstandelse i et nyt lys. "Det Græske verbum teleutaó," siger Vronsky, "significerer med aktiv stemme 'Jeg dør', med middel stemme 'Jeg er Indviet'". Stobæus citerer en gammel forfatter, som siger, "Sindet er påvirket i døden, lige som det er i indvielsen til Mysterierne; og ord svarer til ord, så vel som ting til ting; for teleutan er 'at dø', og teleisthai 'at blive Indviet'". og således, som Mackenzie bekræfter det, når en Aspirant blev placeret i Pastos, Seng, eller Kiste (i Indien på lathe, som forklaret i the Secret Doctrine), "så blev det sagt at han døde i symbolsk forstand." {TG. 87}

Collanges, Gabriel de. Født i 1524. Den bedst astrolog i det XVI'ende århundrede og stadig en bedre Kabbalist. Han tilbragte en formue på afsløringen af dets mysterier. Rygtet siger, at han døde på grund af forgiftning administreret til ham af en Jødisk Rabbiner-Kabbalist. {TG. 87}

College of Rabbis Rabbiinsk Læreanstalt. En læreanstalt ved Babylon; mest berømt i de først Kristne århundreder. Dets glorie, blev imidlertid, meget formørket ved fremkomsten af Hellenistiske lærere fra Alexandria, så som Philo Judaeus, Josephus, Aristobulus og andre. De førstnævnte hævnede sig på deres succesfulde rivaler ved at omtale Alexandrinerne som theurgikere og urene profeter. Men de Alexandrinske troende i thaumaturgi blev ikke anset for at være syndere eller fupmagere når ortodokse Jøder ledede sådanne "hazim" skoler. Disse var kollegaer indenfor undervisningen i profeti og okkulte videnskaber. Samuel var leder af en sådan læreanstalt ved Ramah; Elisha ved Jeriko. Hillel havde et regulært akademi for profeter og seere; og det er Hillel, en elev fra den Babylonske læreanstalt, som var grundlægger af sekten af Farisæere og de store ortodokse Rabbinere. {TG. 87}

Collemann, Jean. En Alsace'er, født i Orleans, ifølge K. Mackenzie; andre beretninger siger han var en Jøde, som blev begunstiget på grund hans astrologiske studier, hos både Charles VII. og Louis XI., og at han havde en dårlig indflydelse på den sidstnævnte. {TG. 87}

Collyridians. En sekt af Gnostikere, som i de tidlige århundreder af Kristendommen, overførte deres tilbedelse og ærbødighed fra Astoreth til Maria, som Himlens Dronning og Jomfru. Anseende de to for identiske, så ofrede de til den sidstnævnte sådan som de havde gjort det til den førstnævnte, boller og kager på visse dage, med seksuelle symboler præsenteret på dem. {TG. 88}

Continents. (Kontinenter) I den Buddhistiske kosmologi, ifølge Gautama Buddha's eksoteriske doktrin, er der utallige systemer af verdener (eller Sakwala), hvor alle fødes, modnes, går i forfald, og ødelægges periodisk. Orientalisterne oversætter læren om "de fire store kontinenter som ikke kommunikerer med hinanden", med betydningen, at "på jorden er der fire store kontinenter" (se Hardy’s Eastern Monachism, p. 4), mens doktrinen ganske enkelt betyder, at omkring eller ovenover jorden er der på hver side fire verdener, dvs., jorden optræder som den fjerde på hver side af buen. {TG. 88}

Corybantes, Mysterierne blandt. Disse blev afholdt i Frygien til ære for Atys, ynglingen elsket af Cybele. Riterne var meget uddybet indeni templet og meget støjende og tragiske i offentligheden. De begyndte med en offentlig begrædning af Atys død og endte med en enorm jubel ved hans genopstandelse. Statuen eller billedet af ofret for Jupiters jalousi blev under ceremonien placeret i en pastos (kiste), og præsterne udsang hans lidelser. Atys, var lige som Visvakarma i Indien, en repræsentant for Indvielse og Adeptskab. Han vises som født impotent, fordi afholdenhed er en nødvendighed for aspiranten. Atys siges at have etableret riterne og tilbedelsen af Cybele, i Lydien. (Se Pausan., vii., c. 17.) {TG. 88}

Cosmic Gods.(Kosmiske Guder) Inferiøre guder, de som er forbundet med dannelsen af stof. {TG. 88}

Cosmic ideation (Okkult.). Evig tanke, præget på substans eller ånd-stof, i evigheden; tænkning som bliver aktiv ved enhver ny livs-cyklus. {TG. 88}

Cosmocratores (Gr.). "Byggere af Universet", "verdensarkitekterne", eller de personificerede Kreative Kræfter. {TG. 88}

Cow-worship. Ideen om enhver sådan "tilbedelse" er så fejlagtig som den er uretfærdig. Ingen Egypter tilbad koen, ej heller tilbeder nogen Hindu dette dyr nu, selv om det er sandt at koen og tyren, dengang som de er det i dag, var hellige, men kun som det naturlige fysiske symbol på det metafysiske ideal; lige som en kirke skabt med mursten og mørtel er hellig for de civiliserede Kristne på grund af dens associationer og ikke på grund af dens vægge. Koen var helliget Isis, den Universelle Moder, Naturen, og til Hathor, det kvindelige princip i Naturen, de to gudinder var allieret med både solen og månen, sådan som skiven og koens horn (kurve) beviser det. (Se "Hathor" og "isis".) I Vedaerne, præsenteres Skabelsens Daggry ved en ko. Dette daggry er Hathor, og dagen som følger eller Naturen allerede formet, er Isis, for begge er ét bortset fra spørgsmålet om tid. Hathor den ældre er "herskerinde over de syv mystiske køer" og Isis, "den Guddommelige Moder er den "ko-hornede" overflødighedens ko (eller Naturens, Jordens) , og, som Horus (den fysiske verden) moder-moderen for alt der lever. Outa'en var Horus symbolske øje, det højre var solen, og det venstre månen. Horus højre "øje" blev kaldt "Hathor's ko", og tjente som en magtfuld amulet, lige som duen i en rede af stråler eller glorie, med eller uden korset, er en talisman hos de Kristne, Latinere og Grækere. Tyren, og Løven som vi ofte finder i selskab med Lukas og Markus i indledningen til deres respektive Evangelier i de Græske og Latinske tekster, forklares som symboler-hvilket sandelig er sandt. Hvorfor ikke indrømme det samme i tilfældet med de hellige Egyptiske Tyre, Køer, Væddere, og Fugle? {TG. 89}Til toppen

Se alfabetisk liste for de brugte referencer.

Forside til Den Teosofiske Ordbog


 
 

Copyright © 2001 | M. Nymann - wisdomtheosophy@outlook.dkXXXXXXX