Jorden vores lille planet i kosmos
Global Theosophy

Global Theosophy

*******
En sand esoterisk stjerneport og stargate.
En indgangsport til andre verdener af energi, visdom og medfølelse
 


Forside
Artikler
Profil
Links

En privat hjemmeside om
Teosofi, esoterisk visdom og
åndelig udvikling...


Nogle få af de personer bag moderne Planetarisk Teosofi, som jeg er tilknyttet.
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
H. P. Blavatsky (1831-91)
Helena P. Blavatsky
Medgrundlægger af moderne Planetarisk Teosofi:
Mahatma Morya (fødsel-?)
Master Morya
Esoterisk Chela af moderne Planetarisk Teosofi:
D. K. Mavalankar (1857-?)
Damodar K. Mavalankar


DEN TEOSOFISKE ORDBOG


Segl for blandt andet Blavatsky's Esoteriske Sektion
Den følgende ordbog er i første omgang en oversættelse fra engelsk til dansk af The Theosophical Glossary af H.P. Blavatsky. Udgivet posthumt i 1892 af teosoffen G.R.S. Mead, og betragtes derfor ikke som et reelt værk af H. P. Blavatsky. Samlingen har jeg valgt at kalde DEN TEOSOFISKE ORDBOG.

I anden omgang har jeg valgt løbende at tilføje nyt materiale til denne Internet udgave af H. P. Blavatsky' ordbog, alt efter vurderet behov. Denne Internet ordbog er derfor et arbejde, som er under konstant udvikling, og som søger at tilpasse sig nutidens behov. Nye forslag og input til oversættelser modtages meget gerne.

For nærmere information om denne Internet udgave af Den Teosofiske Ordbog henvises der til:
Ordbogens forside .

Se eventuelt også G. R. S. Mead's Forord til den oprindelige Teosofiske Ordbog baseret på H. P. Blavatsky's input:
Forord til Den Teosofiske Ordbog .

Revideret og oversat til dansk af Morten Nymann første gang år 2009.


Hurtige Links


Se alfabetisk liste for de brugte referencer.Kr-KzKratudwishas (Sk.). Ofringernes fjender; Daityaerne, Danavaerne, Kinnaraerne, osv., osv., alle repræsenteret som store asketer og Yogier. Dette viser hvem som virkelige menes. De var fjender af religiøst skuespil og ritualisme. {TG. 180}

Kravyâd (Sk.). En kød-spiser; et kødædende menneske eller dyr. {TG. 180}

Krisâswa's Sønner (Sk.). Våbnene kaldet Agneyastra. De magiske levende våben udstyret med intelligens, omtalt i Ramayana og andre steder. En okkult allegori. {TG. 180}

Krishna (Sk.). Den mest fejrede Vishnu avatar, "Frelseren" hos Hinduerne og deres mest populære gud. Han er den ottende Avatar, Devaki's søn, Kansa's, den Indiske Kong Herodes, nevø, som mens han søgte efter ham blandt fårehyrder og ko-hyrder som skjulte ham, slog tusinder af deres nyfødte babyer ihjel. Historien om Krishna's undfangelse, fødsel, og barndom er en eksakt kopi af det Nye Testamentes historie. Missionærerne, prøver selvfølgelig, at vise at Hinduerne stjal historien om Jesus fødsel fra de tidlige Kristne som kom til Indien. {TG. 181}

Krita-Yuga (Sk.). Den første af de fire Brahmanere's Yugaer eller Tidsaldre; også kaldet Satya-Yuga, en periode varende 1.728.000 år. {TG. 181}

Krittika (Sk.). Pleiaderne. Karttikiya's syv sygeplejersker, Krigsguden. {TG. 181}

Kriyasakti (Gk.). Tankekraften; en af de syv Naturkræfter. Siddhiernes (kræfternes) kreative potentiale hos de fuldendte Yogier. {TG. 181}

Kronos (Gr.). Saturn. Guden for Bundløs Tid og for Cyklusserne. {TG. 181}

Krura-lochana (Sk.). Den "onde-øjede"; brugt om Sani, Hinduernes Saturn, planeten. {TG. 181}

Kshanti (Sk.). Tålmodighed, en af de perfekte Paramîtaer. {TG. 181}

Kahatriya (Sk.). Den anden af fire kaster som Hinduerne oprindelig var inddelt i. {TG. 181}

Kshetrajna eller Kshetrajneswara (Sk.). Legemliggjort ånd, Bevidst Ego i den højeste manifesationer; det reinkarnerende Princip; "Herren" i os. {TG. 181}

Kshetram (Sk.). De "Store Dyb" i Biblen og Kabbalaen. Kaos, Yoni; Prakriti, Rummet. {TG. 181}

Kshira Samudra (Sk.). Mælke Oceanet, kværnet af guderne. {TG. 181}

Kuch-ha-guf (Heb.). Menneskets astrale krop. Hos Franz Lambert skrives det "Coach-ha-guf". Men det Hebraiske ord er Kuch med betydningen synlig, "kraft", drev- oprindelsen til den jordiske krop. [w.w.w.] {TG. 181}

Kuklos Anagkês (Gr.). Bogst., "Den Uundgåelige Cyklus" eller "Nødvendigheden Cirkel"-. Af de utallige katakomber i Egypten og Kaldæa var den mest berømte Theben og Memphis underjordiske krypter. Den førstnævnte begyndte på den Vestlige side af Nilen strækkende sig mod den Libyske ørken, og var kendt som slangerne (Indviede Adepter) katakombere. Det var der at de Kuklos Anagkês Hellige Mysterier blev udført, og kandidaterne blev bekendtgjort med de ufravigelige love sporet i hver ulegemlig sjæl fra tidernes begyndelse. Disse love var at enhver reinkarnerende Entitet, som kastede sin krop bort skulle passere fra dette liv på jorden til et andet på et mere subjektivt plan, en tilstand af lyksalighed, med mindre personligheden synder bragte en komplet adskillelse af de højere fra de lavere "principper"; at "nødvendighedens cirkel" eller den uundgåelige cyklus skulle vare en given periode (fra et tusinde til tre tusinde år i nogle få tilfælde), og det når en lukket Entitet skulle vende tilbage til dens mumie, dvs., til en ny inkarnation. Den Egyptiske og Kaldæiske lære var fra Teosoffernes "Hemmelige Lære". Mexicanerne havde den samme. Deres halv-gud, Votan, gives ansvaret for i Popol Vuh at beskrive (se Bourbourg’s arbejde) ahugero de colubra som er identisk med "Slange Katakomberne", eller passagen, tilføjende at den løb under jorden og "ophørte ved himlens begyndelse", ned i dette slange hul, blev Votan givet adgang til fordi han selv var en "Slange søn", eller en Visdoms Drage, dvs., en Indviet. Verden over, kaldte præste-adepterne dem selv "Drage Sønner" og "Slange-gudens Sønner". {TG. 182}

Kukkuta Padagiri (Sk.), også kaldet Gurupadagiri, "lærerens bjerg". Det er beliggende omkring syv mil fra Gaya, og er berømt på grund af en vedholdende rapportering om at Arhat Mahâkâsyapa ind til den dag i dag dvæler i dens huler. {TG. 182}

Kumâra (Sk.). En jomfru dreng, eller ung cølibat. De første Kumâraer er Brahmâ's syv sønner født fra gudens lemmer, i den såkaldte niende skabelse. Det siges at navnet blev givet til dem på grund af deres formelle afvisning med hensyn til at "formere deres art", så de "forblev Yogier", sådan som legenden siger. {TG. 182}

Kumârabudhi (Sk.). Et tilnavn givet det menneskelige "Ego". {TG. 182}

Kumâra guha (Sk.). Bogst., "den mysteriøse, jomfruelige ungdom". En betegnelse givet til Karttikeya på grund af hans mærkelige oprindelse. {TG. 182}

Kumbhaka (Sk.). Tilbageholdelse af åndedraget, ifølge Hatha Yoga systemets forordninger. {TG. 182}

Kumbhakarna (Sk.). Kong Ravana fra Lanka's broder, voldtageren af Rama's kone, Sita. Som vist i Ramayana, så sov Kumbhakarna i seks måneder under en Brahmâ's forbandelse, og vågnede en dag for så at falde i søvn igen, og så videre, i mange hundrede år. Han blev vækket for at tage del i krigen mellem Rama og Ravana, tilfangetog Hanuman, men blev til sidst selv dræbt. {TG. 182}

Kundalini Sakti (Sk.). Livets kraft; en af de Kræfter i Naturen; at kraft genererer et vist lys i de som sidder med henblik på åndelig og clairvoyant udvikling. Det er en kraft som kun kendes af de som praktiserer koncentration og Yoga. {TG. 182}

Kunti (Sk.). Pandu's kone og Pandavaernes moder, heltene og deres fætre Kauravaernes fjender, i Bhagavad-gita. Det er en allegori af Ånd-Sjæl eller Buddhi. Nogle mener, at Draupadi, de fem brødres, Pandavaernes, fælles kone, menes at repræsentere Buddhi: men sådan er det ikke, for Draupadi står for Personlighedens jordiske liv. Som sådan, ser vi at der, ikke gøres meget ud af det, tillades at blive fornærmet og endda blive gjort til slave af Yudhishthira, den ældre af Pandavaerne og hendes ledende herre, som repræsenterer det Højere Ego med alle dets kvalifikationer. {TG. 183}

Kurios (Gr.). Herren, Mesteren. {TG. 183}

Kuruerne (Sk.). eller Kauravaerne. Pandavaernes fjender i Bhagavad Gita, på Kurukshetra sletten. Denne slette findes blot få mil fra New Delhi, {TG. 183}

Kusa (Sk.). Hellig græs, brugt af asketer i Indien, kaldet det heldige varsels græs. Det er meget okkult. {TG. 183}

Kusadwipa (Sk.). En af de syv øer benævnt Saptadwipa i Puranaerne. (Se Secret Doctrine II., p. 404, Note.) {TG. 183}

Kusala (Sk.). Fortjeneste, en af de to ledende bestanddele i Karma. {TG. 183}

Kusînara (Sk.). Byen nær hvor Buddha døde. Det er nær Delhi, selv om nogle Orientalister vil lokalisere det til Assam. {TG. 183}

Kuvera (Sk.). Guden over Hades, og rigdom ligesom Pluto. Kongen over onde dæmoner i den Hinduistiske Gudekreds. {TG. 183}

Kwan-shai-yîn (Kin.). De Nordlige Buddhisters og de i Kinas mandlige logos; den "manifesterede gud". {TG. 183}

Kwan-yin (Kin.). Den kvindelige logos, "Nådens Moder". {TG. 183}

Kwan-yin-tien (Kin.). Himlen hvor Kwan-yin og andre logoi dvæler. {TG. 183}Til toppen

Se alfabetisk liste for de brugte referencer.

Forside til Den Teosofiske Ordbog


 
 

Copyright © 2001 | M. Nymann - wisdomtheosophy@outlook.dkXXXXXXX